Çalıştığım işyeri beni ücretsiz izine çıkarmak istediğini belirterek, bir belge imzalamamı istedi. Belge, “kendi isteğimle ücretsiz izne ayrılmak istediğim” şeklinde hazırlanmış ve ücretsiz izin bitiş tarihi boş bırakılmıştı. Kendi isteğimle ücretsiz izne ayrılmak istemediğimi, ancak işyerinin beni ücretsiz izne ayırdığı ve iznin bitiş tarihinin de yazılması halinde imzalayacağımı belirtmem üzerine, ücretsiz izin belgesini imzalamaktan imtina ettiğimi ve ücretsiz izne ayrıldığımı belirten bir WhatsApp mesajı ile işe gelmememi söylediler. Bu durum hukuki midir ve izleyeceğim yol ne olmalıdır? İsmi saklı

Ücretsiz izne kendi isteğinizle ayrılmanıza ilişkin belgeyi imzalamamakla doğru olanı yapmışsınız. Zira düzenlenen belgeye göre kendi isteğinizle ücretsiz izne çıkmış olmanız, önümüzdeki süreçte ücretsiz izin sürelerinin kıdem tazminatı hesabınızda ve yıllık ücretli izin uygulamasında çalışma süresinden sayılması konusunda işverenle aranızda çıkabilecek uyuşmazlıkta aleyhinize olurdu.

İşverenin, kabulünüze bağlı olmaksızın tek taraflı iradesi ile 15 Mayıs 2021 tarihine kadar ücretsiz izne çıkarma hakkı var. Ücretsiz izin süresince nakdi ücret desteği ödemesi alırsınız. Şu an için herhangi bir aksiyon almanız gerekmiyor.

SSK’da sigortalılık, Emekli Sandığı’nda hizmet süresi


İlk başlangıcım 1 Nisan 1999 yılında. Bir yıl asteğmen olarak askerlik yaptım. Dört aylık okul dönemini de borçlandım. Sonrasında ilk sigortam 2002 Haziran ayında çalıştığım devlet kurumu tarafından yapıldı. 2013 yılına dek aynı kurumda SSK’lı olarak çalıştım. 2013’de kadro alarak Emekli Sandığına geçiş yaptım. Emeklilik şartım 25 yıl hizmet ve 60 yaş gözüküyor. 58 olması gerekmez mi? İkinci sorum ise 25 yılım dolduğunda istifa etsem, yaş dolunca hak kaybım olmadan emekli olabilir miyim? Forever Respect

4/a (SSK) statüsünden emeklilik şartlarının tespitinde, arada boşluk olup olmamasına bakılmaksızın sigorta başlangıç tarihine göre 23 Mayıs 2002 tarihi itibarıyla mevcut olan sigortalılık süresi; 4/c (Emekli Sandığı) statüsünden emeklilik şartlarının tespitinde ise 23 Mayıs 2002 tarihi itibarıyla mevcut olan hizmet süresi (fiilen prim ödenmiş süreler) dikkate alınıyor.

Bu bağlamda, 4/a statüsünden emekli olmanız söz konusu olsaydı, 23 Mayıs 2002 tarihi itibarıyla sigortalılık süreniz 3 yıldan fazla olduğundan emeklilik yaşınız 58, hatta 57 bile olabilirdi. 23 Mayıs 2002 tarihi itibarıyla fiilen prim ödenmiş hizmet süreniz 3 yıldan az olduğundan, 4/c statüsünden emeklilik için 60 yaş şartına tabisiniz.

25 yıllık fiili hizmet süreniz dolduğunda istifa ederseniz, emeklilik yaşınız dolduğunda (60 yaşınızdan, 12 aylık yedek subaylık karşılığı hak kazandığınız 3 aylık FHSZ/yıpranma süresi düşülür) hak kaybı olmadan emekli olabilirsiniz.