Merkez Bankası (TCMB), Kasım 2023 dönemine ait Uluslararası Yatırım Pozisyonu Gelişmeleri'ni açıkladı.

Buna göre, net uluslararası yatırım pozisyonu açığı kasımda 264,7 milyar dolar oldu. Önceki açık 295 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmişti.

2023 Kasım sonu itibarıyla, Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerine göre, Türkiye’nin yurt dışı varlıkları, 2022 yıl sonuna göre yüzde 3,9 oranında artışla 320,4 milyar ABD doları, yükümlülükleri ise yüzde 6,4 oranında azalışla 585,1 milyar ABD doları olarak gerçekleşti.

Türkiye’nin yurt dışı varlıkları ile yurt dışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, 2022 yıl sonunda -317,1 milyar ABD doları iken 2023 Kasım sonunda -264,7 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti.

REZERV VARLIKLAR KALEMİ ARTTI

Varlıklar alt kalemleri incelendiğinde, rezerv varlıklar kalemi 2022 yıl sonuna göre yüzde 6,2 oranında artışla 136,7 milyar ABD doları, diğer yatırımlar kalemi yüzde 0,6 oranında azalışla 120,1 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti. Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların Yabancı Para ve Türk Lirası cinsinden efektif ve mevduatları yüzde 3,0 oranında artışla 46,3 milyar ABD doları oldu.

Yükümlülükler alt kalemleri incelendiğinde, doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2022 yıl sonuna göre yüzde 32,1 oranında azalışla 138,9 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti.

YABANCININ HİSSE SENEDİ STOKU ARTTI

Portföy yatırımları 2022 yıl sonuna göre yüzde 1,5 oranında artışla 94,7 milyar ABD doları olmuştur. Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku 2022 yıl sonuna göre yüzde   4,7 oranında artışla 30,1 milyar ABD doları olurken, yurt dışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku yüzde   12,2 oranında artışla 1,4 milyar ABD doları, Hazine’nin tahvil stoku (yurt içi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) ise yüzde 4,7 artışla 43,9 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti.

Aynı dönemde, diğer yatırımlar 2022 yıl sonuna göre yüzde  7,3 oranında artarak 351,5 milyar ABD doları olmuştur. Yurt dışı yerleşiklerin yurt içi yerleşik bankalardaki Yabancı Para mevduatı, 2022 yıl sonuna göre yüzde  0,4 oranında azalarak 41,4 milyar ABD doları olurken, TL mevduatı yüzde  18,5 oranında artarak 16,7 milyar ABD doları oldu.

Bankaların toplam kredi stoku yüzde  10,4 oranında artarak 62,1 milyar ABD doları olurken, diğer sektörlerin toplam kredi stoku yüzde  1,4 oranında azalarak 99,8 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşti.