Ahmet Nazif Zorlu’ya ait Zorlu Holding’in İzmir’in gözde merkezlerinden Pasaport’ta inşa etmek istediği ve belediyeden ruhsat aldığı 135 metre yüksekliğindeki gökdelen projesine karşı Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi dava açmıştı. Bilirkişi raporunda ruhsatın hukuka aykırı olduğu belirtilirken, mahkeme de 13 Temmuz 2023 tarihli kararıyla yapı ve tadilat ruhsatlarının dayanağı olan imar planını iptal etmişti.

“YAPIMI DİRETİLEN PROJEDEN VAZGEÇİLMELİDİR”

Yargı kararına rağmen gökdelen yapılmak istenen inşaat ile ilgili plan ve proje çalışmalarının devam etmesine meslek odaları tepki gösterdi. Şehir Plancıları Odası ve Mimarlar Odası İzmir Şubeleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Konak Belediyesi’ne sorumluluklarını yerine getirmek için harekete geçme çağrısında bulundu.

Mimarlar Odası’nın açıklamasında, “Yetkili idareler tarafından daha önce kamuoyuna yapılan açıklamaların arkasında durularak alanda hukuka aykırı bir işlem yapılmaması sağlanmalı, kamuoyu ve meslek odalarının karşı çıkışlarına rağmen kamu yararı gözetmeyen bir şekilde yapımı diretilen projeden vazgeçilmelidir” denildi.

“İNŞAAT FAALİYETLERİ DURDURULMALIDIR”

Mimarlar Odası’nın yazılı açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

Kamuoyunda Zorlu Gökdeleni olarak bilinen, Konak İlçesi, Akdeniz Mahallesi, 7491 ada, 1 parsel sayılı taşınmaz için düzenlenen yapı ruhsatı ve tadilat ruhsatı ile ruhsatın dayanağı olan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planının yürütmesinin durdurulması ve iptali istemi ile Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi tarafından 2021 yılında dava açılmıştır.

Mahkeme kararında ruhsata dönük bir içerik değerlendirmesi yapılmamış ancak bilirkişi heyetince ruhsatın hukuka aykırı olduğu belirtilmiştir.

Bu durumda, dayanağı iptal edilen yapı ruhsatı hükümsüz kaldığından, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Konak Belediyesi tarafından acilen harekete geçilmelidir. Söz konusu parselde hızla yerinde tespit yapılmalı, başlamış inşaat faaliyetleri durdurulmalı ve süreç kamuoyu ile şeffaf bir şekilde paylaşılmalıdır.

ŞİRKET VE BELEDİYELER MAHKEME KARARINA UYMAZ İSE...

Yetkili idareler tarafından daha önce kamuoyuna yapılan açıklamaların arkasında durularak, alanda hukuka aykırı bir işlem yapılmaması sağlanmalı, kamuoyu ve meslek odalarının karşı çıkışlarına rağmen kamu yararını gözetmeyen bir şekilde yapımı diretilen projeden vazgeçilmelidir.

Mimarlar Odası İzmir Şubesi olarak sürecin takipçisi olacağımızı ve mahkeme kararının gerektirdiği işlemlerin yapılmadığının tespit edilmesi durumunda yasal yollara başvuracağımızı kamuoyuna saygı ve kararlılıkla duyururuz.

BELEDİYE BAŞKANLARI SÖZLERİNİ TUTSUN

Şehir Plancıları Odası da geçen hafta aynı yönde açıklamada bulunmuştu. Açıklamada şöyle denilmişti:

Gerek İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin gerekse Konak Belediyesi’nin tarafımıza ilettikleri cevap yazılarında, yetki ve görev alanındaki bir konuda sorumluluk almaktan kaçındıkları görülmüştür. Oysa 2019 yılında hem İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı hem de Konak Belediyesi Başkanı ruhsatın iptal edileceği, kente hançer saplanmasına izin verilmeyeceği yönünde açıklama yapmış, bu açıklamalar ilgili belediyelerin resmi web sitelerinden kamuoyuna deklare edilmiştir.

Bilindiği gibi, planı iptal edilen bölgelerde yerel yönetimler tarafından hızla yerinde tespit yapılması ve inşaatların durdurulması gerekmektedir. Bu görev bugüne kadar yerine getirilmediği gibi "Zorlu Gökdeleni" yapılması düşünülen alanda, son günlerde inşaat sahası bariyerlerinin yüksekliklerinin arttırıldığı gözlemlenmektedir.  bariyerlerin yükseltilmesindeki amacın, alanda devam ettirilmek istenen inşaat çalışmalarını gizlemek olabileceği yönünde bir değerlendirmeyle Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi bu olası usulsüz işlem konusunda ilgilileri uyarma ihtiyacı hissetmiştir.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Konak Belediyesi vakit kaybetmeksizin yerinde tespit gerçekleştirmeli, kamuoyuna sağlıklı ve doğru bir açıklamada bulunmalıdır.