Ünlü ressamdan İslam ve sanat yorumu

Günen: “Kuran Herhangi bir resim, heykel gibi nesneyi bu şekliyle muhatap alıp yasaklamaz.”

Ünlü ressamdan İslam ve sanat yorumu

“Yaratıcı güzel sanatı seviyor” diyen ve 20 yaşına kadar deniz görmediği halde deniz resmi çizen, Kuran ayetlerini resmeden ve ABD'nin en ünlü galerilerinde resimleri sergilenen Ünlü Ressam Mustafa Günen , İslam dünyasında resim ve heykelin yasak olup olmadığı asırlardır akıl dışı bir şekilde tartışılıyor ve hakim yorum ise yasak olduğu hükmünde olduğunu ve bunun akıl dışı olduğunu ifade etti. Ressam Günen Sözcü Tv' ye şöyle konuştu :

Yüce Allah'ın böyle bir yasağa ilişkin tek bir ayeti bile yok

“İslam dünyasında resim ve heykelin yasak olup olmadığı asırlardır akıl dışı bir şekilde tartışılıyor ve hakim yorum ise yasak olduğu hükmündedir. Bu hükmün akıl dışı olduğunu söyledim Zira böylesine önemli bir yasağın Kuranda açık olarak bildirilmesi gerekir Dinin eksiksiz tamamlandığı ve Kur'anda  her şeyi apaçık olarak örnekleri ve detayları ile açıklandığını bildiren yüce Allah'ın böyle bir yasağa ilişkin tek bir ayeti bile yoktur.

Kuran herhangi bir resim,heykel gibi nesneyi yasaklamaz

Bu konu Peygamberden  yüz elli yıl sonra ona atfen tümü uydurma hadisler vasıtası ile gündeme gelmiştir. Ve İslam dini ile bir ilişkisi yoktur. Olamaz da zira Kur'an da bize anlatılan Allahın tarzına uymuyor. Kendi yarattığı insiyatif kullanamayan yani tanrılık iddiasında bulunamayacak  bir nesneyi Yüce Allah muhatap alıp ona öfkelenip  bir takım yasaklar getirir mi? Elbette getirmez. Onun öfkelendiği ve yasakladığı şey insanların yalnızca Allahtan istemeleri gereken şeyleri bazı nesnelerden isteyerek onları puta dönüştüren zihniyetleridir. Kısaca Kuran Her hangi bir resim, heykel gibi nesneyi bu şekliyle muhatap alıp yasaklamaz. Çünkü onlar cansız varlıklardır.

Heykel yasağında  ısrar edenler dolaylı olarak Allah'a hakaret etmiş olurlar

Onun muhatabı insanın bu çarpık inanç zihniyetidir ve tüm yasaklarda bu zihniyetedir Nesnelere yasak gelseydi yalnızca resim ve heykele değil daha birçok şeye yasak gelirdi Örneğin Hz Ömer'in bir anekdotu olan helvadan Allah heykeli yapıp önce tapma ve sonrada onu yeme geleneğinden dolayı helva yapmak da yasaklanırdı Hinduların ineğe verdikleri kutsallıktan dolayı inek beslemede yasaklanırdı. Her neyse Alemlerin planlayıcısı ve kusursuz yaratıcısı olan Allah'ı ve onun elçisini böylesine akıl dışı bir konuya alet edenlere yazıklar olsun ve çok çetin bir hesap vereceklerini de unutmasınlar.

Tabi burada belirtmem gereken bir husus var. O da şudur. Peygamber döneminde resim ve heykele karşı refleks olarak bir takım tedbirler alınmış olma ihtimali de yüksektir ve makuldür. Zira o zaman Müslüman olan ashabın neredeyse tamamı daha önce putperestti. Dolayısı ile namazlarında secde ederlerken önlerinde heykel veya resim gibi objelerin olması yanlış değerlendirmelere yol açabilirdi. Onları bu şekilde görenler yine eski inançlarına dönüp puta secde etiklerine hükmedebilirlerdi. Dolayısı ile bu olumsuz duruma sebebiyet vermemek için kendilerince tedbir olarak heykel ve resimleri kaldırmış olabilirler O şartlarda bu davranış çok mantıklıdır. Ancak bu gün bir Müslüman oda dolusu heykel ve resim olan bir mekanda namaz kılabilir. Zira onu görenler secdeyi putlara değil Allah'a yaptığını bilirler. Bu gerçeğe rağmen yine de resim ve heykel yasağında  ısrar edenler dolaylı olarak Allah'a hakaret etmiş olurlar. Zira bu: resim ve heykelin bulunduğu mekanda namaz kılan biri için Allah onun kime secde ettiği konusunda şüpheye düşebilir demek ile eşdeğerdir ve küfürdür Namazı Allah kabul edecektir ve o Sizin kime,neye secde ettiğinizi bilir Önünüzde heykel olup olmaması da önemli değildir. O varsa kafanızdaki putu da bilir ve ona göre hükmeder.Zaten kıldığınız

Allah hiç resim ve heykeli yasaklar mı?

namazda  önünüzdeki bir resim veya bir heykel yüzünden sakatlanacak kadar zayıf inançta iseniz kabenin ortasında da kılsanız o namazın size faydası olmaz. Bunu iyi bilin. Buraya kadar Resim ve heykel gibi güzel sanatların Kuranda yasaklanmadığı hususunu işledim. Birde Kuranın bu konulara bakışı ne ona bakalım aşağıdaki ayetleri okuyun

TEGABÜN-3-Gökleri ve yeri hak ve hikmete uygun olarak yarattı. Sizi şekillendirdi ve şekillerinizi de güzel yaptı. Dönüş yalnız O'nadır.

NAHL-128-Zira muhakkak ki Allah, takva sahibi olanlar ve hep güzellik yapanlarla beraberdir

Ayetlerden TEGABÜN-3 te Bilinen her şeyi Hikmete uygun yani eşyanın bilimsel gerçeğine ve amacına uygun plan doğrultusunda yarattık sizi de aynı plan doğrultusunda  şekillendirdik diyerek var edilişimizi belirtiyor. ve şekillerinizi de güzel yaptı cümlesi ile de sadece var oluşunuza değil estetik bir varlık olmanıza da dikkat ettik diyor. NAHL-128 de de Allah takva sahibi olanlar  Takva yani Allahın emirlerine göre davranıp iyi ve güzel hareketlerde bulunanları Ki  takva Kuranın birçok yerinde  iyi ve güzel ameller olarak açıklanır. Ancak bu ayette takva olmanın haricinde ve hep güzellik yapanlarla beraberdir cümlesi ile güzelliği ve estetiği ayrıca öneriyor, Bu kişilerin kesinlikle kendisi ile beraber olacaklarından bahsediyor.  Yaratma ile estetik hale dönüştürmeyi birbirinden ayırarak güzelliği önemseyen  Allah hiç resim ve heykeli yasaklar mı?”

Haber : Cengiz Aldemir Kamera : Onur Can Kankal

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Loading...