Rektör olmak için profesör olma şartı aranmayacak

Yükseköğretimde yapılan yeni düzenlemelere göre, rektörleri artık direk cumhurbaşkanı atayacak ve profesör olma şartı aranmayacak.

Rektör olmak için profesör olma şartı aranmayacak

Dün çıkarılan 703 sayılı KHK ile Yükseköğretimde yeni düzenlemeler yapıldı. Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) teşkilatlanma yapısı değiştirildi. 2547 sayılı kanunun 6. maddesinin (b) fıkrasının (1) numaralı alt bendi “Cumhurbaşkanı tarafından, rektörlük ve öğretim üyeliğinde başarılı hizmet yapmış profesörlere öncelik vermek suretiyle seçilen yedi,” şeklinde iken;
“Cumhurbaşkanı tarafından; rektörlük ve öğretim üyeliğinde başarılı hizmet yapmış profesörlere öncelik vermek suretiyle seçilen yedi, temayüz etmiş üst düzeydeki devlet görevlileri veya emeklileri arasından seçilen yedi” olarak değiştirildi.

Ayrıca bakanlar kurulunun atadığı üyelikler de iptal edildi. Böylece Bakanlar Kurulu'nun yerine cumhurbaşkanına yedi fazla kurul üyesi atama yetkisi verildi.

Rektör atamalarını düzenleyen 2547 sayılı kanunun 13. maddesinin (a) fıkrasında değişiklik yapıldı. Kanunun 13. maddesinin (a) fıkrasının birinci paragrafı şöyle değiştirildi:
“Devlet ve vakıf üniversitelerine rektör, Cumhurbaşkanınca atanır. Vakıflarca kurulan üniversitelerde rektör ataması, mütevelli heyetinin teklifi üzerine yapılır. Rektör, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü tüzel kişiliğini temsil eder.”

ÖZKOÇAK: REKTÖR OLMAK İÇİN 4 YILLIK ÜNİVERSİTE MEZUNU OLMAK VE 5 YIL TECRÜBE YETERLİ SAYILACAK

Öğretim Elemanları Sendikası (ÖGESEN) Genel Başkanı Başkanı Vahdet Özkoçak, yeni düzenlemeyle ilgili şunları söyledi: “Bu göre metinden rektörlerin en fazla kaç kez atanabileceği, kadro durumları ve görev süreleri ile ilgili düzenlemeler çıkarıldı. Yani artık rektörler direk cumhurbaşkanı tarafından atanacak, profesör olması gibi bir zorunluluk bulunmayacak ve ikiden fazla kez atanabilecek. Rektörlük şartları ve kaç yıl için atanacakları ise 3 numaralı kararname ile belli oldu. Buna göre rektörler üst düzey kadro sayıldı ve maksimum 4 yıl süreyle atanmaları öngörüldü. Ancak üst düzey kadro olmaları sebebi ile görev süreleri Cumhurbaşkanı'nın görev süresini geçemeyecek yani her seçimle birlikte yeniden atama yapılacak. Rektör olmak için 657 sayılı kanundaki genel şartları taşımak, 4 yıllık yükseköğrenim mezunu olmak ve 5 yıl tecrübe şartını taşımak yeterli olacak.”

YABANCI UYRUKLU ELEMAN SAYISI YÜZDE 2'Yİ GEÇMEYECEK

Yabancı uyruklu eleman sayısı, dolu öğretim elemanı kadro sayısının yüzde 2'sini geçemeyecek. Bu kapsamdaki yabancı uyruklu öğretim elemanının yükseköğretim kuramları itibariyle dağılımı, isim, ücret ve sözleşme örneğinin vizesi, sözleşme süresinin uzatılması ve sona erdirilmesi, Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılacak.
Yeni düzenlemeyle üniversite, fakülte, enstitü, yüksekokul ve bakanlıklara bağlı yüksekokulların kurulmasına yönelik de düzenleme yapıldı. Buna göre, yeni enstitü, fakülte, yüksekokul, üniversite cumhurbaşkanı tarafından yapılan yükseköğretim planlaması çerçevesinde kanunla kurulacak. Meslek elemanı yetiştiren bakanlıklara bağlı yüksekokullar da Cumhurbaşkanı kararı ile kurulacak.

Loading...