Sözcü Plus Giriş

Doğum sonrası ücretsiz izin ne zaman başlar?

Kadın çalışanların, İş Kanunu ile belirlenen bir takım hakları mevcuttur. Bunlardan birisi de doğum öncesi ve sonrası izin hakkıdır. Ancak zaman zaman, anne olan çalışanlar ücretsiz izne de ayrılabilmektedir. Doğum yapan kadın çalışanlar 'doğum sonrası ücretsiz izin ne zaman başlar?' sorusunu sormaktadırlar. Merak ettiğiniz sorunun cevabını haberimizde bulabilirsiniz...

08:59 -
Doğum sonrası ücretsiz izin ne zaman başlar?

Doğum yapan kadın çalışanlar, doğum öncesi ve sonrası ücretli izin kullanmaktadırlar. Doğum öncesinde 8 hafta, sonrasında 8 hafta kullanılan bu izin (sağlık raporuyla, doğum öncesinden 3 haftaya kadar çalışabilir) sonrası işe dönülmektedir. Ancak bazı durumlarda kadın çalışanlar ücretsiz izin de kullanmaktadır. İş Kanunu 74. maddede;

DOĞUM SONRASI ÜCRETSİZ İZİN NE ZAMAN BAŞLAR?

İsteği halinde kadın işçiye, 16 haftalık sürenin tamamlanmasından veya çoğul gebelik halinde 18 haftalık süreden sonra 6 aya kadar ücretsiz izin verilir.

Bu izin, üç yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinme hâlinde eşlerden birine veya evlat edinene verilir. Bu süre, yıllık ücretli izin hakkının hesabında dikkate alınmaz.

Kısacası; doğum yapan işçiye isteği halinde 16 haftalık ücretli izin hakkının dolmasından itibaren 6 aya kadar ücretsiz izin verilebilmektedir; söz konusu 6 aylık ücretsiz izin yıllık ücretli izin hakkının hesabına dâhil edilmemektedir.

YARIM GÜN ÇALIŞMA NASIL OLUR?

İş Kanunu’nun 74. maddesinde;

(Ek fıkra: 29/1/2016-6663/21 md.) Öngörülen izinlerin bitiminden sonra mecburi ilköğretim çağının başladığı tarihi takip eden ay başına kadar bu maddeye göre ebeveynlerden biri kısmi süreli çalışma talebinde bulunabilir. Bu talep işveren tarafından karşılanır ve geçerli fesih nedeni sayılmaz. Bu fıkra kapsamında kısmi süreli çalışmaya başlayan işçi, aynı çocuk için bir daha bu haktan faydalanmamak üzere tam zamanlı çalışmaya dönebilir. Kısmi süreli çalışmaya geçen işçinin tam zamanlı çalışmaya başlaması durumunda yerine işe alınan işçinin iş sözleşmesi kendiliğinden sona erer. Bu haktan faydalanmak veya tam zamanlı çalışmaya geri dönmek isteyen işçi işverene bunu en az bir ay önce yazılı olarak bildirir. Ebeveynlerden birinin çalışmaması hâlinde, çalışan eş kısmi süreli çalışma talebinde bulunamaz. Üç yaşını doldurmamış bir çocuğu eşiyle birlikte veya münferiden evlat edinenler de çocuğun fiilen teslim edildiği tarihten itibaren bu haktan faydalanır.

İLGİLİ HABERDoğum sonrası kısmi süreli çalışma saatleri?Doğum sonrası kısmi süreli çalışma saatleri? İLGİLİ HABERÇalışan hamilelik hakları nelerdir?Çalışan hamilelik hakları nelerdir?
Son güncelleme: 09:00 01.11.2018
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more