Eğitimde Dijitalleşme ile Sınıflarda Yaratıcılık ve İşbirliği Dalgası Büyüyor

Eğitimde Dijitalleşme ile Sınıflarda Yaratıcılık ve İşbirliği Dalgası Büyüyor

Hafifleyen çantalar, ders kitaplarından e-postalara tüm ihtiyaçların tek bir yerde toplandığı dizüstü bilgisayarlar, teknoloji okur yazarlığına herkesten daha hızlı adapte olan çocuklar ve gençler… Bugün eğitimde dijitalleşmeyi gerçekleştirmiş kurumların öğrencileri, tablet ya da bilgisayarın olmadığı bir okulu düşünemediklerini ifade ettiklerinde hiç de haksız sayılmazlar.

Dijital dönüşüme öncülük eden eğitim kurumlarından biri de Vizyon Koleji. Kurum, dönüşüm hedefini, pedagojiyle teknolojiyi bir araya getirerek hayata geçiriyor.

Microsoft ile kurduğu işbirliği sayesinde teknolojiyi eğitim hayatlarının bir parçası haline getiren kurum, STEM eğitim modelinin yenilikçi ve modern yapısıyla öğrencilerin problem çözme ve yaratıcı düşünme yetilerine teknoloji destekli eğitimle güç katıyor.

Z kuşağı çocuklarımızın içerisinde bulunduğumuz topluma adapte olabilen, problem çözebilen, yaratıcı düşünebilen bireyler olarak yetişmelerini istiyorsak, teknoloji destekli eğitimi, eğitim felsefesinin merkezine yerleştirmeliyiz.
Yunus Emre Çalık

Vizyon Koleji, STEM Öğretmeni

Şimdi bilişim teknolojileriyle eğitimsel dönüşüm zamanı!

Vizyon Koleji; ders kitapları, ders notları ve deneme sorularının tabletin içinde olmasıyla öğrencilerine hız ve kolaylık sağlıyor.

vizyon-koleji-banner-25-mayis18-880x487-02

Öğrencilerin kendilerine ait bir dünya kurmalarını sağlayan ve bilişsel becerilerini geliştiren Minecraft: Eğitim Sürümü, derslerin merkezine yerleştiriliyor. Böylece dünyanın her yanından on binlerce eğitimcinin kodlamadan su döngüsüne, fotosentezden yenilenebilir enerjiye farklı kavramları öğretmek için kullandığı Minecraft: Eğitim Sürümü; okullarda gitgide yaygınlaşıyor.

OneDrive üzerinden dosya aktarımı, OneNote sınıf defterlerinde not alınması, ortak çalışma alanlarında fikir ve düşüncelerin paylaşılması, Microsoft Teams ile yapılan grup çalışmaları öğrencilerin motivasyonlarını artırırken gerçek işbirliğini nasıl hayata geçirebileceklerini, birbirlerinin verimliliklerini nasıl artıracakları yönünde yapıcı katkılar sağlıyor.

Eğitimsel dönüşüm kapsayıcı bir yapıyla kurum genelinde yaygınlaşıyor. Örneğin Microsoft Eğitmen Ağı sayesinde eğitimciler küresel çaptaki geniş bir eğitimci ağının parçası haline geliyor. Bu sayede öğretmenler sadece kendi sınıfları, okulları ya da şehirleri değil, dünyanın herhangi bir yerindeki öğretmenlerle etkileşime girebiliyor. Platformdaki öğretmenler, hazırlanan ders planlarını diğer öğretmenlerle paylaşılabiliyor ve bu büyük ağın bir parçası haline geliyor.

vizyon-koleji-banner-25-mayis18-880x487-03

Kişiselleşmiş öğrenim ve uygulamalı çalışmalar
Bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik (STEM) konularında görselleştirmeler yapan, araştırma ve proje tabanlı etkinlikler geliştirerek bu alanlardaki ilgi ve merakı canlı tutan Vizyon Koleji; 3B'de öğrenmek, öğretmenlere zaman kazandırmak ve işbirliği yapmalarına yardımcı olmak anlamında, teknolojinin sınırsız destekleme gücünden faydalanıyor.

Vizyon Koleji için Microsoft ürünleri; ölçeklenebilirliği, maliyet avantajı sağlaması, insan kaynağı ve sistemin kopyalanabilir oluşuyla önemli bir role sahip. Eğitimde dijital dönüşüm sürecinde tüm ihtiyaçlarına Microsoft eğitim araçlarıyla erişen Vizyon Koleji ile Microsoft işbirliği devam ediyor.

Bu araçları keşfetmek, detaylı bilgi almak ve eğitimsel dönüşüme hemen başlamak için siz de bu yolculuğa katılın.