Sözcü Plus Giriş

ÖSYM’nin (KPSS-YKS-ALES-DGS ve YDS) Sınavlarında Sorduğu Sorular?

19:09 -
ÖSYM’nin (KPSS-YKS-ALES-DGS ve YDS) Sınavlarında Sorduğu Sorular?
kitapsec_surmanset-adv-ilk-gorsel

YKS (YGS-LYS) sınavı başvuru tarihi ne zaman?

 Üniversite giriş sınavı olan YGS-LYS sınavı bu yıl adı değişerek YKS (Yükseköğretim Kurum Sınavı) olarak değiştirildi. YKS sınavı da kendi arasında TYT (Temel Yeterlilik Sınavı) ve AYT(Alan Yeterlilik Testi) olarak iki gruba ayrılarak farklı tarihlerde yapılacaktır. YKS yani TYT ve AYT sınavının başvuru tarihi 01.03.2018-21.03.2018 tarihleri arasında olacaktır.

YKS(TYT-AYT) sınavında hangi dersler var?

 Öğrencilerin TYT sınavına hazırlanırken karşılaşacağı dersler; TÜRKÇE, SOSYAL BİLİMLER, MATEMATİK ve FEN BİLİMLERİ'dir.

TYT Derslerine Göre Konuları Görmek için Tıklayınız.

 Öğrencilerin AYT sınavına hazırlanırken karşılaşacağı dersler; TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI-SOSYAL BİLİMLER-1, MATEMATİK, SOSYAL BİLİMLER-2,FEN BİLİMLERİ'dir.
AYT Derslerine Göre Konuları Görmek için Tıklayınız.

YKS(TYT-AYT) sınav tarihi ne zaman?

2017 Ekim ayında alınan kararla 1966-2017 yılları tarihine kadar yapılan adının bir çok defa değişen üniversiteye giriş sınavının yeni adı YKS(Yükseköğretim Kurum Sınavı) olarak değiştirilmiştir. YKS sınavı TYT ve AYT olmak üzere öğrencileri iki oturumda girebileceği bir sınav olarak ikiye ayrılmıştır.

Üniversiteye Giriş Sınavında Sorulan Soruları Görmek İçin Tıklayınız.

TYT sınavı 23.06.2018, AYT sınavı 24.06.2018 tarihinde yapılacaktır. Sınavın sonucu ise 31.07.2018 tarihinde açıklanacaktır.

Üniversiteye Giriş Sınavına Girmeden Önce Çözülmesi Gereken Sorular İçin Tıklayınız.

kitapsec_surmanset-adv-yks

KPSS (KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI)

KPSS (KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI) LİSE(ORTAÖĞRETİM) ve ÖN LİSANS sınavı başvuru tarihi ne zaman?

GENEL KÜLTÜR GENEL YETENEK SINAVI ise; LİSE(ORTAÖĞRETİM) ve ÖN LİSANS olmak üzere, ortaöğretim ve meslek yüksekokulu son sınıf ve mezunlarının katıldığı her iki yılda bir yapılan, yılların çift olduğu döneme tekabül eden zamanlarda yapılmaktadır. LİSE(ORTAÖĞRETİM) sınavının başvuru tarihi 03.07.2018-19.07.2018 tarihleri arasında olacaktır. ÖN LİSANS sınavının başvuru tarihi 28.08.2018-12.09.2018 tarihleri arasında olacaktır.

KPSS (KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI) LİSE(ORTAÖĞRETİM) ve ÖN LİSANS sınavında hangi dersler var?

GENEL KÜLTÜR GENEL YETENEK SINAVI; TÜRKÇE, MATEMATİK, TARİH, COĞRAFYA, ANAYASA(VATANDAŞLIK), SÖZEL ve  SAYISAL MANTIK derslerinden sorumlu tutularak yapılmaktadır.

KPSS LİSE(ORTAÖĞRETİM) ve ÖN LİSANS Derslere Göre Konuları Görmek için Tıklayınız.

KPSS (KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI)  LİSE(ORTAÖĞRETİM) ve ÖN LİSANS sınav tarihi ne zaman?

KPSS(KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI) LİSE(ORTAÖĞRETİM) sınavı 08.11.2018 tarihinde yapılacaktır. KPSS(KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI) ÖN LİSANS sınavı 29.11.2018 tarihince yapılacaktır.

KPSS (KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI) LİSE(ORTAÖĞRETİM) ve ÖN LİSANS Sınavında Sorulan Soruları Görmek İçin Tıklayınız.

KPSS (KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI) LİSE(ORTAÖĞRETİM) ve ÖN LİSANS Sınavına Girmeden Önce Çözülmesi Gereken Sorular İçin Tıklayınız.

KPSS GENEL KÜLTÜR GENEL YETENEK, EĞİTİM BİLİMLERİ sınavının başvuru tarihi ne zaman?

 EĞİTİM BİLİMLER Sınavına eğitim fakültesinde son sınıf ve ya mezun olmak gerekmektedir
KPSS GENEL KÜLTÜR GENEL YETENEK, EĞİTİM BİLİMLERİ sınavının başvuru tarihi 10.05.2018-21.05.2018 tarihleri arasında olacaktır.


KPSS GENEL KÜLTÜR GENEL YETENEK, EĞİTİM BİLİMLERİ sınavında hangi dersler var?

GENEL KÜLTÜR GENEL YETENEK SINAVI; TÜRKÇE, MATEMATİK, TARİH, COĞRAFYA, ANAYASA(VATANDAŞLIK), SÖZEL ve  SAYISAL MANTIK derslerinden sorumlu tutularak yapılmaktadır. EĞİTİM BİLİMLERİ SINAVI; Gelişim Psikolojisi, Öğrenme Psikolojisi, Rehber ve Özel Eğitim, Ölçme ve Değerlendirme, Öğretim Yöntem ve Teknikleri, Program Geliştirme, Sınıf Yönetimi ve Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarım derslerinden sorumlu tutularak yapılmaktadır.

KPSS GENEL KÜLTÜR GENEL YETENEK, EĞİTİM BİLİMLERİ Derslere Göre Konuları Görmek için Tıklayınız.

KPSS GENEL KÜLTÜR GENEL YETENEK, EĞİTİM BİLİMLERİ sınav tarihi ne zaman?

KPSS GENEL KÜLTÜR GENEL YETENEK, EĞİTİM BİLİMLERİ sınavı 22.07.2018 tarihinde yapılacaktır.

KPSS GENEL KÜLTÜR GENEL YETENEK, EĞİTİM BİLİMLERİ Sınavında Sorulan Soruları Görmek İçin Tıklayınız.

KPSS (KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI) ALAN BİLGİSİ(A GRUBU) Sınavının başvuru tarihi ne zaman?

 KPSS (KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI) ALAN BİLGİSİ(A GRUBU); İİBF fakültesi mezun ve öğrencileri (iktisat, işletme, maliye, kamu yönetimi), SBF mezun ve öğrencileri (siyaset bilimi ve kamu yönetimi, işletme, iktisat, maliye), hukuk fakültesi mezun ve öğrencileri ile mühendislik fakültesi mezunlarını (ab sekreterliği), fen fakültesi mezunları, fen edebiyat fakültesi mezun ve öğrencileri, tıp fakültesi, diş tabibi, eczacı ve kimya mühendislerini ( yine Avrupa Birliği kapsamında) kabul edilerek girebilmektedirler. Sınav iki oturumda olacaktır.

KPSS (KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI) ALAN BİLGİSİ(A GRUBU); sınavının başvuru tarihi 10.05.2018-21.05.2018 tarihleri arasında olacaktır.


KPSS (KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI) ALAN BİLGİSİ(A GRUBU) Sınavında hangi dersler var?

 Sınav cumartesi sabah; Genel Kültür, Genel Yetenek ve Yabancı Dil, Pazar sabah; Hukuk, İktisat, İşletme, Maliye, Muhasebe ,Pazar öğleden sonra; Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkiler , Ekonometri
İstatistik, Kamu Yönetimi ve Uluslararası ilişkiler derslerinde sorumlu olunacaktır.

KPSS (KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI) ALAN BİLGİSİ(A GRUBU) Sınavını Derslere Göre Konularını Görmek İçin Tıklayınız.


KPSS (KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI) ALAN BİLGİSİ(A GRUBU) Sınavının Tarihi Ne zaman?

 KPSS (KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI) ALAN BİLGİSİ(A GRUBU) sınavı iki farklı gün içerisinde yapılacaktır. Cumartesi günü olan sınav 28.07.2018 tarihinde Pazar sabah ve öğleden sonra olacak sınav  ise 29.07.2018 tarihinde yapılacaktır.

KPSS (KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI) ALAN BİLGİSİ(A GRUBU) Sınavına Girmeden Önce Çözülmesi Gereken Sorular İçin Tıklayınız.

kitapsec_surmanset-adv-kpss
DGS(DİKEY GEÇİS SINAVI) Sınavının başvuru tarihi ne zaman?

DGS(DİKEY GEÇİŞ SINAVI) meslek yüksek okulu (iki yıllık üniversite) son sınıf ve mezunların girdiği fakülte ,mühendislik ve teknik üniversite bölümlerinin dört yıllık bölümüne geçebilmesi için girdiği bir sınavdır.
 DGS(DİKEY GEÇİŞ SINAVI) başvuru tarihi 16.05.2018-24.05.2018 tarihleri arasında olacaktır.

DGS(DİKEY GEÇİS SINAVI) Sınavında hangi dersler var?

DGS(DİKEY GEÇİŞ SINAVI) Sınavında Türkçe ve Matematik derslerinden sorumlu olunacaktır.

DGS(DİKEY GEÇİS SINAVI) Sınavını Derslere Göre Konuları Görmek İçin Tıklayınız.

DGS(DİKEY GEÇİS SINAVI) Sınavının Tarihi Ne Zaman?

DGS(DİKEY GEÇİS SINAVI) sınavı 08.07.2018 tarihinde yapılacaktır.

DGS(DİKEY GEÇİS SINAVI) Sınavında Soruları Görmek İçin Tıklayınız.

kitapsec_surmanset-adv-dgsALES(AKADEMİK PERSONEL ve LİSANSÜSTÜ EĞİTİM GİRİŞ SINAVI) Sınavının başvuru tarihi ne zaman?

 ALES(AKADEMİK PERSONEL ve LİSANSÜSTÜ EĞİTİM GİRİŞ SINAVI) fakülte ve dört yıllık bölümlerden mezun veya son sınıf öğrencilerinin girdiği bir sınavdır. Sınav e-ALES (elektronik ortamda) ve normal testli ALES olmak üzere iki ayrı şekilde yapılmaktadır. Ayrıca ALES ilkbahar ve son bahar olmak üzere yılda iki defa yapılmaktadır. Olmaktadır.
e-ALES başvuru tarihleri 05.06.2018-19.06.2018,04.09.2018-.18.09.2018 tarihleri arasında olacaktır.
ALES ilkbahar sınav başvurusu 07.03.2018-15.03.2018 tarihinde, ALES sonbahar sınav başvurusu ise; 19.09.2018-27.09.2018 tarihleri arasında olacaktır.

ALES(AKADEMİK PERSONEL ve LİSANSÜSTÜ EĞİTİM GİRİŞ SINAVI) Sınavında Hangi Dersler Var?

ALES(AKADEMİK PERSONEL ve LİSANSÜSTÜ EĞİTİM GİRİŞ SINAVI) sınavında TÜRKÇE, MATEMATİK ve SAYISAL ve SÖZEL MANTIK derslerinden sorumlu olunacaktır.

ALES(AKADEMİK PERSONEL ve LİSANSÜSTÜ EĞİTİM GİRİŞ SINAVI) Sınavını Derslere Göre Konularını Görmek İçin Tıklayınız.

e-ALES sınav tarihleri;01.07.2018 ve 30.09.2018 tarihlerinde olacaktır.
ALES ise; 06.05.2018 ve 18.11.2018 tarihlerinde olacaktır.

ALES(AKADEMİK PERSONEL ve LİSANSÜSTÜ EĞİTİM GİRİŞ SINAVI) Sınavına Girmeden Önce Çözülmesi Gereken Sorular İçin TIKLAYINIZ.
kitapsec_surmanset-adv-ales

YDS (YABACI DİL BİLGSİ SEVİYE TESPİT SINAVI) Sınavının Başvuru Tarihi Ne Zaman?

YDS (YABACI DİL BİLGSİ SEVİYE TESPİT SINAVI) fakülte ve dört yıllık bölümlerden mezun veya sın sınıf öğrencilerin girdiği bir sınavdır. Sınav ALES gibi elektronik ortam veya normal kağıt kalemle olan sınav gibi iki ayrı platformda yapılmaktadır.
e-YDS sınavının başvuru tarihleri; 25.12.2017-04.01.2018 , 17.01.2018-01.002.2018, 14.02.2018-01.03.2018 tarihleri arasında olacaktır.
YDS ise; 07.02.2018-.15.02.2018 tarihleri arasında olacaktır.

YDS (YABACI DİL BİLGSİ SEVİYE TESPİT SINAVI) Sınavında hangi dersler var?

YDS sınavında; Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça Dilleri için ilkbahar ve sonbahar olmak üzere yılda iki dönemde yapılmaktadır.

YDS (YABACI DİL BİLGSİ SEVİYE TESPİT SINAVI) Sınavını Derslere Göre Konularını Görmek İçin Tıklayınız.

YDS (YABACI DİL BİLGSİ SEVİYE TESPİT SINAVI) Sınav Tarihi Ne Zaman?

YDS sınav tarihleri , e-YDS ve YDS olmak üzere 13.01.2018-10.02.2018-10.03.2018-01.04.2018-12.05.2018-10.06.2018-08.07.2018-.09.09.2018-13.10.2018-10.11.2018-.08.12.2018 tarihlerinde yapılacaktır.

YDS (YABACI DİL BİLGSİ SEVİYE TESPİT SINAVI) Sınavına Girmeden Önce Çözülmesi Gereken Sorular İçin Tıklayınız.

kitapsec_surmanset-adv-ales
EKPSS(ENGELLİ KAMU PERSINELİ SEÇME SINAVI) sınavının başvuru tarihi ne zaman?

EKPSS sınavına girebilmek için belli bir oran olan %40 üzerinde raporu olan son sınıf öğrencisi veya mezun öğrencilerin girebileceği bir sınavdır. EKPSS sınavının başvuru tarihi 06.02.2018-21.02.2018 tarihleri arasında olacaktır.

EKPSS(ENGELLİ KAMU PERSINELİ SEÇME SINAVI) sınavında hangi dersler var?

EKPSS(ENGELLİ KAMU PERSINELİ SEÇME SINAVI); TÜRKÇE, MATEMATİK, TARİH, COĞRAFYA, ANAYASA(VATANDAŞLIK), SÖZEL ve  SAYISAL MANTIK derslerinden sorumlu tutularak yapılmaktadır.

EKPSS(ENGELLİ KAMU PERSINELİ SEÇME SINAVI) Sınavını Derslere Göre Konularını Görmek İçin Tıklayınız.

EKPSS(ENGELLİ KAMU PERSINELİ SEÇME SINAVI) Sınav Tarihi Ne Zaman?

EKPSS(ENGELLİ KAMU PERSINELİ SEÇME SINAVI) sınavı 22.04.2018 tarihinde yapılacaktır.

EKPSS(ENGELLİ KAMU PERSINELİ SEÇME SINAVI) Sınavına Girmeden Önce Çözülmesi Gereken Sorular İçin Tıklayınız.

kitapsec_surmanset-adv-e-kpss

https://www.kitapsec.com/

İstanbul Seçim Sonuçları ->

Son güncelleme: android-time 10:30 09.04.2018
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more