Nedim Türkmen
Nedim Türkmen

Vergi barışında süre uzar mı?

Bilindiği üzere Cumhuriyetimizin 95. yılında 36. kez çıkarılan mali afyasası seçimden önce Meclisten geçmiş ve 18 Mayıs 2018'de de Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.

Bu Kanun, içinde oldukça geniş düzenlemeleri barındırmaktadır. Özellikle vergi barışı, varlık barışı ve imar barışı düzenlemeleri 7143 sayılı kanun içerisinde kendisine yer bulmuştur. Kanun hükümlerinden faydalanmak için tanınan sürelerden ilki borçlu vatandaşlarımızı ve ülkeye dışarıdan ve içeriden para getirmek isteyen varlıklı vatandaşlarımızı ilgilendirmektedir.

BORÇLULAR NE YAPACAK?

Devlete 31.03.2018'den önceki vadelerde borcu olan mükellef ve vatandaşlar, ellerini çabuk tutmak zorundalar. Buna göre; vergiler ve vergi cezaları, gecikme faizi ve zammı, bazı kanunlar kapsamında verilen idari para cezaları, gümrük vergileri, idari para cezaları, faizler, gecikme faizi ve zammı, sosyal güvenlik primleri ile bunlara bağlı gecikme cezası ve zammı, il özel idarelerinin 6183 sayılı kanun kapsamındaki bazı alacakları, belediyelerin; vergi, tarifeden doğan ücret ve su bedeli alacakları ile büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerinin su ve atık su bedeli alacakları, yol katılım payları, öğrenim katkı kredisi ve öğrenim kredisi borçları, ecrimisiller, haksız alınan destekleme ödemeleri, kaynak kullanımı destekleme fonu borcu olanlar ve ayrıca milyonlarca vatandaşı ilgilendiren; trafik para cezaları, askerlik, seçim, nüfus para cezaları, karayolu taşıma kanununa göre kesilen para cezaları, karayollarından usulsüz geçişler nedeniyle kesilen para cezaları da, kanun kapsamında 2 ayda bir ödemeli, 18 taksitte toplam 36 ayda ödenebilecek.

Mükellef ve vatandaşlar: adli para cezaları (disiplin para cezası dahil), idari para cezaları (kapsama girenler hariç), petrolden devlet hissesi ve devlet hakkı, madenlerden devlet hakkı ve özel idare payı ile madencilik fonu, şeker fiyat farkı, akaryakıt fiyat farkı ve akaryakıt fiyat istikrar payı, kılavuzluk ve römorkörcülük hizmet payı borçları ile ilgili olarak bu kanun hükümlerinden faydalanamayacaklar.

Borçlu vatandaşlarımız bu kanunun yeniden yapılandırma ile ilgili hükümlerinden faydalandıklarında; geçmişe yönelik gecikme zammı ya da faizi yerine Yİ-ÜFE tutarını ödeyecekleri için oldukça avantajlı hale gelmektedirler.
Vatandaşların borçlu oldukları kurumların e-haciz, haciz gibi uygulamalarına muhatap olmamak için kendilerine uygun vadelerde borçlarını yeniden yapılandırmalarında büyük fayda vardır.

SON GÜN 31 TEMMUZ

Kanunun içinde düzenlenmiş olan varlık barışı kapsamında, yurtdışından ülkeye para, menkul kıymet, altın, yurtiçinden ise bunlara ilave olarak taşınmaz bildiriminde bulunacak olanların bu işlemlerini 31 Temmuz 2018 tarihi sonuna kadar yapmaları halinde, kendilerinden vergi alınmayacaktır. Bu tarihten sonra kasım sonuna kadar yapılacak varlık barışı işlemlerinden %2 vergi alınacağını hatırlatmak isterim.

SÜRE UZATMA BEKLENTİSİ

7143 sayılı Kanun'da Bakanlar Kurulu'na, Kanun'da belirlenen başvuru ve ilk taksit ödeme sürelerini 1 aya kadar uzatma yetkisi verilmiştir.  Vatandaşlar seçim süreci, tatil, mali tatil gerekçeleri ile bu sürenin uzatılması beklentisi içerisindedirler. Bu beklentilerinde haklılar. Ülkemizde insanlar, bir türlü kendi gündemlerine yoğunlaşamama problemi yaşıyor. O yüzden kanundan yararlanmak isteyenlerin sayısını artırmak için sürenin birer ay uzatılmasında fayda vardır.

plusbanner2x
Loading...