Oh!.. Ne güzel seçim (!)

MHP'nin desteği, hattâ kışkırtmasıyla öne alınan 24 Haziran genel seçimi, AKP iktidarının siyaset tarihine olumsuz geçecek bir sınavı olacaktır. Adalet ve eşitlik ilkeleriyle hukuksallık ölçütlerine tümüyle aykırı olan bir siyasal yarış, üstelik olağanüstü hal düzeni içinde yapılmaktadır. Siyasal yaşamın çağdaş gereklerinin dışında, iktidar için elverişli muhalefet için elverişsiz koşullarda gerçekleştirilecek bir seçimin biçimsel olmaktan öte hiçbir demokratik niteliği yoktur. İktidar partisi lideri, resmi sıfatından yararlanıp devlet olanaklarıyla istediği gibi koşturmakta, anayasal andındaki tarafsızlık ilkesine hiç aldırış etmeden, hiç uymadan çabalarını sürdürmekte, muhalefet ise olağanüstü hal kıskacında çırpınmaktadır. Eşit koşullarda olmayan, iktidara ikram olabilecek seçim sonuçları kimseyi doyurmaz ve güvenle karşılanmaz. Partilerin yanlışları ve liste hataları karşı partilere yarar.

İktidar, ulusuna saygılı ise ve kendine güveniyorsa olağanüstü hali kaldırmalı idi. Bu düzen içinde seçim iktidar için olumsuzluk belirtisidir. Kendilerine her şey serbest, karşıtlara yasak olunca eşitsizlik başlıca aykırılık nedenidir. Medyanın yanlış, kişiliksiz kesimi iktidarın elinde. Devlet organı TRT'nin yayınlarındaki tanımı güç ölçüsüz iktidar yanlılığı devlete olan güveni ve saygıyı etkileyecek boyutta. İktidarın muhalefete saldırıları, hakaretleri, devlet olanaklarını çocuklara şeker dağıtırcasına ve halkı küçümseyerek oy için kullanması, bağışlanmaz kusur dağı oluşturuyor. Değişik tür sömürüler, sağlanan, aktarılan olanaklar, üstelik kendileri gibi düşünmeyenlere sövüp saymalar, “seçim yağmuru” gibi seçim yatırımları, fiyat ayarlamaları ibretle izlenip değerlendiriliyor. Kimi aday olanları, kimi olamayanları okudukça şaşırıp üzülmemek elde değil. Yine de ülkemiz için olumlu sonuçlar getireceğini umarak adaylara başarılar diliyoruz. 27 Mayıs 1960 Devri'nin 58. yılı da dün yaşandı.

sozcu-banner-1
Loading...