Faizsiz bankacılık danışma komitesi kuruluyor

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun hazırladığı tebliğe göre faizsiz bankacılık danışma komitesi kuruluyor. Komite bankaların bünyesinde İslami bankacılık esaslarının nasıl uygulandığını inceleyecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hafta içinde yaptığı açıklamada sistemin mevcut halinden rahatsızlığını dile getirmişti.

Faizsiz bankacılık danışma komitesi kuruluyor

BDDK söz konusu tebliğ ile komitelere atama ve komitenin çalışma esaslarını belirledi.

Tebliğ ile müşterilerine finansman sağlayan kalkınma ve yatırım bankalarının faizsiz bankacılık ilke ve standartlarına uygun şekilde faaliyet göstermek üzere oluşturacakları yapı ve süreçlere ilişkin usul ve esasların düzenlenmesi amaçlanıyor. Tebliğ, söz konusu bankaları, faaliyetlerinin faizsiz bankacılık ilke ve standartlarına uygunluğunu sağlamak amacıyla bünyesinde bir danışma komitesi tesis etmekle yükümlü kılınıyor.

EN AZ ÜÇ ÜYE SÜRE EN AZ ÜÇ YIL

Tebliğ’de belirtilen esaslara göre, danışma komitesi en az üç üyeden oluşacak ve üyelerin görev süreleri üç yıl olacak. Danışma komitesi üyelerinin, asgari üçte ikisinin, ilahiyat veya dengi alanlarda en az lisans düzeyinde öğrenim görmüş veya faizsiz finans alanında yüksek lisans ya da doktora derecesine sahip olmanın yanı sıra, faizsiz finans alanında en az üç yıl mesleki deneyime sahip olması zorunlu kılınacak. Kurul, gerekli görmesi halinde üyelerin tamamı için bu şartları aramaya yetkili olacak.

Danışma Komitesi, Danışma Kurulu tarafından belirlenen ilke ve standartlara ve alınan genel nitelikli kararlara aykırı kararlar alamayacak. Tebliğ’e göre, Danışma Komitesi, ayda asgari iki kez olmak üzere, gerekli görülen hallerde Danışma Komitesi Başkanı’nın çağrısı ile toplanacak.

EĞİTİMLİ OLUNMASI ŞART

Ayrıca, faizsiz bankacılık uyum ve denetim faaliyetlerinde ve Danışma Komitesi Sekretaryası’nda görev alacak personelin ya katılım bankalarında asgari üç yıl görev yapmış olması ve faizsiz finans konusunda sertifikalı eğitim almış olması ya da faizsiz finans alanında yüksek lisans veya doktora düzeyinde eğitim almış olması gerekecek.

CUMHURBAŞKANI: KATILIM BANKACILIĞI DİYE BİR ŞEY OLMAZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan pazartesi günü Alternatif Finans Konferans’ında yaptığı açıklamada faizsiz bankacılık sistemindeki aksaklıkları dile getirmiş ve “Katılım bankacılığı deyip dururlar, zira katılım bankacılığı diye bir şey olmaz. Katılım finans sistemi diyoruz.

Birbiri ile ters düşen kavramı niye kullanalım ki. Birisi sömürüyü ifade ediyor. Eğer reel sektörü ayağa kaldıracaksak, reel sektöre gereken destek verilmeli katılım finansal sistemi ile. Bu döneme giriyoruz” ifadesini kullanmıştı.

AA-SOZCU.COM.TR

Cumhurbaşkanı İstanbul Finans Merkezi için tarih verdi İlginizi Çekebilir Cumhurbaşkanı İstanbul Finans Merkezi için tarih verdi

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Loading...