Sözcü Plus Giriş

İşçinin iş sözleşmesini derhal feshetmesini gerektirecek zorlayıcı sebepler nelerdir?

İşçinin haklı nedenle derhal fesih hakkı 4857 sayılı İş Kanunun 24.maddesi ile düzenlenmiştir. Anılan madde hükümleri, “sağlık sebepleri”, “Ahlak ve iyiniyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri” ve “ Zorlayıcı sebepler” başlığı altında sıralanmıştır. Peki, işçinin iş sözleşmesini derhal feshetmesini gerektirecek zorlayıcı sebepler nelerdir? Merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

09:24 -
İşçinin iş sözleşmesini derhal feshetmesini gerektirecek zorlayıcı sebepler nelerdir?

Çalışma hayatında hem işveren hem de işçi açısından yaşanacak bir takım olumsuzluklar, taraflara haklı fesih hakkı tanımasını sağlamıştır. Çalışma hayatını düzenleyen 4857 sayılı İş Kanunu hem işverenin bu haklarını sıralamış hem de işçinin söz konusu haklı fesih hallerini koruma altına almıştır. Buna göre işçinin iş sözleşmesini derhal feshetmesini gerektirecek zorlayıcı sebepler nelerdir? Bilinmesi gerekenler haberimizde…

İŞÇİNİN ZORLAYICI SEBEPLERLE FESİH HAKKI

4857 sayılı Yasanın 24.maddesine göre süresi belirli olsun veya olmasın işçinin, 24.maddede yer alan hususların varlığı halinde iş sözleşmesini sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin derhal feshetmesidir.

1- Sağlık sebepleri
2- Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri
3- Zorlayıcı sebepler

Buna göre, işçinin çalıştığı işyerinde bir haftadan fazla süre ile işin durmasını gerektirecek zorlayıcı sebepler ortaya çıkarsa işçi iş sözleşmesini derhal feshedebilir.

işçi sözcü ile ilgili görsel sonucu

ZORLAYICI SEBEPLERLE FESİH HAKKININ ŞARTLARI

İşçinin 24/III maddesi kapsamında yer alan zorlayıcı sebeplerle iş akdini feshedebilmesi için belirli şartların gerçekleşmiş olması gerekmektedir. Bu şartlar şöyledir;

– İşyerinde (zorlayıcı sebeplerle) çalışma tamamen durmalıdır;

Burada işin durmasından kasıt, işe devam edilememesidir. Yani yapılmakta olan işin önemli miktarda da olsa azalması zorlayıcı neden kapsamında olmayacaktır. Bununla birlikte kısmi olarak işin durması durumu söz konusu ise, işin durduğu birimlerde çalışan işçiler için zorlayıcı nedenle fesih hakkı doğabilecektir. Bu durumda diğer birimlerde faaliyetine devam eden işçiler için bir durum söz konusu olmayacaktır.

– Bir haftadan uzun bir süre için söz konusu olmalı;

İşe bir haftadan fazla devam edemeyeceği bir zorlayıcı nedenin ya da fiili bir imkansızlığın ortaya çıktığı durumda işçi fesih hakkını kullanabilir. Bu fesih hakkı zorlayıcı nedenden dolayı, haklı dayanağı olan fesih hakkıdır. Buna göre bir haftadan daha az süreli olarak zorlacıyı sebeplerle işe devam edilememe durumunda haklı fesih imkânı doğmayacaktır. Bu sebeple; örneğn beş gün boyunca zorlayıcı nedenle işin durmasıyla karşı karşıya kalan işçi için bu madde (4857, 24/III) kapsamında, haklı nedenle fesh söz konusu değildir. Dolayısıyla 1 haftaya kadar olan zorlayıcı sebeple işe devam edememe durumu işçi açısından bu madde kapsamında haklı bir fesih nedeni teşkil etmeyecektir.

– Zorlayıcı bir sebepten kaynaklanmalı;

İşçinin işe devam edememesi zorlayıcı nedenden kaynaklanmalıdır. Zorlayıcı neden ise; önceden görülmeyen bir olay ile ve işe devam edilememe arasında illiyet bağı kurulabilmeyi gerektirir.

Örnek olarak işyerinde;

1- Deprem, sel, yangın ya da çığ düşmesi,
2- İş yerinde makinalarda arıza,
3- Kaza ya da doğal afetler,

sebebiyle faaliyetlerin durması gibi; aniden, sözleşmeci tarafların etki alanlarının dışında kalan, bunların iradeleriyle de olsa düzeltilmesi mümkün olamayacak nitelikli olaylar zorlayıcı neden kapsamında kabul edilirler.

İLGİLİ HABERToptan ödeme almak amacıyla işten ayrılan işçi kıdem tazminatına hak kazanır mı?Toptan ödeme almak amacıyla işten ayrılan işçi kıdem tazminatına hak kazanır mı?
Son güncelleme: android-time 09:25 04.01.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more