Sözcü Plus Giriş

Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il cuma namazı vakitleri…

Cuma namazı saatleri, mübarek günün sabahında müminlerin merak konusu oldu. Her il için farklılık gösteren Cuma namazı İstanbul'da 13:10, Ankara'da 12:54'de kılınacak. Bugün de her hafta olduğu gibi vatandaşlar camilere dolduracak, cemaatle birlikte namaz kılacak. Cuma namazı saat kaçta merak edenler için Haberimizde tüm illerin cuma namaz ve ezan saatleri yer alıyor.

Güncellenme: 11:46, 30/08/2019
Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il cuma namazı vakitleri…

Haftanın en mübarek gününe eriştiğimiz bu günde vatandaşlar cuma namazı hazırlığını sürdürüyor. Yine milyonlarca mümin cuma saati mescit ve camileri dolduracak. Müslümanların farz namazlardan olan Cuma namazını, öğlen vaktinde cemaatle kılması gerekiyor. İslam alemi bugün “Cuma namazı saat kaçta?” ve “Ezan ne zaman okunuyor?” sorularına cevap arıyor. İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin 23 Ağustos cuma namazı saatleri…

İL İL CUMA NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYIN…

CUMA NAMAZI SAATLERİ

İSTANBUL: 13:10

ANKARA: 12:54

İZMİR: 13:17

BURSA: 13:10

ANTALYA: 13:03

KONYA: 12:56

CUMA NAMAZI EN AZ KAÇ KİŞİYLE KILINABİLİR?

Cuma namazının sahih olması için cemaatin şart olduğu konusunda bütün bilginler ittifak etmekle birlikte, gerekli görülen asgari sayının kaç olduğu hususunda farklı görüşler belirtmişlerdir.
Cuma namazının kılınabilmesi için, İmam Ebû Hanîfe ve İmam Muhammed'e göre, imamın dışında en az üç, Ebû Yusuf'a göre ise, iki kişinin bulunması gerekir (İbnü'l-Hümâm, Feth, II, 58).
Şâfiî ve Hanbelî mezheplerine göre, en az kırk kişi bulunmalıdır (Nevevî, el-Mecmû', IV, 487; İbn Kudâme, el-Muğnî, III, 202-203). Mâlikî mezhebine göre ise on iki kişinin bulunması şarttır (Haraşî, Şerhu Muhtasar, II, 76-77).

Hz. Peygamberin (s.a.s.) Medine'ye hicretinden önce Nakîu'l-Hadamat'ta kılınan cuma namazında kırk kişi hazır bulunmuştu (İbn Mâce, İkâmetu's-Salât, 78). Ancak daha az kişi ile cuma namazı kılındığı da bilinmektedir. Nitekim Hz. Peygamberin (s.a.s.) emri ile Mus'ab b. Umeyr Medine'de 12 kişiye cuma namazını kıldırmıştır (Beyhakî, es-Sünenü'l-kübrâ, III, 255).
Resûlullah (s.a.s.), cuma namazını kıldırırken, ticaret kervanının geldiğini haber alan cemaatten on iki kişi dışında hepsinin dışarı çıktığı rivayeti de sahih hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Cumua, 38). Öte yandan Hz. Peygamber (s.a.s.), bir yerleşim biriminde sadece dört kişi bulunsa bile, cuma namazının farz olduğunu bildirmiştir (Beyhakî, es-Sünenü'l-kübrâ, III, 255).
Görüldüğü üzere Hz. Peygamberden (s.a.s.) gelen rivayetler, biri imam olmak üzere en az dört kişinin bulunduğu yerde cuma namazının kılınabileceğini göstermektedir. Bu da cuma namazının kılınabilmesi için gerekli kişi sayısının alt sınırını belirler.

CUMA VAKTİ DOLUP TAŞAN BAZI CAMİLERİMİZ

Sultan Ahmet Camii

İzmir Hisar Camii

ANKARA KOCATEPE CAMİİ

Yayınlanma Tarihi:09:39,