Türk Toraks Derneği: Tüm milletvekillerine çağrımızdır

Termik santrallerle ilgili açıklama yapan Türk Toraks Derneği Başkanı Prof. Dr. Bayram, “Tüm milletvekillerine ve kamuoyuna çağrımızdır; Termik santrallere verilen havamızı kirletme izni kabul edilemez” çağrısında bulundu.

Türk Toraks Derneği: Tüm milletvekillerine çağrımızdır

Türk Toraks Derneği Başkanı Prof. Dr. Hasan Bayram, Kömürlü termik santrallere havayı kirletme izni veren ve meclisteki tüm partilerin 14 Şubat 2019'da aldıkları ortak kararla geri çekilen yasal düzenleme, 21.11.2019'da yeniden TBMM gündemine geldi ve bir torba yasa içinde kabul edildiğine dikkat çekerek, şu açıklamaları yaptı:

“2013 yılından beri çevre yatırımlarını gerçekleştirme sözlerini yerine getirmeyen ve kendilerine tanınan süreler yasal düzenlemelerle üç defa uzatılan termik santrallere dördüncü kez toprağı, havayı, suyu kirletme, toplum sağlığını tehlikeye atma izni verildi. Böylece, Türkiye'nin farklı illerindeki 13 kömürlü termik santral 2,5 yıl daha insanların ve diğer canlıların yaşamını tehdit etmeye, doğayı kirletmeye ve zehirlemeye devam edecek. Fosil yakıtlardan açığa çıkan kirleticiler bir yandan hava kirliliğine yol açarken, diğer yandan da atmosferdeki sera gazını artırmaktadır; bu da küresel ısınma ve ‘iklim krizinin' en önemli nedenlerindendir. Dünya'da artık birçok ülke fosil yakıtları terk ederek, doğaya dost, güneş enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmektedir. Hava kirliliği sorunu ancak fosil yakıtlara yatırımı durdurarak yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmakla çözülebilir.”

“TERMİK SANTRALLER HASTALIK VE ÖLÜMLERE YOL AÇACAK”

Türk Toraks Derneği Çevre Sorunları ve Akciğer Sağlığı Çalışma Grubu Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Nilüfer Aykaç ise, “Termik santrallere ‘kirletme izni'nin verildiği bölgelerin 2019 yılındaki hava kalite verileri incelendiğinde, bu bölgelerin tamamında hava kirliliğinin sınır değerleri aştığı, ayrıca bölgelerde yaşayan insanların mevcut haliyle dahi yılın hemen her günü hastalık ve ölümlere yol açacak düzeyde kirli hava soluduğu görülmektedir.” dedi.

“Avrupa Birliği ölçüleri gereğince yılda en fazla 35 gün sınır değerlerin aşılmasına izin verildiği hatırlandığında, Türkiye'nin bugün itibariyle yaşadığı kirlilik düzeyinin ne kadar yüksek ve ürkütücü olduğu anlaşılabilir.” diyen Aykaç, şöyle devam etti:

“TBMM Genel Kurulu'na sunulan öneri ile şimdiye kadar binlerce insanın ölümüne neden olmuş santrallerin havayı kirleterek insanları öldürmesine izin verilmiştir. Bu kabul edilemez. İnsan için sigara ne kadar zararlıysa, ülke için fosil yakıtlar ve kömürlü termik santraller o kadar zararlıdır. Türk Toraks Derneği, fosil yakıtların doğaya, çevreye, canlıların sağlığına olumsuz etkileri ve iklim krizini artırarak gelecek kuşaklara da etkisi nedeniyle terk edilmesini savunmaktadır. Türk Toraks Derneği olarak, fosil yakıtlardan vazgeçmek yerine, termik santrallere kirletme izninin verilmesi tutumunu kabul edilmez bulmaktayız. Termik santrallere verilen bu ‘öldürme izni'nin acilen iptal edilmesini talep ediyoruz.”

Termik santrallere filtre takılmasını erteleyen kanun AKP ve MHP'lilerin oylarıyla kabul edildi! İlginizi Çekebilir Termik santrallere filtre takılmasını erteleyen kanun AKP ve MHP'lilerin oylarıyla kabul edildi!
Loading...