İBB’nin seçilmiş vakıflara desteği

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce (İBB) hazırlanan “STK (sivil toplum kuruluşu)- Okul-Yurt Faaliyeti Raporu 2018”, kamu kaynaklarının dağıtımında uyulması gereken şeffaflık ilkesinin önemiyle iç içe biçimde; laik, bilimsel, demokratik, eşit ve parasız eğitime alternatif olarak kurgulanan “dindar nesil” politikasına sağlanan mali ve lojistik desteği sergiliyor.
Bazı okurlar ilk yazımda vurgulamama rağmen, aktardığım verilerin belgesinin olup olmadığını merak etmiş. Var. Ve zaten söz konusu raporun; bu köşeden önce, her türlü gelir düzeyi, siyasi görüş ve inançtan 15 milyon insanın yaşadığı İstanbul'u yöneten belediye sitesinden duyurulması gerekiyordu.
Bugün ayrıntılı veriler aktaracağımız raporda, “STK” diye anılan seçilmiş vakıflar için İBB'ce verilen desteğin türleri tek tek listelenmiş.
Rapora sadık kalarak bazı vakıflara sağlanan destek maliyeti özetle:

– TÜGVA (Türkiye Gençlik Vakfı) için: 74.3 milyon TL ile en yüksek katkıyı alan bu vakfa verilen desteğin 47.3 milyon TL'sini “proje” bedeli oluşturuyor. “Proje” ödemesini 8.1 milyon TL ile bakım onarım, 5.9 milyon TL ile kiralama, 4 milyon TL ile bilişim malzemesi, 3.5 milyon TL ile tefriş, 2.7 milyon TL ile eğitim materyalleri, 1.4 milyon TL ile yeme-içme izliyor. (Yeme- içme harcamasından 231 bin 554 kişi yararlanmış.) İBB'nin TÜGVA için kiraladığı binalara, 2018 yılında 2.4 milyon TL ödenmiş. Vakfın Eyüp'teki genel merkez binasının İBB'ye maliyetinin ise 30.4 milyon TL olduğu, yine belediye raporunda yazıyor.

– TÜRGEV (Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı) için: Toplam 51.6 milyon TL'lik destek içinde en yüksek pay, 29.8 milyon TL ile 27 öğrenci yurdunun bakım onarımında. Bunu 11.3 milyon TL ile tefrişat bilişim malzeme, 8 milyon TL ile kiralama, 2.4 milyon TL ile de ulaşım izliyor.

– Ensar için:  İBB'nin Ensar'a sunduğu toplam 29.8 milyon TL'lik hizmet maliyeti  içinde ilk sırayı 15 milyon TL ile bakım onarım alıyor. Bunu 12.6 milyon TL ile kiralama, 1.5 milyon TL ile tefrişat bedeli izliyor. (Ensar için 2014-2018 yılları arasında, Ataşehir 1, Ataşehir 2, Avcılar, Büyükçekmece, Kartal 1, Kartal 2, Şişli'de 7 adet bina kiralanarak 12.6 milyon TL'lik tahsis yapılmış.) Sadece 2018'de ise 3.8 milyon TL kiralama bedeli ödenmiş.

– Okçular Vakfı için: Toplam 16.6 milyon TL olan desteğin en yüksek kalemini 5 milyon TL ile spor malzemesi ve GSM hizmetleri oluşturuyor. Bunu, 4.7 milyon TL ile personel desteği, 4.4 milyon TL ile proje nakdi yardım, 1.1 milyon TL ile bakım onarım tadilat, 540.5 bin TL ile tefrişat, 471.2 bin TL ile ulaşım, 342.4 bin TL ile yeme içme izliyor.

DİĞER STK'LARA 15.6 MİLYON

Raporda, büyük “tanıdık” vakıflar dışında destek verilen “diğer STK'lar” sayfası da  var. Buna göre, 41 dernek ve vakfa toplam 15.6 milyon TL'lik destek verilmiş. (İsviçre Türk Diyanet Vakfı, Gülistan Kuran Kursu, Çölyak Derneği, KADEM Ümmet Vakfı bunlardan birkaçı.)
İBB'nin “okul çalışmaları” başlığı altında, toplam 270 okula 19.1 milyon TL'lik de bakım onarım hizmeti vermiş.

SEKTÖRLER CANLI TUTULUYOR

İBB'nin STK'lara sağladığı desteklere dair bu raporundan “okunabilen” bir gerçeklik daha mevcut: O da gıda, ulaşım, eğitim malzemesi, bilişim, mefruşat, bakım onarım gibi alanlar üzerinden yapılan bu yardımların yüzlerce firmayı ayakta tuttuğu.

Loading...