İşte hukuk!

Dün, uzun süredir ilk defa kendimi hukukun üstünlüğünün geçerli olduğu demokratik bir ülkede hissettim, sevindim!

Türkiye, adaletin üst düzeyde işlediği, siyasetin yargıya egemen olmadığı âdil ve uygar bir ülke olmalı. Biz hep bunu istiyoruz!

Cumhuriyet Gazetesi davasında mahkemenin mahkûmiyet kararını bozan Yargıtay 16'ncı Ceza Dairesi'nin gerekçesini okurken:

“İşte gönlümdeki hukuk, gönlümdeki yargı” dedim.

Yargıtay, basın ve ifade özgürlüğüne işaret ederek:

“Basın, hükümetin kararlarını halk adına denetler. Mahkûmiyetin kesin bir ispata dayanması ve ispatın kuşkuya olanak vermemesi gerekir. FETÖ'ye yardım suçunun oluşabilmesi için örgüte bilerek yardım edildiğinin ispatı gerekir. Feto'nun adamlarına verdiği talimat, Cumhuriyet ve SÖZCÜ gazetelerini bağlamaz” diyor.

İşte, âdil ve bağımsız yargının hukuk dersi niteliğinde ibret alınacak kararı… Birçok hukukçu dostum bu karar üzerine beni arayarak “Ankara'da hâkimler var” dedi.

Loading...