Sözcü Plus Giriş
SAYGI ÖZTÜRK

Mansur Bey’in imdadına Beypazarı kararı yetişti

30 Haziran 2019

Mansur Yavaş, Ankara'nın Beypazarı İlçesi'nde iki dönem belediye başkanlığı yapmıştı. Beypazarı'nın adını eserleriyle, attığı adımlarla Türkiye'ye duyurdu. Aradan yıllar geçti, Beypazarı ile ilgili Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın verdiği bir karar, eli-kolu bağlanmak istenen, belediye şirketlerine başkanın atama yapmasını engelleyen kararı dayanak yapıldı. Mansur Bey, bu konuda açtığı iki davayı da kazandı.

Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlıklarını kaybeden, ancak belediye meclisinde çoğunluğu elinde bulunduran AKP, belediye şirketlerinin bırakmamak için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı görüşüyle, kanunu genelge ile delme yolunu denedi. Ticaret Sicil Gazetesi, bu görüşe dayanarak Mansur Yavaş'ın yönetim kuruluna atadığı kişilerin isimlerini yayımlamadığı için atamalar kanunen geçersiz sayıldı.

İŞTE KARAR: YETKİ BAŞKANDA

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, genelgenin kanunu ortadan kaldırmayacağını tabii ki biliyor. Bu genelgeyi yayınlayanların, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından Beypazarı Ticaret Odası'na gönderilen yazıya göre belediye şirketinin yönetim kurulu üyeliğine atamanın belediye meclisi kararıyla değil, belediye başkanının yapacağını unutmuş olamaz. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdür Yardımcısı Adem Başar imzasıyla geçen yılın haziran ayında gönderilen yazıda okuyalım:

“Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü'nden alınan 02.09.2005 tarihli ve 46198 sayılı yazıda, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun belediye meclisi ve encümeninin görevlerini düzenleyen maddelerinde belediye meclisi ve encümenin kararını gerektirmeyen görevlerin yapılmasının ve yetkilerin kullanılmasının belediye başkanına tevdi edildiği, ayrıca belediye teşkilatının en üst amiri olarak belediye teşkilatını sevk etmeyi, belediyenin hak ve menfaatlerini korumayı ve belediyeyi temsil etme görev ve yetkisinin belediye başkanına verildiği ifade edilerek belediyenin kurduğu veya ortağı olduğu şirkette belediyeyi temsil edecek kişilerin belediye başkanı tarafından tespit edilebileceği belirtilmiştir.”

Bu yazıya göre, belediye şirketlerine atama yapılırken, Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyeleri meclislerinde oy çoğunluğu elinde bulunduran AKP, başkanlar Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun elini-kolunu bağlayan kararı hemen yürürlüğe koydular. Yapılan atamaların Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımını engellediler.

YETKİ MECLİSTE

Belediye başkanlarının atamasının yolunu tamamen kesmek için ilk adımı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü attı. Genel Müdür Turan Konak imzasıyla Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'ne gönderilen yazıda şöyle denildi:

“Belediyeler Kanunu'nun 17'nci maddesine göre belediyenin karar organı meclistir. Belediyeye ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar verme yetkisi de belediye meclisindedir. Bu şirketler tarafından borçlanma yapılabilmesi için belediye meclis kararı gerekiyor. Genel kurul tarafından belediye tüzel kişisinin; yönetim kurulu üyesi veya müdür olarak seçildiği anonim ve limitet şirketlerde üye seçim yetkisinin belediye meclisinde olduğu değerlendirilmektedir.”

MAHKEME KARARI

Yani, “Değerlendirilmektedir” diyor ve bir görüş aktarıyor. Bu görüşe dayanarak atamalar Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanmıyor. Açıkça kanun yok sayılıyor. Bu durumda konu mahkemeye intikal ettirildiğinde göre biz, 10. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 14 Haziran'da verdiği, karşı tarafın temyize götürdüğü kararı okuyalım:

“Belediye Kanunu'nda, belediye encümeninin şirket müdürünü atama yetkisi bulunmamaktadır. Yasal bir düzenleme genelge ile ortadan kaldırılamaz. Bu nedenlerle davacı Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin istemi yerinde görülerek tescil ve ilan işlemlerinin yapılması doğru bulunmuştur.”

Daha ne desin mahkeme. Ama belediye şirketlerinin ellerinden kaymasını istemeyenler, bunun peşini bırakmayacak, belki de kanun değişikliğini bile sağlayacaklardır. Bekleyelim, görelim…

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more