Malul erkek çocuğuna hangi durumda aylık bağlanır?

1 Mart 1992 doğumlu erkeğim. İki sorum olacak. Annem Emekli Sandığı, babam SSK emeklisi. Hangi durumda, vefatları halinde onlardan bana maaş bağlanır? Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde yattığıma dair belgem var. 25 yaşından sonra erkek çocukların anne-baba ölüm aylığı hakkını yitirdiklerini biliyorum. Ama bu durumum istisna teşkil eder ve hak sahibi olur muyum? Ayrıca 2008 yılında, 16 yaşındayken SSK'ya girişim yapılmış ve 2-3 ay primim ödenmişti. Bu bir işe yarar mı?


5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu'na göre, vefat eden emekli devlet memurunun, iyileştirilmesi olanaksız hastalıklarının veya engellilik durumlarının çalışmalarına engel olduğu SGK Sağlık Kurulu'nca onaylanacak raporla tespit edilen erkek çocuklarına, muhtaç olmaları (aylık gelirinin asgari ücretin net tutarının altında olması) şartıyla aylık bağlanıyor.
Sağlık durumunuzun çalışmanıza engel olduğunun tespit edilmesi ve muhtaç olmanız halinde vefatından sonra annenizden aylık bağlanır.

5510 sayılı SS ve GSS Kanunu'na göre ise ölüm aylığı, sigortalı olarak çalışmayan veya kendi çalışmasından dolayı aylık bağlanmamış olan, SGK Sağlık Kurulu kararı ile çalışma gücünü en az yüzde 60 oranında yitirip, malul olduğu anlaşılan kız ve erkek çocuklarına yaş, öğrencilik niteliği ve bekar olma şartı aranmaksızın bağlanıyor. Çalışma gücünü en az yüzde 60 oranında yitirdiğiniz ve malul olduğunuz kabul edilirse, vefatından sonra babanızdan da aylık bağlanır. 2-3 aylık prim ödemeniz olması, anne ve babanızdan aylık bağlanması durumunuzu etkilemez.

Hem eş hem de ana/babadan aylık bağlanır mı?

Babamı 2 ay evvel kaybettik. TCDD'den emekli işçiydi. Annem ev hanımı, babamdan maaş bağlandı. Annemin babası 1987, annesi 2003 yılında öldü, Bağ-Kur'luydular. Acaba annem babasından da maaş alabilir mi?
Ufuk Tanülkü

Dul ve yetim aylığı bağlanmasında, hak sahiplerine ilişkin koşulların tespitinde hak sahibi olma niteliğinin kazanıldığı tarihteki yasa hükümleri uygulanıyor. Bu bağlamda, 1 Ekim 2008 tarihinden sonra hem eşinden hem de ana ve/ veya babasından ölüm (dul/ yetim) aylığına hak kazananlara, tercih ettikleri aylık bağlanıyor. Ancak ölen eş ve ana ve/veya babadan birinin Emekli Sandığı statüsünde olması halinde iki aylık ödemesi yapılıyor. Anneniz 1 Ekim 2008 tarihinden sonra babanızın vefatıyla ana/babasından hak sahibi olup, 1 Ekim 2008 tarihinden önce ana ve/veya babasından aylık bağlanmamış olduğundan, sigortalılık statüleri farklı olsa da Bağ-Kur'lu ana ve/veya babasından aylık bağlanmaz.

Emeklilik dilekçesinin verileceği tarih emekli aylığını etkiler mi?

Eşim 1 Ocak 2020 günü yaş, yıl ve primini tamamlamış olarak emekliliği hak ediyor. Öğrenmek istediğimiz şu; eşimin emekli dilekçesini, 2 Ocak 2020 veya 16 Ocak 2020 tarihinde vermesi, bağlanacak olan emekli maaşında herhangi bir farklılık oluşturur mu?
Alaetdin Yılmaz

Eşinizin sigortalılık statüsünü belirtmemişsiniz. Ancak sorduğunuz emeklilik dilekçesini verme tarihlerinden, eşinizin devlet memuru olduğu sonucuna varılarak, sorunuz bu bağlamda yanıtlanmıştır. Eşinizin emeklilik dilekçesini 2 Ocak'ta vermesi ile 16 Ocak'ta vermesi arasında emekli aylığı açısından bir fark olmaz. Her iki durumda da emekli aylığı 1 Ocak 2020 tarihinden geçerli olmak üzere belirlenecek memur maaş katsayıları esas alınarak hesaplanır. Ancak dilekçesini 2 Ocak'ta vermesi halinde emekli aylığı 15 Ocak'tan itibaren bağlanır. 16 Ocak'ta vermesi halinde ise 15 Ocak-14 Şubat görev aylığını alır, emekli aylığı ise 15 Şubat'tan itibaren bağlanır.