Bayrağa saygı

29.5.1936 günlü, 2994 no.lu Türk Bayrağı Kanunu, 22.9.1983 günlü, 2893 no.lu yeni Türk Bayrağı Kanunu ile yürürlükten kaldırılmış, bu yasanın 6/1. maddesi bayrağın örtüleceği yerleri belirlemiştir. Tabutlarına bayrak örtülecekler arasında Kadir Mısıroğlu gibi biri öngörülmemiştir. Yasanın 8/2. maddesi de bu yazanın kurallarına aykırı davrananların Türk Ceza Kanunu'nun 526. maddesi uyarınca cezalandırılacağı bildirmektedir. Yasanın 9. maddesi gereğince Bakanlar Kurulu'nun 25.1.1985 günlü, 85/9034 sayılı kararıyla yürürlüğe konulan Türk Bayrağı Tüzüğü'nün bayrak örtülecek yerleri öngören 21. maddesinde cenaze törenlerinde tabutlarına bayrak örtüleceklerin belirlendiği A-T sıralamasında sayılanlar arasında Mısıroğlu'na uyan bir açıklık bulunmadığı gibi maddenin son fıkrasında yaptığı saldırılar nedeniyle onun tabutuna Bayrak örtülemeyeceğini göstermektedir. Tüzüğün 39. maddesi, Bayrak Kanunu ile Tüzüğe aykırılıkların “…yetkili makamlarca derhal önlenir…” açıklığını içermektedir.

Ulusumuzun bağımsızlığını, özgürlüğünü, onurunu, devletimizin varlığını temsil eden, gölgesini güneş bildiğimiz ayyıldızlı şanlı bayrağımızın yerlere indirilmesini engelleyip göklerde dalgalanmasını sağlayan ATATÜRK'ümüze ve ulusal değerlerimize en çirkin, en olmadık, en insanlık ve terbiye dışı biçimde saldıran bir delinin (meczubun) tabutuna bayrağımızı koyanları, bu suça sessiz kalanları, böyle bir sakatın cenazesine katılan devlet adamlarını kınıyorum. Böyle bir kimsenin cenazesine katılmak sözlerine katılmakla birdir. Bayrağa saygıyla bağdaşmaz.

Ulusal değerlere ve ilkelere karşı, Yunan hayranı ve Atatürk düşmanı, terbiye yoksununun cenazesinin kaldırılmasına kimlerin katıldığına bakmak, onların ne olduğunu anlamak için yeter. Bu yöneliş hiçbir insanlık duygusuyla savunulamaz. Hele tabutuna bayrağımızın örtülmesine ses çıkarmamak. Bayrağına saygı duymayanların insanlıkları ve yurttaşlıkları tartışılır.

Loading...