Sözcü Plus Giriş
YEKTA GÜNGÖR ÖZDEN

Toplumsal dersler

Yaşamımızın tüm dönemleri (kişisel, ailesel, toplumsal ve ulusal) için ders sayılacak olaylar geçmiştir, geçecektir. Arapça “ibret” sözcüğüyle anımsayacağımız yaşam gerçekleri içinde bize anımsatmalar, örnek vermeler, öğretiler yoluyla kazandırılan bilgiler, beceriler içinde en önemlileri her zaman gözeteceğimiz özellikler, değerler, ilkelerle tutum ve davranışlardır.

Demokrasinin biçimsel ve göstermelik bir siyasal düzene dönüştürüldüğü ülkemizde, rejimin (siyasal düzenin) nitelik değiştirerek üstü kapalı bir diktaya çevrildiği açık. Devletin yönetimindeki kişi sanatçılara hakaret ederek “Ense patlatmak”tan söz ediyor. Kimi Diyanet görevlileri ve müftüler engizisyon dönemine yaraşır sözlerle gözdağları veriyor. Eğitimin dinselleştirilme çabaları ayrı. Okulları medreseye dönüştürme uğraşları birbirine ekleniyor. Görülüyor ki açık seçik bir “demokrasi yalanı” seçim ödünleriyle demokrasi sömürüsüyle birlikte sürdürülüyor. Bay RTE işgal ettiği makama yakışmayan konuşmalarından birinde muhalefeti karalayarak “CHP çöp yığını” dedi. Partinin üyesi yurttaşları kötülediğinin ayırdında olmalı ve böyle bir niteleme yapmamalıydı.

Eğitimden ekonomiye, güvenlikten yargıya her alanda gerici tırmanış, hatta özendirme ve destekleme, sanata, bilime, ulusal kurum, ilke ve değerlerle uygarlığın gereklerine karşıtlık yetmiyormuş gibi toplum kesimlerini birbirine karşı kışkırtma oyunlarından çekinilmiyor. Para hırsı, çıkar güdüsü, partizanlık, inanç sömürüsü birbiriyle yarışıyor. Siyasal yalanlar uçuşuyor. İnsanlık, uygarlık, bilim, ahlâk, hukuk gözardı ediliyor.

Anayasanın başlangıcı ile kimi maddelerine uyulmuyor. Vicdanlar buğulu-puslu olacak ki cumhuriyetin nitelikleri çarşaflandı. Yıkım çabaları yoğunlaştı. Sanatçılara, yazarlara, aydınlara olumsuz yaklaşım ve çağdışı uygulamalar (son Müjdat GEZEN ve Metin AKPINAR olayı ile cezaevlerindekiler, Gökçe Fırat Çulhaoğlu'nun durumu) çekinilmeden yürütülüyor. Ve olmayan demokrasinin övgüleri yapılıyor. Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü'nün dünya ölçeğinde açıkladığı gazetecilere saldırı olayları ürkütücü. Ülkemizdeki tutuklu ve hükümlü gazetecilerin sayısını az göstermek için başka suçlar yükleniyor.

Konuşmalar ortada. 2019'un nasıl geçeceğini kestirmek için kahin olmaya gerek yok ama yine de umutlarımızı yitirmeyelim.