Bursluluk sınavı giriş belgesi nasıl alınır? 2020 İOKBS ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 5, 6, 7, hazırlık sınıfı, 9, 10 ile 11’inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenleyeceği bursluluk sınavı için giriş belgeleri erişime açıldı. 2020 İOKBS giriş belgeleri MEB'in resmi adresinde yayınlandı. Peki bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? Sınav giriş belgeleri nereden alınacak?

Bursluluk sınavı giriş belgesi nasıl alınır? 2020 İOKBS ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2020 İOKBS bursluluk sınavı giriş belgelerini yayınladı. 5, 6, 7, hazırlık sınıfı, 9, 10 ile 11'inci sınıf öğrencilerinin katılabildiği 2020 İOKBS bursluluk sınavı için giriş belgeleri meb.gov.tr adresinden yayınlandı. 5 Eylül 2020 tarihinde düzenlenecek olan sınava giriş belgesini almak için yazımızdaki bağlantıya tıklamanız yeterli. İşte 2020 İOKBS bursluluk sınavı giriş belgesi alma işlemleri ve detaylı açıklamalar…

2020 İOKBS BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

İOKBS, 05 Eylül 2020 tarihinde Türkiye saati ile saat 10.00'da yapılacaktır. İOKBS, başvuru sayısına bağlı olarak gerekli görülen tüm sınav merkezlerinde gerçekleştirilecektir.

BURSLULUK SINAVI GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI

SINAV GİRİŞ YERİ VE BELGESİ

Öğrencinin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası, alacağı sınav tedbir hizmeti gibi bilgiler sınavdan en az 7 gün önce www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Fotoğraflı sınav giriş belgesi elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrencinin sınava gireceği salon ve sırada hazır bulundurulacaktır. Sınav giriş belgesi posta yoluyla gönderilmeyecektir.

Fotoğraflı sınav giriş belgesinde öğrencinin kimlik bilgileri ile sınava gireceği sınav bölgesi (il/ilçe), bina, salon ve sıra bilgileri yer alacaktır. Öğrenci, fotoğraflı sınav giriş belgesinde yer alan sınav bölgesinde, binada, salonda ve sırada sınava girecektir. Mücbir sebepten (nakil, zorunlu ikamet değişikliği, mevsimlik işçi, yurt dışından gelmiş olanlar, tayin nedeniyle yer değişikliği gibi) başka illerde bulunan öğrencilerin velileri, öğrencinin durumunu anlatan dilekçe ve belgeler ile sınava girmek istedikleri il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine sınav tarihinden en az 10 gün önce başvuru yapacaklardır. Dilekçeler, Bölge Sınav Yürütme Komisyonları tarafından değerlendirilerek başvurusu uygun görülen öğrencilerin sınava katılmaları sağlanacaktır.

Doğal afet, yangın, karantina ve benzeri olağanüstü durumlarda Bölge Sınav Yürütme Komisyonunun teklifi üzerine ÖDSGM'nin uygun görüşü ile öğrencinin sınav yeri değiştirilebilecektir. Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin fotoğraflı sınav giriş belgesinde, sınavda alacağı sınav tedbir hizmeti de yer alacaktır.

SINAVIN GEÇERSİZ SAYILACAĞI DURUMLAR

a. Başvuru şartlarını taşımadığı hâlde öğrencinin sınava girmesi,
b. Cevap kâğıdının sınav evrakı dönüş zarfından çıkmaması veya zarar görmüş olması,
c. Geçerli kimlik belgesinin ibraz edilmemesi,
ç. Başka öğrenciye ait sınav evrakının kullanılması,
d. Öğrencinin yerine başkasının sınava girmesi,
e. Öğrencinin, üzerinde kullanımı doktor raporu ile belirlenen hasta veya engellilere ait cihazlar (işitme cihazı, insülin pompası, şeker ölçüm cihazı ve benzeri) hariç çanta, cüzdan, cep telefonu, telsiz, radyo, saat, bilgisayar, kamera ve benzeri iletişim araçları ile depolama kayıt ve veri aktarma cihazları, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar ve kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük, broş ve benzeri eşyalar ile her türlü elektronik ve/veya mekanik cihazlar, databank sözlük, hesap makinesi, kâğıt, kitap, defter, not ve benzeri dokümanlar, pergel, açıölçer, cetvel ve benzeri araçlar, delici ve kesici aletlerle sınav salonuna girmesi,
f. Sınav kutuları dışında posta veya farklı bir yolla sınav evrakı gönderilmesi,
g. Öğrencinin başka bir öğrenciden, dokümandan kopya çektiğinin veya kopya verdiğinin sınav görevlilerince tespit edilmesi,
ğ. Öğrencinin sınava girdiği hâlde işaretlemeyi cevap kâğıdına yapmaması,
h. Sınav evrakındaki fotoğraf ve bilgilerle geçerli kimlik belgesinin uyuşmaması,
ı. Sınav evrakına zarar verilmesi (sınav sürecince soru kitapçığını, cevap kâğıdını yırtmak, teslim etmemek ve benzeri) durumlarında “Millî Eğitim Bakanlığı Merkezî Sistem Sınav Yönergesi”nde belirtilen sınav kuralları ihlal edildiği için salon görevlilerince hazırlanan tutanaklar dikkate alınarak öğrencinin sınavı geçersiz sayılacaktır.