Kroniksen okula bildir

100 bini aşkın öğretmen ve öğrenci okullar açılsa da gidemeyebilir.

Kroniksen okula bildir

Öğretmenler, e-nabızda kayıtlı kronik hastalıklarını okullara bildiriyor. Kronik hastalıktan ilaç kullanan öğrenciler de, 21 Eylül’de reçetelerini okul idaresine bildirecek. Kronik hastalıktan 100 binden fazla öğrenci öğretmen mobil eğitime alınabilir. Uzaktan eğitime erişim imkanları inceleniyor. 100 öğrenciden 33’ünün bilgisayarı yok.

İlk ve orta dereceli okullarda 18 milyon 108 bin 860 öğrenci ve 1 milyon 77 bin 307 öğretmen var. 21 Eylül’de öğretmen ve öğ­rencilerin tamamından Covid-19 testi istenilecek mi? belirsizliğini koruyor. Ancak kalp, tansiyon, şeker vb e-nabız sisteminde ka­yıtlı kronik hastalıklarla ilgili öğretmenlerin okul idarelerine ‘Acil’ bildirim yapması istendi. Öğretmenler bildirim yapmaya başlarken, kronik rahatsızlığı olan öğrencilerin de ilaç listelerini okulların açılması beklenen 21 Eylül’de okul idarelerine bildirmesi istenecek.

Öğrenciler derste maske takacak ve okulda birbiriyle fiziki temas kurmayacak.

UZAKTAN UZAĞA

MEB'in uzaktan eğitime erişim­de internet sorununu çözmek için önümüzdeki hafta GSM şirketleri ile anlaşarak, öğrenci başına 8 GB ücretsiz internet vermesi bekleniyor. Öte yandan OECD Covid-19 Salgını Uzaktan Eğitim Raporu'na göre; Türkiye halen internet erişiminde 77 ülke içinde 70. sırada yer alıyor.

BiLGiSAYAR YOK

100 öğrenciden 33’ünün bilgisa­yarı yok. Türkiye bu alanda sıra­lamada 77 ülke arasında 64'üncü oldu. Eğitim Sen’in araştırması ise kırsal kesimde yüzde 93.8 oranında teknolojik altyapı ve bilgisayar eksik­liği sıkıntısı olduğunu or­taya çıkardı.

Sınıflarda damlacık

– Damlacık oluşturması nedeniyle sınıfta yüksek sesle aktivite yapılmayacak.

– Öğretmenler odasına misafir veya ziyaretçi kesinlikle kabul edilmeyecek.

– Öğrenciler sı­nıfta ve serviste her zaman aynı sıra veya koltuğa oturacak.

– Nöbetçi öğret­menler tuvalette hijyeninden de sorumlu olacak.

– Öğrencilere psikolojik destek verilip, paylaşımları gizli tutulacak.

TORUNLARI SİZ GETİRMEYİN!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Öğrenci, Öğretmen, Veli, Okul İdaresi” için 4 reh­ber hazırlandığını açıkladı. Okullar açılınca 2 bin denet­men okullarda hijyen ve sos­yal mesafe denetimi yapacak. 21 Eylül'de okullar açılırsa uygulanacak tedbirler şöyle;

DEDELER NİNELER YAŞA TAKILDI

– Okul girişlerinde hastalık be­lirtisi olanlar izole odaya alınacak.

– Yatılı okullarda yatakhaneler en az 2 saat havalandırılacak.

Okul mescitlerinde eşya ve malzemelerin ortak kullanımı yasaklandı.

– Kronik hastalar ve 65 yaş üs­tündekiler mümkünse öğrencileri okula bırakmayacak.

Öğrenciler birbirinden silgi/ kalem dahil hiçbir araç gereç alıp vermeyecek.

OKULLARA ÇAT KAPI GİDİLMEYECEK

– Veli ve öğrenci toplantıları artık uzaktan ve online yapılacak.

Zorunlu olmadıkça, veliler okul bahçesine alınmayacak.

– Velileri okullara çat kapı değil randevu alarak girebilecek.

Öğretmenlerle telefon, e-posta veya mesajla görüşülecek.

– Kronik hastalığı olan öğrenciler ve ilaçları idareye bildirilecek.

MEB'E BAŞVURACAKLAR

Yatakhanelerde 548 bin öğrenci var

İstanbul Erkek’ ten, Robert Kolej’e, Galatasaray’dan, Da­rüşşafaka’ya ve Kabataş Erkek Lisesi’ne kadar köklü okullar yatılı öğrencilerinin uyum sağlaması için eğitime 1 hafta erken başlamak istiyor. Darüş­şafaka, MEB’e başvuracak.

ANADOLU’DAN GELECEKLER

Türkiye’de devlet parasız yatılı ve özel okullar dahil 5 bin 613 okulda 548 bin öğrenci yatılı eğitim alıyor. Yatakhane hijyen şartlarını Bakanlık, yatı­lı-pansiyonlu okullara bildirdi. LGS’ de Anadolu’nun dört bir yanından kazanıp farklı şehir­lere okumaya giden ve eğitim­lerini yatılı sürdüren öğrenci­ler için yatılısı olan okulların erken açılması bekleniyor.

DARÜŞŞAFAKA'DA 157 YILDA iLK

Sağlık raporu olmayan kapıdan alınmayacak

“157 yıllık tarihimizde Darüşşafa­ka’nın kapısından ilk kez Sağlık Ku­rulu Raporu olmayan hiç kimse gire­meyecek. Öğrencilerimizden zaten Sağlık Raporu alıyorduk. Edirne’den Hakkari’ye bu yıl 120 öğrencimiz daha geliyor. 929 öğrencinin tamamı yatılı okuyor. Yeni döneme, uyum sorunu yaşanmaması için MEB’e oku­lumuzu 21 Eylül’den 1 hafta erken açması için başvuracağız. Yatakha­neden, yemekhaneye her alan için A, B,C, D senaryoları yapıldı. Virüs seyri­ne göre arzu etmesek de, şartlar ülke genelinde daha da ağırlaşır ise Da­rüşşafaka en kötü şartlarla mücadele için hazırlandı. Şu anda gerekmese de, Anadolu’dan gelen çocukları okul yatakhanesinde yatırıp, ailesi İstan­bul’da olanları izole araçlarla hergün evlerinden alıp bırakabiliriz.”

Tayfun Öktem

“BU VEBALi TAŞIYAMAYIZ”

“Milletin bağışıyla, milletin çocuklarını okutuyoruz. Darüş­şafaka’ya emanet çocukları evi­mizdeki evlatlarımızdan ayırmı­yoruz. Ekibimiz, 24 saat tetikte çalışıyor. Emanet yavrularımızın vebalini taşıyamayız. En steril şartlarda sağlıkla, en iyi eğitimi alacaklarından hiç kimsenin şüphesi olmasın. Tedbirlere rağ­men küresel riskin sürdüğünü de, asla göz ardı etmiyoruz.”