Sözcü Plus Giriş

Sözleşmeli öğretmenlik başvuruları MEB İlkatama’da devam ediyor! Son gün ne zaman?

On binlerce adayı yakından ilgilendiren sözleşmeli öğretmenlik başvuruları devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı İlkatama internet sitesi üzerinden gerçekleştirilen sözleşmeli öğretmenlik başvuruları 10 Ocak'a kadar devam edecek. MEB başvuruları değerlendirip 20 bin sözleşmeli öğretmen alacak.

08:23 -
Sözleşmeli öğretmenlik başvuruları MEB İlkatama’da devam ediyor! Son gün ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı Ocak ayında 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı yapacağını duyurmuştu. 2020 yılı 20 bin sözleşmeli öğretmenlik atamaları için başvurular 6 Ocak’ta başladı. 10 Ocak’a kadar devam edecek olan sözleşmeli öğretmenlik başvuruları ilkatama.meb.gov.tr/OBGiris.aspx sayfası aracılığıyla yapılabiliyor.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN BAŞVURU EKRANI

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

– Sözleşmeli öğretmenlik için yapılacak sözlü sınava davet edilmek üzere yapılacak başvuru elektronik ortamda https://ilkatama.meb.gov.tr adresinden alınacaktır. Bu başvuruda adaylar, Ek 2 Sözlü Sınav Merkezleri listesinde belirtilen 17 (on yedi) sınav merkezinin tamamını tercih edecektir. Başvuru takvimi Ek 4’te belirtilmiştir.

– Başvuru onayları, il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince yapılacaktır.

– Mezuniyetleri birden fazla alana kaynak teşkil eden adaylar, sadece bir alana başvuruda bulunabilecektir.

– KPSS puanları ile ilgili olarak; Adaylar, Türkçe, İlköğretim Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, İngilizce, Rehberlik, Okul Öncesi Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği alanları bakımından KPSSP121 puan türünden, Almanca, Arapça, Fransızca ve Rusça alanlarına KPSSP120 puan türünden, diğer alanlar bakımından ise KPSSP10 puan türünden 50 ve üzerinde puan almış olmaları kaydıyla başvurabilecektir. Bu kapsamda başvurular geçerli olan KPSS puan üstünlüğü esasına göre değerlendirilecektir. Birden fazla sınava (2018 ve 2019) katılan adayların, yüksek olan KPSS puanı başvuru formuna otomatik olarak yansıtılacaktır.

– Beden Eğitimi ve İ.H.L. Meslek Dersleri alanlarında ilk defa 2019 Yılında Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sınavı yapıldığından bu alanlarda başvuruda bulunacak adayların 2018 KPSSP10 puanı ile 2019 KPSSP121 puan türlerinin her ikisi de geçerli sayılacak ve belirtilen puan türlerinden yüksek olan KPSS puanı başvuru formuna otomatik olarak yansıtılacaktır.

Beden Eğitimi ve İ.H.L. Meslek Dersleri alanlarında başvuruda bulunacak adaylardan 2018 KPSSP10 puanı bulunup 2019 KPSSP121 puanı bulunmayanlar 2018 KPSSP10 puanı ile başvuruda bulunabileceklerdir.

– Adaylar, elektronik ortamda yaptıkları başvuruları ve bu başvurulara ilişkin “Elektronik Başvuru Formunun” çıktısını, şahsen ya da noter aracılığıyla vekâlet verecekleri kişiler vasıtasıyla il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine onaylatacaktır.

– Başvurularda aslı ibraz edilen belgelerin birer örneği il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince onaylanarak teslim alınıp asılları adaylara geri verilecektir.

– Atama sürecinin zamanında sonuçlandırılması bakımından başvurular, başvurununyapıldığı gün ya da -başvurunun son gününe rastlayan gün hariç- bir sonraki gün mesai saatleri içinde onaylatılacaktır.

– Elektronik Başvuru Formunda beyan edilen bilgilerden adaylar sorumlu olacaktır.

– Adaylardan başvuru ekranında karşılaşılan uyarının yanlış olduğunu iddia edenler, bu durumu belirten bir dilekçe ile il millî eğitim müdürlüklerine başvuruda bulunacak; bu iddialar il millî eğitim müdürlüklerince Personel Genel Müdürlüğüne (Öğretmen Atama Daire Başkanlığı) belgegeçer ya da e-posta yoluyla bildirilecektir.

– Adayların başvurularının il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince onaylanmasından sonra yapacakları bilgi ve beyan düzeltme talepleri dikkate alınmayacaktır.

– Elektronik Başvuru Formu haricinde veya süresi dışında yapılan, il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince onaylanmamış olan, atama alanı ve mezun olduğu yükseköğretim programı yanlış girilerek yapılan başvurular ile başvuru şartlarını taşımadığı hâlde gerçeğe aykırı belgeyle ya da beyanda bulunarak, evrakta tahrifat yaparak, gerçek durumunu gizleyerek yapılan başvurular ve buna bağlı gerçekleştirilmiş tüm işlemler geçersiz sayılacaktır.

Son güncelleme: 09:00 08.01.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more