Tarım yatırımlarına hibe desteği verilecek

Kadınlar ve genç girişimciler öncelikli olmak üzere gerçek ve tüzel kişilerin, alt sınırı 1.5 milyon TL, üst sınırı 3 milyon TL'ye kadar olan tarıma dayalı ekonomik yatırımlarına hibe desteği sağlanacak.

Tarım yatırımlarına hibe desteği verilecek

Resmi Gazete’nin 21 Kasım tarihli sayısında yer alan kırsal kalkınma destekleri kapsamında tarıma dayalı ekonomik yatırımların desteklenmesi hakkında tebliğe göre, tebliğle tanımlanan ekonomik yatırım konularında hibeye esas proje tutarı; başvuruda bulunanların gerçek kişiler, tarımsal amaçlı kooperatifler ve birlikler veya tüzel kişiler olması halinde 3 milyon TL, yatırım niteliği tamamlama olan başvurularda 2 milyon TL, yatırım niteliği kapasite artırımı, teknoloji yenileme veya modernizasyon olan başvurularda ise 1.5 milyon TL üst limitini geçemeyecek. 250,000 TL altındaki başvurular kabul edilmeyecek.

YÜZDE 50 HİBE

Başvuruların kabul edilmesi halinde; hibeye esas proje tutarının %50’sine hibe yoluyla destek verilecek. Başvuru sahiplerinin hibeye esas mal alım tutarının %50’si oranındaki katkı payını, ayni katkıyı ve toplam mal alım tutarına ait KDV’nin tamamını kendi öz kaynaklarından temin etmeleri gerekiyor.

Hibe sözleşmesinde belirlenen hibeye esas mal alım tutarı üst limit niteliğinde olacak. Hibenin nihai tutarı fiili gerçekleşmeler sonucunda ortaya çıkacak. Mal alım tutarının hibe desteği kısmı kamu kaynakları kullanılarak karşılandığı için yatırımcılar tarafından sağlanması gereken katkı payının finansmanında hiçbir şekilde kamu kaynakları kullanılamayacak.

Yatırım uygulamalarına ait; inşaat işleri alım giderleri, ile makine, ekipman ve malzeme alım giderlerine hibe desteği verilecek.

HİBE KAPSAMINDA YER ALMAYAN KALEMLER

Her türlü borçlanma giderleri, faizler, başka bir kaynaktan finanse edilen harcama ve giderler, kira ve kur farkı giderleri, arazi, arsa ve bina alım bedelleri, binanın yakıt, su, elektrik ve aidat giderleri, ayrı faturalandırılmış nakliye ve montaj giderleri, bankacılık ve denetim giderleri, iade alınan veya alınacak vergiler, ikinci el/kullanılmış mal alım giderleri, proje yönetim ve danışmanlık giderleri hibe desteği kapsamında yer almayacak.

Desteğe başvurular Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanacak güncel uygulama rehberinin yayımı tarihinden itibaren 90 gün içinde www.tarimorman.gov.tr internet adresi üzerinden yapılacak.

Aynı gazetede yayımlanan kırsal kalkınma destekleri kapsamında kırsal ekonomik altyapı yatırımlarının desteklenmesi hakkında tebliğle, gerçek ve tüzel kişilerin kırsal ekonomik faaliyetlerine yönelik yatırımları için yapılacak hibe ödemelerine ilişkin esaslar da belirlendi.

Buna göre, bu tebliğle belirlenen yatırım konularında hibeye esas proje tutarı 500,000 TL üst limitini geçemeyecek. 20,000 TL’nin altındaki başvurular kabul edilmeyecek. (REUTERS)

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Loading...