Edirne’de tarım arazileri yapılaşmaya açılacak

Edirne´de, çevre düzeni planı değişikliğine, çevre gönüllüleri itiraz etti.

Edirne’de tarım arazileri yapılaşmaya açılacak

Edirne’de çevre gönüllüsü vatandaşlar ve sivil toplum örgütleri, İl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi önerileriyle, tarım arazilerindeki yapılaşmayı kolaylaştıracak 1/25.000´lik çevre düzeni planındaki değişikliğin geri alınması için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü´ne itiraz dilekçesi verdi. Edirne Kent Konseyi Başkanı Ziya Gökerküçük, tarım arazilerine zarar vermenin hem üretime zarar vereceğini hem de verimli tarım arazilerini azaltacağını ifade ederek, “Plan değişikliğinin bu haliyle uygulanması telafisi imkansız çevre zararlarına yol açacaktır” dedi.

Edirne´de ağustos ayı başında İl Genel Meclisi ile Belediye Meclisi’nde, tarım alanlarında yapılaşma sağlamak amacıyla tavsiye niteliğinde karar alınmış ve konuyla ilgili raporun Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na gönderilmesi tüm partilerin oy birliğiyle kabul edilmişti. Alınan tavsiye kararında, köylerde kapasite artırımına izin verilmeyen ve ‘imar planı’ zorunluluğu getirilen hayvancılık tesisleri için 1/25.000’lik çevre düzeni planında değişikliğe gidilmesi, kolaylık sağlanması istenmişti. Gelişmenin ardından Edirne Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü önceki gün söz konusu plan değişikliğini askıya çıkartınca kentteki çevre gönüllüleri ve sivil toplum örgütleri de harekete geçti. İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü´nde askıya çıkan plan değişikliğine itiraz dilekçelerini veren çevre gönüllüleri ve STK´lar adına konuşan Edirne Kent Konseyi Başkanı Ziya Gökerküçük, değişikliğin geri alınması gerektiğini ifade ederek konuyu mahkemeye de taşıyacaklarını söyledi.

‘ANAYASA´YA, KANUNLARA, YÖNETMELİKLERE VE HUKUKA AYKIRI’

Yapılan plan değişikliğinin kamusal yarar amacı gütmediğini, büyük sermayeli hayvancılık işletmelerine yapılaşma sağlamak amacıyla yapıldığını iddia eden Gökerküçük, “Yürürlükte olan 1/100 bin ölçekli plan ve ona istinaden yapılan 1/25 bin ölçekli planda zaten hayvancılık teşvik edilmektedir. Ancak bu teşvik sırasında verimli tarım arazileri korunmuştur. Çünkü hayvancılık yaparken tarım arazilerine zarar vermek hem yurttaşımızın üretimine zarar verecektir hem de verimli tarım arazilerini azaltacaktır. Bu nedenle bölgemizde hayvancılık yapmak üzere verimli olmayan tarım arazileri önerilmiştir. Yapılan değişiklik ile verimli araziler hayvancılık tesislerine açılmıştır. Tesis kurmak isteyenlere izin kolaylaştırılmış hatta gereksiz görülmüştür. Bu nedenle yapılan değişiklik anayasaya, kanunlara, yönetmeliklere, 1/100 bin ölçekli Trakya Alt Bölgesi Ergene Havza Revizyon Çevre Düzeni Planı´na ve hukuka aykırıdır” dedi.

Arazilerin amaç dışı kullanımının ve geri dönülemez şekilde yapılaşmaya açılmasının kanun ihlali olduğunu söyleyen Gökerküçük, “Arazinin tarım dışı kullanılmasında çevre ve tarım arazilerine zarar vermeyecek şekilde kullanım ve taşınmazın eski vasfına getirilmesi zorunludur. Arazilerinin amaç dışı kullanılması ve geri dönülemez şekilde yapılaşmaya açılması kanunun ihlalidir. Yapılan değişiklik ile çevre düzeni planları ile kanunun amacına ve emredici hükümlere aykırı düzenlemeler getirilmiştir. Plansız, düzensiz ve denetimsiz yapılaşma ile hayvancılık işletmelerine izin verilmesi çevre kanununa da aykırıdır. Bilindiği üzere, hayvancılık faaliyetleri çevreye ciddi zararlar veren işletmelerdir. İşletmelerin çevreye verdikleri zararların önlenmesi, su kullanımı, atıkların bertaraf edilmesi, komşu tarım arazilerinin zarar görmemesi gibi konularda alınacak tedbirler plan değişikliğinde belirtilmemiştir. Çevreye verilebilecek zararlar bilimsel olarak incelenmemiştir. Plan değişikliğinin bu haliyle uygulanması telafisi imkansız çevre zararlarına yol açacaktır” dedi.

‘İMAR PLANI ŞARTI KALDIRILMIŞ OLACAK’

Yapılan değişikliğin uygulamaya geçirilmesi halinde bundan faydalanacak olanlar için muafiyet ve ayrıcalık tanındığını öne süren Gökerküçük, “Plan değişikliğiyle büyük çaplı yatırımlar için imar planı yapılması şartı kaldırılmaktadır. Bu durum, tarımsal etkinliklerin koruma-kullanma dengesini ortadan kaldıracak, plan bütünlüğüne aykırı düzenlemeler planın sürdürülebilirliğini engelleyecektir. Kamunun denetleme yetkisi, itiraz ve dava açma hakkı elinden alınmış olacaktır. Son derece değerli tarım topraklarının üretimden düşürülmesine ve çevre kirliliğine neden olacaktır” dedi.

‘KONUYU MAHKEMEYE DE TAŞIYACAĞIZ’

Değişikliğin geri alınmasını istediklerini de sözlerine ekleyen Gökerküçük, “Bu sebeplerle, Edirne ili 1/25.000 ölçekli çevre düzeni planında yapılan değişikliğin itirazlarımız doğrultusunda tekrar değerlendirilmesini ve değişikliğin geri alınmasını bekliyoruz. Biz duyarlı yurttaşlar ve sivil örgütler olarak bu değişikliğe itirazlarımızı yapıyoruz. Devamında bu değişikliği mahkemelere de taşıyacağımızı şimdiden bildiriyoruz” ifadelerini kullandı. (DHA)

Loading...