14 milyonu toprağa gömdüler!

Muğla'nın Ula ilçesi Akyaka Mahallesi girişine Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü tarafından 2015'te 14 milyon liraya Akyaka Kavşağı adıyla inşa edilen tünel için mahkemeye gönderilen bilirkişi raporunda kamu yararına aykırı olarak inşa edildiği ifade edildi.

14 milyonu toprağa gömdüler!

Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü tarafından 2015’te Muğla’nın Ula ilçesi Sakar geçidinde 14 milyon liraya inşa edilen ve Akyaka Kavşak ismi ile anılan, Akyaka’ya orman içinden tünel ile bağlantı projesine karşı Gökova Ekolojik Yaşam Derneği’nin açtığı yürütmenin durdurulması talepli davada yeni bir aşamaya gelindi.

17 Şubat’ta bilirkişi heyetinin proje uygulama sahasında yaptığı inceleme sonucunda hazırladığı rapor tamamlanarak İzmir Bölge İdare Mahkemesi’ne gönderildi.

Orman ve İnşaat Mühendisliği ile Şehir ve Planlama alanlarında uzman üç akademisyen tarafından hazırlanarak 16 Temmuz tarihli 36 sayfalık raporda kamu yararına aykırı olarak inşa edildiği ifade edildi.

4 yıldır süren davada konuya müdahil olan Gökova Ekolojik Yaşam Derneği Başkanı Serdar Denktaş, “Rapor kamu kaynağının boşa gittiği net olarak ortaya koyuyor. Ayrıca mahkemeden istediğimiz jeolog ve biyolog görüşlerinin de alınması durumunda raporun daha da vahim bir hal alacağından eminiz” dedi.

(FOTO: SÖZCÜ)

ÖNCE VİYADÜK YAPILACAKTI

Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü, 2013 yılında, Marmaris’i Fethiye ve Muğla’ya bağlayan karayolunda trafik ışıklarına takılmadan ulaşımın kesintisiz sürmesi için, doğal ve arkeolojik SİT alanındaki Gökova Kavşağı’na viyadük yapmak için harekete geçerek inşaatın 2014 yılında tamamlanması kaydıyla ihalesi yapılmıştı.

(FOTO: SÖZCÜ)

Ancak, viyadüğün inşaatına bile başlanmadan, doğal yapısının bozulacağı gerekçesiyle başta bölgenin yakınındaki ‘sakin şehir’ unvanlı Akyaka Belde Belediyesi ile çevrecilerden tepkiler her geçen gün artınca projeden vazgeçildi.

VİYADÜK 200 METRE İLERİYE BU KEZ TÜNELE ÇEVRİLDİ

Gökova Kavşağı’na yapılması düşünülen ancak çevrecilerin tepkileri, bilirkişi ve Muğla 2 No’lu Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu’nun olumsuz kararı üzerine iptal edilen viyadüğün yerine, 200 metre ilerisindeki Akyaka Mahallesi giriş ve çıkışına tünel yapılması için çalışma başlatıldığı ortaya çıkmıştı.

Altında kaya mezarları olan doğal ve arkeolojik SİT alanındaki mevcut yolun 3 ile 4 metre arasında doldurulup, Marmaris giriş ve çıkışına tünel yapılacak olması ve 700 çam ve zeytin ağacının kesilmesi tepkilere neden olmuştu.

Gökova Ekolojik Yaşam Derneği, proje uygulamaya konulmadan önce ÇED çalışması yapılması gerektiğini belirterek Muğla 2. İdare Mahkemesi’ne yürütmenin durdurulması için dava açmış, isteklerinin reddedilmesinin ardından İstinaf Mahkemesi’ne başvurarak inşaatın durdurulmasını istemişti. Fakat proje İstinaf Mahkemesi’nin kararını beklemeden tamamlanarak 2016 sonunda hizmete açıldı.

(FOTO: SÖZCÜ)

BİLİRKİŞİ RAPORU: KAMU YARARI YOK

36 sayfalık raporun sonuç bölümünde “Şehircilik ilkelerine, imar mevzuatına, planlama tekniklerine ve kamu yararına uygun olmadığı gerekçeleri ile Muğla İli, Ula İlçesi, Akyaka Mahallesinde Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından 7.05.2015 tarihinde onanan ‘Akyaka Kavşak’ projesinin belirtilen açılardan uygun olmadığı sonucuna varılmıştır” denilerek, kamu yararına aykırı olarak inşa edildiği ifade edildi.

Öte yandan sonuç bölümünde yer verilen ifade ile hatalı yapıldığı için trafik güvenliği sağlamayan projenin düzeltilmesi/ yeniden yapılmasının yüksek maliyetine dikkat çekilerek, güvensiz de olsa uygulamanın bu hali ile sürdürülerek bu ek maliyetten kaçınmakta “kamu yararı” olduğu kanaati dile getiriliyor.

“14 MİLYON KAMU KAYNAĞI BOŞA GİTTİ”

Dernek Başkanı Serdar Denktaş, rapor ile ilgili şunları söyledi:

* Proje henüz onaylanma sürecindeyken ilgili kurumlarla görüşerek bilgi ve belgelerimizle itirazlarımızı bildirmiş olmamıza rağmen, görüşlerimiz dikkate alınmayarak adeta yangından mal kaçırırcasına bir mühendislik garabeti olan bu proje gerçekleştirildi.

* Onay veren tüm kurumlar bu garabete ortak oldu. Buna rağmen dört yıldır sürdürdüğümüz hukuk mücadelesinde haklı çıktık.

* Bizce raporda eksik olduğunu düşündüğümüz jeolog ve biyolog görüşlerinin de alınması durumunda raporun daha da vahim bir hal alacağından eminiz.

* Raporun sonuç bölümünde doğanın tahrip edildiği,  trafik güvenliği açısından sorun çözülmediği gibi ek risklerin oluştuğu, tüm yanlışlıkları ile projeye harcanan 2015 yılı rayici ile 14 milyon TL tutarındaki kamu kaynağının boşa gittiği net olarak ortaya konuluyor.

* Mahkemenin ne karar vereceğini merakla bekliyoruz.