Sözcü Plus Giriş

2020 bekçi alımı başvuru şartları neler?

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) bünyesinde yapılacak bekçi alımı için geri sayım başladı. 2020 yıl içerisinde yaklaşık 30 bin bekçi alımı yapılacağı bildirildi. Peki bekçi alımı başvuru şartları neler? Kimler başvuru yapabilir? İşte tüm detaylar...

Güncellenme: 11:08, 30/01/2020
2020 bekçi alımı başvuru şartları neler?

Geçtiğimiz yıl yaklaşık 9 bin bekçi alımı yapılmasının ardından, 2020 yılı için 30 bin bekçi alımı yapılması bekleniyor. Peki bekçi alımı başvuru şartları neler?  İşte konula ilgili merak edilen tüm detaylar.

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Bu yıl henüz bekçi alım ilanı yayımlanmadığı için 2020 bekçi alım şartları henüz belli değil. Fakat daha önceki yıllarda yayımlanan ilanlar bekçi alımı başvuru şartları bir öngörüde bulunmamızı sağlıyor. Polis Akademisi resmi sitesi pa.edu.tr’de yayımlanan son ilana göre (2019/2. dönem) bekçi alım şartları aşağıdaki gibidir.

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

c) En az 167 cm boyunda olmak,

d) Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.

e) Başvuru yaptığı İLÇE sınırları içerisinde EN AZ BİR YILDIR ikamet ediyor olmak,

f) Askerlik ödevini bitirmiş olmak,

g) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (18/03/2001 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (18/03/1989 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,

h) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

i) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,

j) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,

k) Memuriyete engel bir hali bulunmamak,

l) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

m) Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

n) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

o) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

p) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

q) Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,

r) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,

s) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

BEKÇİLERE ‘ADLİ GÖREV’ GETİREN KANUN TEKLİFİ MECLİS’TE 

Çarşı ve mahalle bekçilerine ‘adli görevler’ de verilmesini öngören kanun teklifi TBMM Başkanlığı’na sunuldu. Teklifin yasalaşması ile birlikte bekçiler görev bölgesi ve çalışma saatleri ile sınırlı olmak kaydıyla kişileri ve araçları kontrol ederek, kimlik sorgulaması yapabilecek. AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan 18 maddelik ‘Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu’nda değişiklik öngören kanun teklifi, Meclis Başkanlığı’na sunuldu. Teklif ile güvenlik hizmetleri kapsamında halka yakın, halkın problemlerini sahada çözecek yapıların etkinleştirilmesi öngörülüyor. Teklif ile çarşı ve mahalle bekçilerinin genel kolluk kuvvetlerine yardımcı olmaları düzenleniyor. Çarşı ve mahalle bekçilerinin istihdamı için İçişleri Bakanlığı’nca çıkarılan yönetmelikle belirlenen özel şartlar aranacak. Bakanlığın belirlediği usul ve esaslara göre yapılacak giriş sınavında başarılı olma şartının aranması öngörülüyor. Giriş sınavında başarılı olanlar, Emniyet ve Jandarma teşkilatlarına İçişleri Bakanlığı´nın onayı ile aday memur olarak atanacak. Adaylık süresinin 1 yıldan az, 2 yıldan fazla olmaması ve adaylık süresi içerisinde verilen temel ve hazırlayıcı eğitimlerde başarılı olanların asaleten atamalarının yapılması öngörülüyor.

BEKÇİLERİN GÖREVLERİ VE YETKİLERİ

Teklif ile çarşı ve mahalle bekçilerinin görev ve yetkileri belirlendi. Bu çerçevede bekçiler; yolda hastalanan, kazaya uğrayan, düşüp kalan ve genel durumu itibarı ile yardıma muhtaç olanlara yardım edecek. Yardıma ihtiyaç duyduğu değerlendirilen, şiddet mağduru veya şiddete ya da istismara uğrama riski taşıyan kadın ve çocukları, kimsesizleri, engellileri ve acizleri en yakın kolluk birimlerine teslim edecek. Bir semt, yer, yol veya sokak sormak için başvuranlara gerekli bilgiyi verecek. Doğum, ölüm, hastalık, kaza, yangın veya afet gibi önemli ve acele haller sebebiyle yapılacak yardım isteklerinden gücü dahilinde olanları öncelikle yerine getirmekle sorumlu olacak. Büyük tehlike arz eden yangın ve su baskını gibi afetlerde  mahalle sakinlerini derhal uyaracak. Görev bölgeleri içinde, uyuşturucu madde imal edildiği, satıldığı veya kullanıldığı, kumar oynandığından ya da fuhuş yapıldığından şüphe edilen yerleri bağlı bulundukları genel kolluk birimlerine bildirecekler.

KİMLİK KONTROLÜ YAPABİLECEKLER

Teklif ile bekçilerin görev ve yetkileri de genişletiliyor. Buna göre görev bölgesi ve çalışma saatleri ile sınırlı olmak kaydıyla kişileri ve araçları kontrol edebilecek, kimlik sorabilecekler. Bekçilerin durdurdukları araç ve kişilere kimlik sorma gerekçelerinde makul bir sebep olacak. Kaçan faillerin kimliklerini tespit ederek, ilgili birimlere bildirecekler. Çarşı ve mahalle bekçilerinin adli görevleri de olacak. Suç işlenme anında veya hemen sonrasında suçlulara müdahalede bulunmak, oradaki kanıtları muhafaza altına almak, delillerin kaybolmamasını sağlamak ile ortadan kaldırılmasını engelleyebilecekler. Tespit ettikleri suçluları gözaltına alarak genel kolluk kuvvetine bildirecekler. Teklifle, daha önce polisle beraber çalışan çarşı ve mahalle bekçilerine jandarmayla da çalışma imkanı getiriliyor. Mevcut kanunda da olduğu gibi; yeni hazırlanan kanunla da bekçilerin ilgili kanun çerçevesinde silah bulundurma ve kullanma yetkileri devam edecek.

DHA

Yayınlanma Tarihi:17:37,