Çevre Ajansı’nın kurulmasına ilişkin teklif kabul edildi

TBMM' Genel Kurulu'nda görüşülen Türkiye Çevre Ajansı'nın Kurulması ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına İlişkin kanun Teklifi kabul edildi.

Çevre Ajansı’nın kurulmasına ilişkin teklif kabul edildi

Teklif ile, Türkiye Çevre Ajansı kuruluyor. Türkiye Çevre Ajansı, depozito yönetim sistemi kurmak, kurdurmak veya işlettirmek, çevre ve Şehircilik Bakanlığı depozito uygulamasına zorunlu olarak tabi tutulan ürünlere yönelik depozito yönetim sistemi altyapısının oluşturulması, uygulanmasına yönelik düzenlemeler yapmak, çevrenin iyileştirilmesine yönelik faaliyetlerde bulunacak.

YÖNETİM KURULU 7 ÜYEDEN OLUŞACAK

Belediyelerce bir skuterdan 16 kuruş işgal harcı alınacak. Skuterlar bisiklet yolu veya skuter yolunda sürülebilecek. Skuterlar yayaların kullanımına ayrılmış yerlerde kullanılamayacak. İkiden fazla skuter yan yana taşıt yolunda kullanılamayacak. Skuterlarda sırtta taşınabilen kişisel eşya haricinde yük veya yolcu taşınamayacak.

Çevre Kanunu hükümlerine uyulup uyulmadığını denetleme yetkisi Bakanlığa aittir. Gerektiğinde bu yetki, Bakanlıkça; il özel idarelerine, çevre denetim birimlerini kuran belediye başkanlıklarına, Denizcilik Müsteşarlığına, Sahil Güvenlik Komutanlığına, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre belirlenen denetleme görevlilerine, Türkiye Çevre Ajansına, Emniyet Genel Müdürlüğüne, Jandarma Genel Komutanlığına ve Sahil Güvenlik Komutanlığına devredebilecek.

10 BİN TL İDARİ PARA CEZASI VERİLECEK

Motor yağı değişimi yapan işletmelere yetki belgesi verilecek. Yetki belgesi bulunmaksızın motor yağı değişim yapan işletmelere 10 bin TL idari para cezası verilecek.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, bakanlıkça belirlenen hükümlere uymayan akaryakıt istasyonlarına, su ürünleri yetiştiricilerine, plastik poşeti ücretsiz verenlere, Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara aykırı plastik poşet üretenlere, geri kazanım katılım payına ilişkin belirlenen esaslara uymayanlara ceza kesebilecek.

ULAŞIM ANA PLANINDA BİSİKLETLİ ULAŞIMINA YER VERİLMESİ ÖNGÖRÜLÜYOR

Köy tüzel kişiliği adına, köy yerleşme planına göre en çok 2000 m2 olmak üzere tescil edilen parsellerin köyde ikamet eden ve köy nüfusuna kayıtlı olup evi bulunmayan ihtiyaç sahiplerine ihtiyar meclisi kararı ile rayiç bedel üzerinden satılır. Satış bedeli peşin veya en çok 5 yılda ve 5 eşit taksitle tahsil edilerek, o köyün imar işlerinde kullanılmak üzere köy sandığına yatırılır. Ödemeler için 31/12/2020'de dolacak süre 31/12/2024 tarihine kadar uzatıldı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği üyelerin oda ve borsalara olan aidat, navlun hasılatından alınacak oda payları ve borsa tescil ücreti ile oda ve borsaların aidat borçları asılları ile 3/6/2007 tarihli ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine ödenmesi gereken sigorta eksperleri ve sigorta acenteleri levha aidat borç asıllarının tamamı 31/12/2021 tarihine kadar erteleniyor ve icra ve iflas takipleri durur, taraf ve takip işlemleri yapılmaz, ihtiyati haciz kararları icra ve infaz edilmeyecek.

Mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne ve mazbut vakıflara ait taşınmazlardan; yapım, onarım veya restorasyon karşılığı uzun süreli kiralananlar dışında kalanların kira dönemi kısmen veya tamamen 2027 yılını kapsayan kira sözleşmelerinde, bu kira dönemi için kira artışı yapılmayacak.

Milletvekilleri ile emekli aylığı alan milletvekilleri arasında uyum sağlanıyor. (İHA)

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Loading...