Sözcü Plus Giriş

Karayolları Trafik Yönetmeliği trafik magandalarının psikolojik teste tabi tutulma şartlarına yeni hükümler ekledi. Ağır kusurlu trafik suçu işleyenler ve ceza puanını dolduranlar, iki kez psikolojik teste tabi tutulacak.

Muayene sonucu durumu uygun bulunan sürücülerin, sürücü belgeleri iade edilecek. Muayene kararı alınan ve belirtilen sürede psikiyatri muayenesi için başvurmayan kişiler 6 ay boyunca tekrar test için kabul edilmeyecek.

6 ay sonunda yapılacak psikoteknik değerlendirme ve psikiyatri muayenesinde başarısız olan kişiler de 2 yıl boyunca teste alınmayacak.

Kişiler 30 gün içinde rapora itiraz edebilecek. Bu değerlendirmede de başarısız olanlar 2 yıl süreyle yeniden değerlendirmeye alınmayacak ve ehliyetleri geri verilmeyecek.

Yayınlanma Tarihi:06:00,