Diş Hekimi M. Tuğra Kaya: “Hasta kabulünde her türlü önlem alınmalı

Pandemi nedeniyle klinikler sürekli dezenfekte edilmeli ve hastalara her türlü hijyen imkânı sunulmalı. Muayene odasında da virüs etkili özel filtreli havalandırma sistemi kullanılmalı.

Diş Hekimi M. Tuğra Kaya: “Hasta kabulünde her türlü önlem alınmalı

Diş Hekimi M. Tuğra Kaya, pandemi döneminde diş sağlığının çok önemli olduğuna vurgu yaptı. Corona virüsü salgını nedeniyle hasta kabulünün, muayenenin ve teda­vinin, tüm önlemler alına­rak yapılması gerektiğini dile getiren Dr. Kaya, “Diş hekimleri her zaman enfek­siyon kontrol yöntemlerini dikkatle uygulayan en bilinçli meslek grupla­rından birisidir. Hem kendinizin hem de hastaların güvenliği için her türlü önlemi almanız gerekir.

GİRİŞTE ATEŞ ÖLÇÜLMELİ

Kliniklerde gün içinde düzenli olarak etkili alan dezenfektan uygulaması yapılmalı. Randevular te­lefon ya da internet üzerinden alınmalı. Kliniğe girişte ateş ölçümü yapılmalı, eğer corona virüsü belirtileri veya risk görülürse, tıbbi tetkik için hasta, bir sağlık kurulu­şuna yönlendirilmeli. Hastanın kliniğe maske ile gelmesi gerektiği, randevu verilirken kendisine bildirilmeli. Gerekli durumlarda hastaya maske de temin edilmeli.

SINIRLI RANDEVU VERİLMELİ

Dezenfektanlı galoş, el dezenfektanı ve her türlü hijyen imkânları hastalara sunulmalı. Muayene odasında virüs etkili özel filt­reli havalandırma sistemi kullanılmalı. Hasta sayısı, gün içindeki randevular arasında yapı­lan dezenfeksiyon işlem­lerine göre sınırlı sayıda ayarlanmalı. Her hastadan sonra gerekli hijyen ortamı yeniden sağlandıktan sonra hasta alımı yapılmalı. Hastalar kliniğe geldiğinde direkt tedaviye alın­malı” dedi.

BAĞIŞIKLIK İÇİN ÖNEMLİ

“Pandemi döneminde diş sağlığına özen göster­mek özellikle bağışıklık sistemini güçlü tutmak için çok daha önemli bir hale geldi” diyen Kaya, şunları söyledi: “Bu süre içinde diş bakımına en üst seviyede dikkat gösterilmesi gerekir. Dişlerdeki sağlık so­runlarının herhangi bir enfeksiyona dönüşmemesi ve bağışıklık sis­temini olumsuz yönde etkileme­mesi için mutlaka tedavi edilmesi ge­rekir. Sağlıklı dişlere sahip olmak sağlığınızın ve yaşam kalitenizin de artmasını sağlar.”

REFAKATÇİ OLMAMALI

Hastaların bekleme salonunda bekletilmeden direkt tedaviye alınması gerektiğini yineleyen Dr. Kaya, “Bu nedenle hastalardan randevu­larına tam zamanında gelmeye özen gös­termeleri özellikle istenmeli. Güvenlik açısından kliniğe sadece hasta alın­malı, kesinlikle refakatçi kabul edilmemeli” diye konuştu.

SAĞLIKLI VE ESTETİK DiŞLER

Yoğun iş temposu ne­deniyle vakit ayırama­yan kişilerin restoratif diş tedavileri hizmetlerinden faydalanabileceğine dik­kat çeken Kaya, “Pandemi döneminde, kozmetik diş hekimliği desteğiyle daha sağlıklı ve estetik bir gülüşe sahip olunabilir. Ağızdaki eksik diş, çapraşıklık, diş rengi so­runları alınan önlemler saye­sinde güvenli bir şekilde teda­vi edilebilir” ifa­delerini kullandı.

Corona Diş Hekimi internet Sağlık sis