Geçen yıl yüzde 40’a kadar kazandırdı!

BES ile ilgili güncel durum hakkında bilgi veren Emeklilik Gözetim Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Fırat Kuruca şunları söyledi: “Geldiğimiz an itibariyle gönüllü BES’te 120 milyar TL, OKS tarafında ise 8-9 milyar TL civarında bir fon büyüklüğü söz konusu. Toplam fon büyüklüğümüz 130 milyar TL’ye ulaşmış durumda. Katılımcı sayısına baktığımızda ise gönüllü BES’te yaklaşık 7 milyon, OKS tarafında 5,3 milyon, yani toplamda 12,3 milyon vatandaşımızın BES’te yer aldığını görüyoruz. BES tarafında elde edilen büyüme elbette güzel fakat Türkiye için yeterli değil.”

Geçen yıl yüzde 40’a kadar kazandırdı!

BES son dönemlerde sık sık Türkiye gündemine geliyor. 2019'un BES katılımcıları açısından oldukça iyi bir sene olduğunu da ifade eden Kuruca, “Geçtiğimiz yıl fon tipine göre yüzde 20 ile 40 arasında getiriler söz konusu oldu. Devlet katkısının ve reel getirilerin birleşmesi ile BES uzun sürede önemli bir yatırım aracı haline geliyor” dedi.

TEKRAR SİSTEME KATILIMIN ERTELENMESİ GÜNDEMDE

2020 itibariyle OKS'den caymış kişilerin tekrar sisteme girmesi konusunun ertelenmesinin gündemde olduğunu belirten Kuruca, “ Tamamlayıcı emeklilik sistemi adı altında OKS ile ilgili bir takım yeni düzenlemeler düşünülüyor. Tamamlayıcı emeklilik sistemi OKS'nin biraz daha geliştirilmiş hali. Konuyla ilgili çalışmalar halen devam ediyor. Sektör olarak bizler de bu sürece katkı sağlamaya gayret ediyoruz. Aslında burada, Türkiye'nin sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilir olması, ekonomik refahının daha yüksek noktalara taşınabilmesi, bireylerin emeklilik dönemleri için ciddi bir birikim yapması hedefleniyor. Bu ihtiyacı en iyi şekilde karşılayacak aracın da tamamlayıcı emeklilik sistemi olduğunu söyleyebiliriz. Gelişmiş ülkeler uzun zamandır bu sistemi uyguluyor. Böylece gayri safi milli hasılalarında yüzde 50'lerin üzerinde bir birikim sağlamış durumdalar. Türkiye gayri safi milli hasılasında, bu alanda sahip olduğu yüzde 2-3 oranındaki birikimi, tamamlayıcı emeklilik sitemi ile önümüzdeki yıllarda yüzde 20'lere hatta 40'lara çıkarmayı planlıyor. Bunun ne şekilde dizayn edileceğini, 2020 yılı içerisinde gerçekleştirilecek çalışmalarda biraz daha somut olarak göreceğiz. Beklentimiz sistemin 2021 yılında hayatımıza gireceği yönünde” dedi.