Sözcü Plus Giriş
SERPİL YILMAZ

Örtülü ‘kayyum’ modeli

17 Ocak 2020

Doğa Koleji'nde yetkİ Serhat Özeren'de toplandı, Saçaklıoğlu devreden çıktı

Doğa Koleji'nin tartışmalı geçen İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) bünyesine devir sürecinde, İTÜ Vakfı ve İTÜ Geliştirme Okulları Vakfı, mütevelli heyetlerinin itirazı üzerine devreden çıktı.

Örtülü “kayyum” modeli ortaya çıktı diyebilirim…

Yasal olarak kayyum atanabilmesi için devletin şirkete el koyması ve mahkeme kararı ile atama yapılması gerekir.

Yeni modelin inşası için ilk adım atıldı.

Arkadaşımız İsmail Şahin'in haberinde, Doğa Koleji Yönetim Kurulu'na tek başına İTÜ Geliştirme Okulları Vakfı-Kültürel A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanı olarak Serhat Özeren'in atandığı bilgisi yer aldı.

Görüştüğüm yetkililer, Özeren'in bugün yapılması beklenen toplantıda İTÜ Geliştirme Okulları Vakfı Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan istifa edeceğini söylüyorlar.

An itibarıyla Doğa Koleji'nin mevcut İTÜ bünyesine devrinin gerçekleştiğini söyleyemeyiz.

ASSİST'LE YOLLAR AYRILDI

İTÜ Rektörü ve İTÜ Vakfı, İTÜ Geliştirme Okulları Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Mehmet Karaca'nın 3'üncü yol arayışları sürüyor.

İTÜ bünyesinde, yeni bir İTÜ Eğitim Vakfı kurulması yönünde çalışmalar başlattığı ileri sürülmüştü. Böylelikle yeni oluşan vakıf, Doğa Koleji'nin devir alınmasına itiraz etmeyecek üyelerden oluşacaktı.

Assist ve bağlı olduğu ve Metal Yapı Konut şirketi, dolayısıyla müteahhit Ömer Saçaklıoğlu Doğa Koleji'nin devir sürecinden çıkarıldı.

Doğa Koleji'nin borçlarının yapılandırılması açısından Assist ile yollar ayrıldı.

SORUMLULUK ANKARA'DA

Masanın bir tarafında alacaklı bankalar Ziraat, Vakıf ve Garanti BBVA ve Denizbank, öbür tarafında ise İTÜ Rektörü Karaca oturuyor.

Milli Eğitim Bakanlığı mali yetersizlik nedeniyle elinde olan “kapatma” yetkisini kullanmamış, Doğa Koleji'nin devamlılığı yönünde irade göstermişti.

Bu yönüyle 5 aydır maaşlarını alamayan çalışanlar ve öğrencilerin kaygılarını giderme görevi Ankara'ya düşüyor.

Hem mali külfetin büyüklüğü hem de Doğa Koleji'nin etki alanı göz önüne alındığında acil olarak bu sorunun çözülmesi gerekiyor.

ŞİRKET YAPISI DEĞİŞTİ

15 Ocak 2020 itibarıyla, İstanbul Ticaret Odası (İTO) kayıtlarına göre Assist şirket yapısı değişti.

Ömer-Vedat Saçaklıoğlu, Yusuf Gökmen, Selahattin Aydın, Esat Göktekin Dinçerler, Süleyman Bayraktar, Hikmet Cem Ocakcı, Ali Ferzan Nalbantoğlu, Haydar Sancak, Uğur Gazanker, Serhat Bünyamin Çelikten ve Mustafa Barış Seven'den oluşan yönetim kurulunun tümü istifa etti.

Yönetim kurulu, münferiden başkan olarak Serhat Özeren'den ibaret!

Burada kullanılan “münferiden” ifadesi Assist'te imza yetkisinin “tek başına” Özeren'e devredildiği anlamını taşıyor.

Şimdi soru; Doğa Koleji hangi vakıfa ya da şirkete devredilecek?

Kaldı ki geçen süreçte bankaların bir büyük vakıf üniversitesi ile yaptığı görüşmenin olumsuz sonuçlandığı biliniyor. Dün bu köşede yayımlanan “İTÜ vazgeçti” haberim, mevcut İTÜ vakıflarının Doğa Koleji'ni devir almayacağının kesinleşmesiyle ilgiliydi…

Yeni kurulacak bir İTÜ vakfının, Doğa Koleji'ni satın alma seçeneği masada duruyor.

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more