Boşanan kadın babası üzerinden sağlık yardımı alabilir mi?

Ben 4/c (Emekli Sandığı) emeklisiyim. 1985 doğumlu ve bir çocuklu kızım eşinden ayrı ve çalışmıyor. Çocuğun velayeti kızımda. Benim sosyal güvencemden faydalanabilirler mi? Feyzullah Acar

1 Ekim 2008 tarihinde ilgili kanunlarına göre anne veya babasının bakmakla yükümlü olduğu kişi olarak sağlık yardımı alan kız çocuklarının, sigortalı olarak çalışmaya başlamaları, isteğe bağlı sigortalı olmaları ya da evlenmeleri durumunda anne veya babalarından dolayı sağlık hak sahiplikleri sona ermekte, bakmakla yükümlü olunan kişi statüsünü sona erdiren durumun ortadan kalkması halinde, yeniden bakmakla yükümlü olunan kişi olarak anne veya babaları üzerinden sağlık yardımı alabilmekteler.

Buna göre, kızınız 1 Ekim 2008 tarihinde bakmakla yükümlü olduğunuz kişi olarak sizin üzerinizden sağlık yardımı alıyor idiyse, bakmakla yükümlü olunan kişi statüsünü sona erdiren evlenme durumunun ortadan kalkmasıyla, yeniden bakmakla yükümlü olduğunuz kişi olarak sizin üzerinizden sağlık yardımı alabilir.

Aksi halde ise sizin üzerinizden sağlık yardımı alamaz. Bu durumda zorunlu genel sağlık sigortalısı olarak aylık asgari ücretin yüzde 3'ü kadar (bugün için 88.29 TL) genel sağlık sigortası primi ödeyerek sağlık yardımı alabilir. İsterse gelir testi yaptırabilir. Gelir testi sonucu aile içindeki gelirin kişi başına düşen aylık tutarı asgari ücretin üçte birinden az çıkarsa, genel sağlık sigortası primi devlet tarafından karşılanır.

Çocuğu ise hiçbir durumda sizin üzerinizden sağlık yardımı alamaz. Ancak annenin durumuna bağlı olmaksızın, 18 yaşına kadar herhangi bir işleme gerek kalmaksızın sağlık yardımı alabilir.

Temmuz ayında işe başlayan ücret desteği alabilir mi?

1 Temmuz 2020 tarihinden beri aynı işyerinde çalışmaktayım. İşverenim bugün itibarıyla ücretsiz izne çıkaracağı bilgisini verdi. Ancak sistem kabul etmediği için devletin vermiş olduğu nakdi ücret desteğinden de faydalanamayacakmışım. 17 Nisan 2020 ve öncesi aynı işyerinde çalışanlar bu haktan yararlanabiliyorlarmış. Bu doğru mudur? Çıkışım verilmiyor, devletin verdiği ücret desteğinden de yararlanamıyorum, ne yapacağım ben? Sencer Şaşmaz

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu'nun geçici 24. maddesinde nakdi ücret desteği ödemesi, 17 Nisan 2020 tarihinde iş sözleşmesi bulunmakla birlikte 4857 sayılı İş Kanunu'nun geçici 10. maddesi uyarınca işveren tarafından ücretsiz izne ayrılanlar için öngörülmüş.

Adil bir durum olmasa da nakdi ücret desteği, 17 Nisan 2020 tarihi itibarıyla çalışmakta olduğu işyeri işvereni tarafından ücretsiz izne çıkarılanlara ödendiğinden, 17 Nisan 2020 tarihinden sonra işe başlayanların ücretsiz izne çıkarılmaları halinde nakdi ücret desteği ödenmesi yasal olarak mümkün değil.

Loading...