Yasak döneminde emeklilik nedeniyle işten çıkılabilir mi?

7 Ağustos 1981 doğumluyum. İlk işe girişim 1 Temmuz 1997. 5612 prim günüm var. 3600 gün, 15 yıl şartlarını tamamlamış olduğumdan kıdem tazminatı almak için SGK'dan yazı alıp işverene vermek istiyorum. Fakat korona nedeniyle işçi çıkarmanın yasak olduğu bugünlerde bunu yapabilir miyim, tazminat konusunda zarara uğramak istemiyorum. Bu konuda bilgileriniz benim için çok önemli, yardımcı olursanız sevinirim. Rukiye Özer

Koronavirüs salgınının istihdam üzerindeki olumsuz etkilerini önleme amacıyla 7244 sayılı Kanun'la getirilen, iş veya hizmet sözleşmelerinin üç ay süreyle ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler dışında feshedilemeyeceğine ilişkin yasak, işveren için getirilen bir yasaklama.

İşçi için getirilen fesih sınırlaması ise işten çıkarma yasağı süresi içinde işçinin işveren tarafından ücretsiz izne çıkarılması hali için söz konusu olup, işveren tarafından ücretsiz izne ayrılmak işçiye haklı nedene dayanarak iş sözleşmesini fesih hakkı vermiyor.

Emekliliğiniz için gereken yaş dışındaki şartları sağlamış olmanız nedeniyle işten ayrılmanızda, diğer bir deyişle iş sözleşmenizi bu gerekçe ile sona erdirmenizde sakınca yok. İş sözleşmeniz sizin tarafınızdan sona erdirilmiş olacağından, işveren hakkında ceza gerektiren bir durum oluşmaz. Siz de SGK'dan alacağınız emekliliğiniz için gereken yaş dışındaki şartları sağlamış olduğunuza ilişkin yazıyı işverene ibraz ederek bu gerekçe ile işten ayrılmış olacağınızdan kıdem tazminatınızın ödenmesi gerekir.

Doğum borçlanması emeklilik tarihini geri çeker mi?

İnternette 10 Kasım 2019 tarihli “staj sigortası/doğum borçlanması” konulu yazınızı okudum. Aynı sıkıntıları yaşıyorum ve SGK “Böyle bir durum yok, emeklilik yılı geri gitmez” diyor. 1973 doğumlu kadınım, 1988 staj girişim var. 1991 yılında doğum yaptım, 1993'te işe başladım. Şu an çalışmıyorum. Prim günüm ve sigortalılık sürem doldu ama 50 yaşımın dolmasını bekliyorum. Doğum borçlanması yapıp, sigorta başlangıcımı 1991 yılına çekebilme şanım var m? Böyle bir yasa varsa niçin “hayır” diyorlar. Bana yardımcı olup yol gösterir misiniz? Güler Girdi

Staj döneminde emeklilik için gerekli olan ve uzun vadeli sigorta kolları olarak adlandırılan malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına prim ödenmediğinden, staj sigortası emeklilik açısından sigorta başlangıcı sayılmıyor. Ancak 4/a (SSK) kapsamında kısa vadeli sigorta kollarına prim bildirilen staj süresine ilişkin staj başlangıcı, doğum borçlanmasında sigorta başlangıcı kabul ediliyor.

Bu bağlamda, sigortalılığı ilk defa kısa vadeli sigorta kollarına tabi prim bildirilen staj sigortasıyla başlayan kadın sigortalılar, bu tarihten sonra doğan çocukları için doğum borçlanması yapabiliyor. Borçlanma halinde de, sigortalılık başlangıç tarihi uzun vadeli sigorta primi bildirilen tarihten geriye doğru borçlanılan süre kadar gidilerek tespit ediliyor. Konuya ilişin açıklama ve örnek, 2013/11 sayılı SGK Genelgesi'nin 10. Kısım, 1. Bölümü'nde yer alıyor.

Buna göre, 1993 yılındaki sigorta başlangıcınız (gün, ay ve yıl olarak), yapacağınız doğum borçlanması süresi kadar geri gelir. Emeklilik şartlarınız da geri gelen sigorta başlangıç tarihine göre belirlenir.

Loading...