Elektronik sigaranın, neredeyse normal sigara kadar zararlı olduğu ve solunum yolu hastalıkları ile nikotin bağımlılığıyla olan ilişkisi bir süredir biliniyor.

Şimdi önceki verileri temel alan yeni bir çalışma, gençler arasında elektronik sigaranın sıklıkla kurşun ve uranyuma maruz kalma riskini artırabildiğini ve gençlerde beyin ve organ gelişimine potansiyel olarak zarar verebileceğini buldu.

Araştırmanın kıdemli yazarı Dr. Hongying Daisy Dai, "Bu çalışma, idrardaki metal seviyelerinin (yani kadmiyum, kurşun ve uranyum) elektronik sigara içme sıklığı ve tat türlerine göre farklılık gösterip göstermediğini incelemek için ABD'deki ergen e-sigara kullanımının temsili bir örneğini analiz etti" dedi. Çalışma pazartesi günü Tütün Kontrolü dergisinde yayınlandı.

İÇME SIKLIĞINA GÖRE ARTIŞ GÖSTERİYOR

Araştırmacılar, son 30 günün toplam 6 ila 19 günü boyunca aralıklı olarak elektronik sigara kullanan gençlerin idrarındaki kurşun seviyelerinin, ayda bir ila beş günü olarak tanımlanan ara sıra elektronik sigara kullananlara kıyasla %40 daha yüksek olduğunu buldu. Sık sık (20 gün veya daha fazla) elektronik sigara kullananlarda seviyeler %30 daha yüksekti. Araştırmaya 200 genç katıldı. 

Nebraska Üniversitesi Tıp Merkezi biyoistatistik bölümünden Dr. Dai, tatlı aromaları tercih eden e-sigara kullanıcılarının idrarlarında mentol veya nane aromasını tercih edenlere göre daha yüksek düzeyde uranyum bulunduğunu söyledi.

Ulusal Gençlik Tütün Araştırması'na göre elektronik sigara kullanan gençlerin yaklaşık %90'ı aromalı e-sigara kullanıyor.

KULLANIMDA DÜŞÜŞ VAR

Gençler arasında elektronik sigara kullanımı azalırken 2023 Ulusal Gençlik Tütün Araştırması, lise öğrencileri arasında e-sigara kullanımının 2022'den 2023'e kadar %14,1'den %10'a düştüğünü ortaya çıkardı. Ancak Dr. Dai, bu davranışın bir halk sağlığı sorunu olmaya devam ettiğini ve 2014'ten bu yana tütün (nikotin formunda) tüketmenin en popüler biçimi olduğunu söyledi.

Aralık 2023 itibarıyla, ABD Gıda ve İlaç İdaresi'nin gençleri önlemek için mentol ve tütün dışındaki kartuş bazlı elektronik sigara kalemlerinin tüm aromalarını etkili bir şekilde yasaklamasının ardından, ABD Gıda ve İlaç İdaresi tarafından yalnızca 23 tütün aromalı e-sigara ürününün satışına izin verildi.

E-sigara aerosolünün metaller de dahil olmak üzere çeşitli potansiyel olarak zararlı bileşikler içerdiği bilindiği göz önüne alındığında, Dr. Dai bulgulara şaşırmadığını söyledi.

Ancak metallere kronik maruz kalmanın "düşük seviyelerde bile kalp-damar, böbrek, bilişsel ve psikiyatrik işlevleri etkileyerek sağlık üzerinde zararlı etkilere yol açabileceğini" ekledi.