Gidiş

Siyasal iktidarın suyu ısınmış görünüyor. Umulmadık bir süre kaldıkları iktidarda hizmet yönünden başarılı sayılacak bir katkıları olmadığı gibi ayrıştırıcı ve karşıtlık içerikli tutum ve davranışlarıyla ulusal yapıya da zararları dokunduğu kanısındayız. Partizanlık ve özellikle Cumhuriyete, kuruluşundan başlayarak yadsıyan yaklaşımlarıyla derin düşünce ve amaç ayrılıklarına neden oldular. Vatanı kurtaran, devletimizi kuran büyüklerimize saygıyla bağdaşmayan sözleri ve tutumları tepkilerle karşılandı. Haksız eleştirileri, yanıltıcı değerlendirmeleri karşılıksız bırakılınca daha sertleştiler. ATATÜRK ve İNÖNÜ'yü suçlayıp karartma ve unutturma çabalarının kınanmasına da aldırış etmediler. Ayıp olmaktan öte insanlık suçu sayılacak olumsuz yaklaşımları değerbilmezlikten daha ağır anlayışsızlık ve katılıktır. Ulusal birliğin, toplumsal barışın yaralar aldığı günümüz ortamında yurttaşlığı, arkadaşlığı, meslektaşlığı, komşuluğu, akrabalığı yerlebir eden tutumlar siyasal başarı sayılmaktadır. Oysa insana ve insanlığa karşı her şey en ağır suçtur. Mutlak ceza yaptırımı olması gerekmez.

Kadınlara şiddette ürküten sayı son beş yılda 900'e yakın kadının saldırıyla yaşamını yitirmesidir. Bu çok uyarıcı duruma karşın Resmi Gazete'de baroların da kınadığı “Şer'i fıkıh kararı” yayımlanmıştır. 2019 yılında öldürülen kadının 474 olduğu açıklanmıştır. İktidar yalakalığını sürdüren yöneticilerle yazarların çok başarılı ve yararlı görüp gösterme telaşında oldukları ekonominin sıkıntılarını emekliler, memurlar, işçiler çekmekte, aileler güçlüklerle uğraşmaktadır. Enflasyona ilişkin inandırıcı olmayan resmi açıklamalar bu konuda bir aydınlanma umudu vermekten çok uzaktır.

Ne yazık ki iktidar goygoycusu medyayla birlikte koroyu oluşturan kimi vakıflarla tarikat ve cemaat, safsatalara son veren Cumhuriyete karşıtlıklarını utanmadan, sıkılmadan sürdürerek çağdaş aydınlığı yine karanlığa dönüştürmek heves ve çabasındalar. AKP lideri Bay RTE'nin, 5. İslam Şurası'nda “İslamı hayatımızın merkezine alacağız. Din bize değil, biz dine uyacağız” sözleri gidişin siyasal planını açıklamaktır. İslam ülkeleri arasında Atatürk Cumhuriyeti ile en iyi durumda olan Türkiye'mizin üzerindeki kara siyasal bulutların bir an önce gitmesi, en içtenlikli, en öncelikli, en önemli dileğimizdir.