Bankalarca yapılacak repo işlemlerine ilişkin yönetmelikte düzenleme

Türkiye Varlık Fonu (TVF) tarafından ihraç edilecek borçlanma araçları repo ve ters repo işlemlerine konu edilebilecek.

Bankalarca yapılacak repo işlemlerine ilişkin yönetmelikte düzenleme

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK),bankalarca yapılacak repo işlemlerine ilişkin yönetmelikte düzenlemeler yaptı.

Düzenlemeye göre, Türkiye Varlık Fonu (TVF) tarafından ihraç edilecek borçlanma araçları, bankalar tarafından repo ve ters repo işlemlerine konu edilebilecek finansal araçlar arasına eklendi.

BDDK’nın Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan bankalarca yapılacak repo ve ters repo işlemlerine ilişkin esaslar hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmeliğin 5. maddesine eklenen hüküm uyarınca, TVF Yönetimi AŞ ve TVF tarafından ihraç edilecek borçlanma araçları, gayrimenkul sertifikaları, projeye dayalı menkul kıymetler, ipoteğe dayalı menkul kıymetler, serbest fonlar hariç olmak üzere yatırım fonlarının katılma payları bankalar tarafından repo ve ters repo işlemlerine konu edilebilecek finansal araçlar arasına eklendi.

Yönetmeliğin 6. maddesinin (6) numaralı fıkrasına yapılan düzenlemeye göre, bu finansal araçların teminatlandırılmasında; para piyasası şemsiye fonuna bağlı fonlar için gösterge niteliğindeki değerinin yüzde 95’i, borçlanma araçları şemsiye fonuna bağlı fonlar ve borçlanma aracı endeksini takip eden borsa yatırım fonları için gösterge niteliğindeki değerinin yüzde 90’ı, hisse senedi şemsiye fonuna bağlı fonlar ve ortaklık payı endeksini takip eden borsa yatırım fonları için gösterge niteliğindeki değerinin yüzde 80’i, diğer şemsiye fonlara bağlı fonlar ile diğer borsa yatırım fonları (serbest şemsiye fonlara bağlı fonlar hariç) için gösterge niteliğindeki değerinin %85’i ve gayrimenkul/girişim sermayesi yatırım fonları için gösterge niteliğindeki değerinin yüzde 75’i esas alınacak.

Yönetmeliğin 5. maddesi (f) bendine eklenen hükümlere göre, bankalar tarafından repo ve ters repo işlemlerine konu edilebilecek finansal araçlar arasına ayrıca, Türkiye Cumhuriyeti devletinin kamu tüzel kişiliği altında yer alan ve ayrı tüzel kişiliği olmayan kamu kuruluşlarının ve Merkez Bankası’nın üyesi ya da ortağı olduğu uluslararası kuruluş niteliğindeki yabancı kuruluşlarca ihraç edilmiş borçlanma araçları, kira sertifikaları, gayrimenkul sertifikaları, projeye dayalı menkul kıymetler, varlığa dayalı menkul kıymetler, varlık teminatlı menkul kıymetler ile ipoteğe dayalı menkul kıymetler ve ipotek teminatlı menkul kıymetler de dahil edildi.

DEĞERİNİN YÜZDE 100’Ü ESAS ALINACAK

Maddenin (f) bendiyle eklenen varlıkların repo ve ters repo işlemine konu edilmesi, buna ilişkin talebin Takasbank’a iletilmesi üzerine Takasbank tarafından belirlenecek tarihten sonra mümkün olabilecek. Bu kapsamda değerlemesi yapılan finansal araçların teminatlandırılmasında gösterge niteliğindeki değerinin yüzde 100’ü esas alınacak.

Tebliğe göre bunun yanında, yurt dışında yerleşiklerle yapılacak repo ve ters repo işlemlerinde sadece Borsa İstanbul AŞ tarafından Borsa İstanbul AŞ pazarlarında repo ve ters repo işlemlerine konu olmak üzere belirlenen paylar işleme konu edilebilirken, yurt dışındaki borsalarda veya teşkilatlanmış diğer pazar yerlerinde işlem gören paylar repo ve ters repo işlemine konu edilemeyecek.

Repo ve ters repo işlemlerine konu nakit ve teminatın farklı para birimi cinsinden olması durumunda; yönetmeliğin finansal araçların değerlemesine ve teminat oranlarına ilişkin hükümleri belirleyen 6. maddesinin (3), (5), (6) ve (7). fıkralarda yer alan teminat oranları yüzde 5 daha düşük olmak üzere uygulanacak.

Yönetmeliğin 8. maddesinin (a) bendinde yapılan düzenlemeyle, repo ve ters repo işlemleri esasları arasında yer alan taraflar arasında, işlemlerin genel esaslarını düzenleyen yazılı bir çerçeve sözleşmenin yapılması kriterinde, sözleşmenin “yazılı” olması şartı kaldırıldı.

Yeni düzenlemeyle ayrıca, yönetmeliğin kapsam maddesine finansal araçlar üzerinden gerçekleştirilen “geri alma taahhüdü” ve “geri satma taahhüdü” ibareleri ile “Yatırım Fonu” tanımı eklendi. (REUTERS)

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Loading...