AKP ve MHP’nin oylarıyla kabul edildi: Özel üniversite ve hastane dikilecek

17. yüzyıldan günümüze kalan Zeytinburnu’ndaki Mahpeyker Valide Sultan Namazgahı’nın yanındaki araziye özel üniversite ve hastane yapılmak üzere imar planı değişikliği yapıldı. İBB Meclisi’nde AKP-MHP grubunun oyları ile alınan karar ile parseldeki inşaat alanı ve yükseklik arttırıldı.

AKP ve MHP’nin oylarıyla kabul edildi: Özel üniversite ve hastane dikilecek

Zeytinburnu Merkezefendi Mahallesi'nde özel bir şirketin mülkiyetinde olan yaklaşık 2 bin metrekarelik parselin “bakım ve akaryakıt istasyonları” olan fonksiyonu, “yüksek öğretim tesis alanı” olarak değiştirildi.

Zeytinburnu Belediye Meclisi'nde kabul edilen plan değişikliği teklifi, İBB Meclisi'ne gönderildi.

İBB Meclisi'nin eylül ayı oturumlarında gündeme gelen plan değişikliğinin gerekçesinde parselin yakınında başka akaryakıt istasyonlarının bulunması gösterildi.

Plan notlarına göre net inşaat alanı katsayısı 2 olarak belirlenirken yüksekliğin de daha önce İBB Meclisi tarafından kabul edilen siluet sınırlarına uygun olacağı belirtildi.

Yüksek öğretim tesisi alanında özel üniversite veya sağlık uygulama araştırma merkezi yapılabilecek.

Bu durumda birinci ve ikinci bodrum katlarda yer alacak konferans salonu, teknik odalar, giyinme odaları, yemekhane, laboratuvar gibi birimler inşaat alanı hesabına yani emsale dahil edilemeyecek.

TARİHİ NAMAZGAH RESTORE EDİLECEK

Komşu parselde yer alan 1. Derece Korunması Gerekli Kültür Varlığı olarak tescilli Burmalı Çeşme Namazgahı olarak da bilinen  Mahpeyker Valide Sultan Namazgahı ile ilgili de plana not eklendi.

İlgili koruma kurulu, çeşme ve namazgaha ait restorasyon projesini uygun bulmuştu.

Çeşmeye ilişkin konservasyon raporu kurula iletilmeden parselde uygulama yapılamayacak.

BAKANLIKLARDAN GÖRÜŞ ALINMADI

Plan teklifine ilişkin genel değerlendirme yapan İBB Planlama Müdürlüğü, parselde özel eğitim ve özel sağlık tesislerinin yapılmasının amaçlandığı ancak Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'ndan “uygun” görüşünün alınmadığını tespit etti.

İNŞAAT ALANI ARTTIRILDI

Yapı yüksekliğinin siluet sınırına uygun olacağının belirtildiği ve Merkez Mahallesi'ndeki yükseklik sınırının kot farkına göre 45 metre ile 55 metre arasına değiştiği aktarıldı.

Belirlen emsal ile inşaat alanının 2 bin 800 metrekare arttırıldığı, emsal dışı bırakılan bodrum katlar nedeniyle inşaat alanının daha da artacağı vurgulandı.

YASAL DÜZENLEMELEME DİKKAT ÇEKİLDİ

İlçe belediyesi tarafından yapılan değişiklik ile parselde,  yapı, nüfus yoğunluğu ve yükseklik artışına neden olunduğu belirtilerek,  “uygulama imar planı değişikliği sonucu taşınmazda meydana gelecek değer artışının, değer artış payı olarak kamuya kazandırılmasına” yönelik yönetmelik ile Coğrafi Bilgi Sistemleri hakkında kanun değişikliğinin “parsel bazında nüfusu, yapı yoğunluğunu, kat adedini, bina yüksekliğini arttıran plan değişikliği yapılamaz” hükmüne atıf yapılarak bu kapsamda da değerlendirme yapılmasının gerektiği vurgulandı.

Plan değişikliği, CHP-İYİ Parti grubunun itirazına karşın, çoğunluğu elinde bulunduran AKP-MHP grubunun oyları ile kabul edildi.

İBB Meclisi'nden tepki çeken karar: Cumhur İttifakı'nın oyları ile kabul edildi İlginizi Çekebilir İBB Meclisi'nden tepki çeken karar: Cumhur İttifakı'nın oyları ile kabul edildi