‘Menderes Nehri ölüyor’

Afyonkarahisar Suçıkan mevkisinden başlayıp, Aydın Söke’de Ege Denizi’nde son bulan Büyük Menderes Nehri için 40 demokratik kitle örgütü eş zamanlı basın açıklaması gerçekleştirdi. "Menderes ölüyor, Menderes Nehri kuruyor, su olmazsa yaşam olmaz" dövizleri taşıyan çevreciler, Menderes Nehri’nin kurtarılması için taleplerini dile getirdi.  

‘Menderes Nehri ölüyor’

Aydın Belediye Parkında 40 Demokratik Kitle Örgütü'nün katılımıyla yapılan basın açıklamasına çevreciler, siyasi partilerin temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Basın açıklamasını Aydın Çevre ve Kültür Derneği (AYÇEP) başkanı Mehmet Vergili okudu. Vergili, Büyük Menderes Nehri ile ilgili kuraklık, kirlilik ve iklim değişikliği nedeniyle yaşanan sorunların, geçmiş yıllarda yapılan hataların, denetimsiz sanayi, tarım ve vahşi madencilik politikalarının bir sonucu olduğunu söyledi.

 İŞTE TALEPLER

Vergili'nin basın açıklamasında dile getirdiği, tüm örgütlenmelerin ortak talepleri şöyle;

* Havza yönetimi konunun uzmanlarından oluşan ve kurumlar arası eşgüdümü de sağlayacak bir üst kurul tarafından gerçekleştirilmeli.

* Havzanın tarımsal ve yeşil alanlarının tahribatını arttıracak projeler bir an önce durdurulmalı, Aydın – Denizli Otoyolu, Turizm Yolu gibi elzem olmayan projeler için ayrılan kaynaklar havzanın restorasyonu ve korunması için kullanılmalı.

VAHŞI MADENCİLİK SONLANDIRILMALI

* Havzada yapılan vahşi madencilik uygulamaları bir an önce sonlandırılmalı, maden alanları restore edilmeli, azalan ormanlık alanlar ağaçlandırılmalı.

* Tarım ve Hayvancılık Üretimi gerçekleştiren köylüler desteklenmeli. Suyun doğal yapısını bozan, kirleten zehirli tarım ilaçlarının kullanımından vazgeçilmeli.

* Tarım alanlarını yapılaşmaya açan imar planı kararları durdurularak, tarımsal üretim planlamaları gerçekleştirilmeli.

CİDDİ YAPTIRIMLAR GETİRİLMELİ

* DSİ'nin strateji planlarında belirtilen arıtma tesisleri yapımı bir an önce tamamlanmalı, sanayi kaynaklı ya da JES kaynaklı deşarjların önüne geçilmesi için ciddi yaptırımlar getirilmeli.

* Ağaçlandırma, atık yönetimi, tarımsal üretim konularında kampanyalar düzenlenmeli şehirlerin planlamasında tarım, orman ve sulak alanların doğal yapısının korunması sağlanmalı.