TTB: Başasistanlık sözlü sınavında bilgi ve liyakat gözardı edildi

Türk Tabipleri Birliği (TTB) 14 Nisan 2021 tarihinde yapılan Başasistanlık Sözlü Bilim Sınavı’nda bilgiyi ve liyakati esas alan yaklaşımın gözardı edildiğini tespit ettiklerini açıkladı. TTB, “Sınavın düzenlenmesinden uygulanmasına kadar her adımda şeffaflıktan uzak, tarafsızlık ve adaleti sarsıcı sorunları barındırdığı görülmektedir” ifadelerini kullandı. 

TTB: Başasistanlık sözlü sınavında bilgi ve liyakat gözardı edildi

Bu sınava ilişkin hekimlerin ilettiği sorunlu uygulamaları yazılı bir açıklama ile kamuoyuyla paylaşan TTB, sözlü sınavında bilgi ve liyakatin esas alınmadığının altını çizdi.

TTB açıklamasında, “Sınav anına kadar gizli kalması gereken jüri üyelerinin bazı adaylarca önceden öğrenilmesi ve jürilerin aranması adaylar arasında eşitsizlik yaratmıştır. Aynı klinikte eğitim sorumlusu jüri üyelerinin kendi kliniğindeki adayın sınavına girmesi etik ve deontolojik ilkelere aykırıdır.  Bu uygulamalarla tarafsızlık ilkesinin zedelendiği kaygısı oluşmuştur” denildi.

“ADAYLARA SINAV TUTANAKLARI VERİLMEDİ”

Talep etmesine rağmen sınav tutanaklarının adaylara verilmemesinin bilgi edinme hakkının ihlali olduğunu belirten TTB'nin sınavla ilgili kamuoyu ile paylaştığı sorunlu olarak tespit ettiği uygulamalar şöyle:

* Tutanakların talep edilmesine karşın verilmemesi eğitim hakkının ihlaline yol açmış, ayrıca itiraz edebilme olanağını da ortadan kaldırmıştır.

* Bir bilim sınavı olmasına rağmen yanıtı bilimsel ölçütlerle mevcut olmayan sorular sorulduğu iddiaları tarafımıza bildirilmiştir. Tutanakların incelenmesi bu yönde iddiaların da aydınlatılmasını sağlayacaktır.

* Adayların bilimsel yayın dosyaları asgari koşulları yerine getirmesine rağmen, değerlendirme aşamasının da bilimsellikten uzak yürütüldüğü izlenimine yol açmaktadır.

SORU SAYISI VE EŞİT SÜRE

* Sınav süresi bu tür sınavlarda belirlenmiş olmalı ve buna uyulmalıdır. Soru sayısı adaya göre değişmemeli, mümkün olduğu kadar eşit sürede ve aynı sayıda soru sorulmalıdır.  Sınavların tartışılır olması, başarısız olanların adalet duygusu sarsılmasına, başarılı olanların başarılarına şaibe iddiaları nedeniyle gölge düşmesine neden olur.

* Sözlü bilim sınavında başarı barajı 60 iken, bazı adayların 58-59 gibi sınırda bir değerlendirme ile başarısız sayılması, sınavın yapılandırmadan uzak net olmayan ölçütleri nedeniyle; jürilerin bazı adayları bilinçli olarak sınavdan bıraktıkları izlenimi yaratmakta, adalet duygusunu da sarsmaktadır.

* Sınavların tarafsızca değerlendirilebilmesi şaibelerin ortadan kaldırılabilmesi için tüm tutanaklar talep eden adaylarla paylaşılmalı ve sınav sonuçları bağımsız heyetlerce de incelenebilmelidir.

TTB: Tartışmalı ilaç çocuklara verilecek, kamu sağlığı açısından korkuyoruz İlginizi Çekebilir TTB: Tartışmalı ilaç çocuklara verilecek, kamu sağlığı açısından korkuyoruz

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Bilim Corona Covid-19 sınav
Loading...