Her 5 diş hekiminden 4’ü işi için gelecek kaygısı duyuyor

İstanbul Dişhekimleri Odası için araştırma şirketi Konda tarafından yapılan ankete göre, diş hekimlerinin yüzde 78’i işiyle ilgili gelecek kaygısı duyarken, genç diş hekimlerinde ise bu oran yüzde 93’e yükseliyor. Öte yandan anket, diş hekimlerinin pandemi sürecinde sağlıklarını kaybetme korkusu, yakınlarına ve hastalarına enfeksiyon taşıma kaygısı ve sosyal fobi gibi pek çok olumsuz duyguyu yaşadığını da ortaya koydu.

Her 5 diş hekiminden 4’ü işi için gelecek kaygısı duyuyor

Araştırma şirketi Konda, İstanbul Dişhekimleri Odası (İDO) için bir anket yaptı. Anket, diş hekimlerinin pandemi sürecinde yaşadığı korku ve kaygılarla, işlerinin geleceğine ilişkin düşüncelerini ortaya koydu. Ankete göre, diş hekimlerinin yüzde 78'i, yani her 5 diş hekiminden 4’ü işiyle ilgili gelecek kaygısı duyuyor. Bu oran 29 yaş altındaki genç diş hekimlerinde ise yüzde 93'e çıkıyor.

YAKINLARINA ENFEKSİYON TAŞIMA KAYGISI YAŞIYORLAR

Anket sonucuna göre, diş hekimlerinin yüzde 65'i meslekte artan işsizliğin en önemli nedeni olarak diş hekimi sayısının artmasını gösteriyor. Diş hekimlerinin yüzde 78'i de devletin özel muayenehane, poliklinik ve merkezlerden SGK kapsamında diş hekimliği hizmeti alması gerektiğini belirtiyor. Araştırma, diş hekimlerinin pandemi sürecinde sağlıklarını kaybetme korkusu, yakınlarına ve hastalarına enfeksiyon taşıma kaygısı ve sosyal fobi gibi pek çok olumsuz duyguyu yaşadığını da ortaya koydu.

PANDEMİ SÜRECİNDE YÜZDE 67’SİNİN GELİRİ AZALDI

İDO üyelerinin yüzde 91'i, “Ailem veya yardımcılarıma hastalık taşıma kaygısı yaşadım” dedi. Anket katılımcılarının yüzde 77'si sağlığını kaybetme korkusu yaşarken, her 10 katılımcıdan 7'si pandemi sürecinde hastalarını çapraz enfeksiyona maruz bırakma kaygısı yaşadı. Bu süreçte gelirinin azaldığını söyleyen diş hekimlerinin oranı ise yüzde 67 olarak belirlendi. İDO üyesi diş hekimlerinin yüzde 40'ı da pandemi sürecinde sosyal fobisinin oluştuğunu ifade etti.

Anket sonuçlarını değerlendiren İstanbul Dişhekimleri Odası Başkanı Diş Hekimi Tarık İşmen, “Özellikle filyasyonda çalışan meslektaşlarımız pandemi sürecini çok yakıcı biçimde yaşadılar ve yaşamaya devam ediyorlar. Ancak bunun ötesinde diş hekimliği hastayla yakın çalışma koşulları nedeniyle sağlık meslek grubu içinde en riskli dallardan biri” ifadelerini kullandı.

34 BİNE YAKIN ÖĞRENCİ ÖĞRENİM GÖRÜYOR

Her yıl yaklaşık 9 bin öğrencinin diş hekimliği fakültelerine kaydolduğunu belirten İşmen, “Yüksek Öğretim Kurulu'nun meslek örgütlerine danışmadan, sağlık alanındaki koşulları ve potansiyeli dikkate almadan açtığı diş hekimliği fakülteleri, bu alandaki işsizliği özellikle de genç diş hekimleri arasındaki işsizliği artırmaktan başka bir işe yaramıyor. 1908'den 2002'ye kadar Türkiye'de bu alanda 19 fakülte vardı. 2003-2009 arasında bunlara 10 fakülte daha eklendi ve 29'a çıktı. 2009-2021 arasındaki süreçte ise bu sayı 29'dan 102'ye çıkarıldı. Şu anda Türkiye genelinde 34 bine yakın öğrenci diş hekimliği fakültelerinde öğrenim görüyor. Ülkemizde her yıl İstanbul Dişhekimleri Odası'nın toplam üye sayısına yakın, yani yaklaşık 9 bin genç bu bölümlere kaydoluyor. Genç mezunların yüzde 93'ünün gelecek kaygısı duyması bu nedenle son derece doğal hale geliyor”

YÖK, PLANSIZ BİÇİMDE FAKÜLTE AÇMAYA ARTIK SON VERMELİ

İşmen şu değerlendirmelerde bulundu: “Yükseköğretimde insan gücü planlaması yapılmalı. YÖK plansız biçimde diş hekimliği fakültesi açmaya artık son vermeli. Tüm dişhekimlerinin gelecek kaygısını azaltmak ve halkın nitelikli ağız ve diş sağlığı hizmetine ulaşımını kolaylaştırmak için politika değişikliğine de gidilmeli. Bunun için öncelikli olarak, devlet SGK kapsamında, yurttaşlarımızın özel muayenehane, poliklinikler ile merkezlerden ağız ve diş sağlığı hizmeti almasının yolunu açmalı. Sağlık hizmetlerinden alınan KDV oranı da düşürülmeli.”

Loading...