Otizm nedir? Otizm belirtileri nelerdir?

İlk olarak 1943'te Léo Kanner tarafından tanımlanan otizm, sosyal ve iletişim becerilerinin gelişimini erkenden etkileyen ve büyük bir sosyal engele yol açan küresel bir gelişimsel bozukluktur.

Otizm nedir? Otizm belirtileri nelerdir?

Otizmli insanlar kendilerini ifade etmekte, iletişim kurmakta ve çoğu insan gibi davranmakta zorlandıkları için tuhaf bir şekilde davranabilirler. Bireye bağlı olarak, bu zorluklar kendilerini farklı şekilde gösterir. Otizmli bazı insanlar asla konuşmayı başaramazlar.

Otizmin tek bir  nedeni yoktur, nedenleri vardır!

Aslında otizmin tek bir nedeni yoktur, ancak çevresel faktörlerin bir neden olmadığı ve ebeveynlerin kişiliğinin veya eğitim biçiminin otizme neden olamayacağı kesindir. Günümüzde araştırmacılar, bir çocuğun doğuştan başkalarıyla sosyal ilişkiler kurma yetersizliği ile doğduğu konusunda hemfikirdir. Bu nedenle nörobiyolojik bir bozukluktur, yani beynin işleyişiyle ilgilidir. Otizmin nedenleri henüz küresel bilim camiasında fikir birliğine varılmamıştır, ancak yaygınlık oranının nüfusun %1’ini etkilediği tahmin edilmektedir. Bu nedenle, otizm spektrum bozuklukları aşağıdaki nörogelişimsel anormalliklerden kaynaklanır:

 • Bebeklik döneminde erken ortaya çıkar ve yetişkinliğe kadar devam eder.
 • Sosyal etkileşim kurma ve iletişim kurma yeteneğindeki değişikliklerin yanı sıra davranışsal anormallikler, özellikle değişme isteksizliği ve davranış veya konuşmayı tekrarlama eğilimi ile kendini gösterir.

İlgili kişiler genellikle kendi iç dünyalarında izole olmuş gibi görünürler ve belirli duyusal tepkiler sunarlar (işitsel, görsel, cilt…).

Bozuklukların çeşitliliğine ve bu insanların çok değişken sosyal entegrasyon kapasitelerine rağmen, otizm 1996’dan beri Fransa’da bir handikap olarak kabul edilmektedir. Mekanizmalarını anlamak ve yönetimini geliştirmek için multidisipliner araştırma gerektirir. Biliş, motor beceriler, duyusallık, uyum kapasitesi alanlarında başka bozukluklar vardır, ancak bunlar tanı kriterlerine dahil edilmez.

Mevcut uluslararası sınıflandırmalarda otizm, Yaygın Gelişimsel Bozukluklar adı verilen daha büyük bir bozukluk grubunun parçasıdır. Burada kullanılan “istilacı” terimi, birkaç kalkınma sektörünün etkilendiği anlamına gelir (sosyal etkileşimler, dil, davranışlar, vb.). Yaygın Gelişimsel Bozuklukların heterojenliği, semptomların şiddeti, başlangıç ​​yaşı ve gelişim şekli, ilişkili bozukluklar, zeka geriliğinin olup olmaması vb. ile belirlenir.

Otizm belirtileri nelerdir?

 • Nadiren eğer olursa, göz teması kurar (otizmin en belirgin nedeni)
 • Gevezelik etme
 • Duymuyor gibi görünüyor (adının çağrılmasına cevap vermiyor)
 • Oyuncaklarla çok az veya alışılmadık şekilde eğlenmesi
 • İnsanlardan çok nesnelerle ilgilenmesi
 • Parmakları, elleri, kolları veya başı ile tekrarlayan hareketler yapar

2 yaşına gelene kadar bebeklikten sonra da devam eden belirtiler olabilir. Bir çocuk ayrıca aşağıdaki davranışları da gösterebilir:

 • Sınırlı ilgi alanları var
 • Karşılıklı sosyal etkileşimlere sahip olamaz
 • Alışılmadık şekillerde hareket eder (kafa sallama, parmakların veya ellerin esnemesi, ağzın açık olması, dilin dışarı çıkması vb.)
 • Diğer çocuklarla oynamakla ilgilenmiyor
 • Kelimeleri veya cümleleri anlamıyor gibi görünse de tekrarlar
 • Davranış sorunları var, örneğin kendine zarar verme
 • Duygularını kontrol etmekte güçlük çekiyor (uyuyor)

Yaştan bağımsız olarak olası belirtileri:

 • Göz temasından kaçınır ve yalnız olmayı tercih eder
 • Başkalarının duygularını anlamakta güçlük çekiyorsa
 • Sözel değil veya dil gelişimini eğitim algılamaması
 • Kelimeleri veya cümleleri tekrarlar (ekolali)
 • Rutin veya ortamdaki en ufak bir değişiklikten rahatsız oluyorsa
 • Çok sınırlı ilgi alanları var
 • Sallanma, bükülme ve uzuvları tekmeleme gibi tekrarlayan davranışlar sergiler
 • Seslere, kokulara, tatlara, dokulara, ışığa ve renklere olağandışı ve genellikle yoğun tepkiler verir.
'Türkiye'de fen lisesinde okuyan tek otizmli' İlginizi Çekebilir 'Türkiye'de fen lisesinde okuyan tek otizmli' Otizm çocuklarda nasıl fark edilir İlginizi Çekebilir Otizm çocuklarda nasıl fark edilir