Eşinden ve babasından aylığa hak kazanana çift aylık ödenir mi?

Gazetedeki SGK uygulamalarına yönelik yazılarınız gerçekten çok yol gösterici. Bu minvalde tarafınıza bir soru yöneltmek isterim. Müvekkilimin eşi SSK, babası Bağ-Kur emeklisi olup her ikisi de 1 Ekim 2008 sonrası vefat ediyor. Müvekkilin dul aylığı var. Yetim aylığı başvurumuz, maaşlardan birini tercih edebileceği gerekçesiyle reddedildi. Bildiğim kadarıyla vefat tarihi ve sigorta statüleri çift maaş için tam da bu noktada önem taşıyor. Müvekkilim yukarıda belirttiğim şartlarda hem yetim hem dul aylığı alamaz mı?

Bilgi kaynaklarında çift maaş hususunda çok bilgi kirliliği var ve mutabakat da yok. Mahkemeye güçlü argümanlarla gitmek istiyorum. Dayanak olarak kullanabileceğim kaynaklar konusunda da yardımınızı rica ederim, zira meslektaşlar arasında bu hususta büyük kafa karışıklığı mevcut. Damla Can A.

Evet, ölüm sigortasından çift maaş konusunda, kendisinden aylık bağlanacak sigortalının/emeklinin ölüm tarihi ve sigortalılık statüsü, hak sahibinin sigortalı olarak çalışıp çalışmaması, emekli olup olmaması, sigortalı ya da emekli ise statüsü ve hak sahibi olma niteliğini kazandığı tarih gibi birden fazla belirleyici parametre var. Bu da yanlış değerlendirmelere ve bilgi kirliliğine neden oluyor.

5510 sayılı SSGSS Kanunu'nun yürürlük tarihi olan 1 Ekim 2008 tarihinden önce ölen sigortalıların hak sahiplerine aylık bağlanmasında, sigortalıya ilişkin koşulların tespiti ile ölüm aylığının hesabı ve paylaştırılmasında ölüm tarihindeki,  hak sahiplerine ilişkin koşulların tespitinde ise hak sahibi olma niteliğinin kazanıldığı tarihteki Kanun hükümleri uygulanıyor.

1 Ekim 2008 tarihinden sonra ölen sigortalıların hak sahiplerine aylık bağlanmasında ise hem sigortalı hem de hak sahipleri açısından 5510 sayılı Kanunu hükümleri uygulanıyor.

5510 sayılı Kanunun 54. maddesine göre, 5510 sayılı Kanuna göre bağlanacak aylıkların birleşmesi durumunda, hem eşinden hem de ana ve/veya babasından aylığa hak kazananlara, tercihine göre eşinden ya da ana ve/veya babasından bağlanacak dul/yetim aylığı bağlanıyor.

Bu bağlamda, 1 Ekim 2008 tarihinden sonra vefat eden SSK'lı eşinden ve Bağ-Kur'lu babasından 5510 sayılı Kanun'a göre ölüm (dul/yetim) aylığına hak kazanan müvekkilinize her iki aylık birden bağlanmaz, ancak tercih yapabilir. Dava açsanız da lehe karar çıkmayacağını değerlendiriyorum.

Ölüm tarihleri 1 Ekim 2008 tarihinden önce olsaydı belki sigortalı ile hak sahiplerine ilişkin koşulların tespitinde farklı tarihlerdeki kanun hükümlerinin uygulanması dava konusu yapılabilirdi.

Çeyiz parası hangi durumda ödenir?

Kızım 25 yaşına kadar babasından yetim aylığı aldı. Bekâr olduğu halde sigortalı çalışıyor diye aylığını kestiler. Aylığını bana da bağlamıyorlarmış. Evlenince çeyiz parası da alamazmış. “Yeni kanunda böyle” dediler, aydınlatırsanız sevinirim. Nuray Hemen

Eşinizin sigortalılık statüsünü belirtmemişsiniz. Kızınız yetim aylığını SSK veya Bağ-Kur'dan alıyor idiyse, bekâr olsa da herhangi bir statüde sigortalı olarak çalışmaya başladığında aylığı kesilir. Sadece yükseköğrenim yapan çocuklara 4/a (SSK) kapsamında çalışsalar da 25 yaşları dolana kadar yetim aylığı ödeniyor.

Çeyiz parası, yetim aylığı alırken evlenen kız çocuğuna ödeniyor. Kızınızın yetim aylığı kesilmiş olduğundan, evlendiğinde çeyiz parası ödenmez. Ancak işsiz kalıp, yeniden yetim aylığı bağlatır ve yetim aylığı alırken evlenirse çeyiz parası alabilir.

Sigortalı olarak çalışıyor ya da kendi çalışmanızdan dolayı emekli aylığı alıyorsanız, dul aylığı oranınız değişmez.