Yangın bölgelerinde SGK yükümlülükleri ertelendi

Yangın bölgelerinde SGK yükümlülükleri ertelendi

28 Temmuz'da Manavgat'ta başlayan Türkiye'nin en büyük orman yangını büyük ölçüde kontrol altına alınmış olsa da bazı bölgelerde devam ediyor. On binlerce dönüm orman alanı ve içinde yaşayan canlılar yandı kül oldu. Evler, köyler tahliye edildi, can kayıpları oldu.

Yangın, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 13. Maddesi uyarınca mücbir sebep kapsamında değerlendirildi ve yangından zarar gören Adana, Antalya, Mersin, Muğla ve Osmaniye illerimizin bazı ilçelerinde mücbir sebep hali ilan edildi.

★★★

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 91. maddesine göre, Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenen yangın, sel, deprem gibi afet veya mücbir sebep hallerinde, SGK'ya karşı yerine getirilmesi gereken yükümlülüklerin ertelenmesi söz konusu olabiliyor.

Bu bağlamda, 5510 sayılı Kanun'un 91. maddesine istinaden; Antalya ili Akseki, Alanya, Gazipaşa, Gündoğmuş, Manavgat ve İbradı ilçeleri, Mersin ili Aydıncık ve Silifke ilçeleri, Osmaniye il merkezi ile Kadirli ilçesi, Muğla ili Bodrum, Köyceğiz, Marmaris, Milas, Seydikemer ve Kavaklıdere ilçeleri, Adana ili Aladağ, İmamoğlu, Karaisalı ve Kozan ilçelerinde, meydana gelen yangın felaketi tarihleri itibarıyla faaliyet gösteren sigortalı çalıştıran özel sektör işverenlerinin, 4/b (Bağ-Kur) kapsamındaki sigortalılar ile primlerini kendisi ödeyen diğer sigortalıların ve genel sağlık sigortalılarının tahakkuk etmiş ve edecek prim borçlarının ödenme süreleri ile SGK'ya vermekle yükümlü oldukları her türlü bilgi, belge ve beyannamelerin verilme süreleri SGK (Kurum) tarafından yeniden belirlendi.

★★★

SGK'nın 3 Ağustos 2021 tarihli duyurusuna göre:

– Antalya, Mersin ve Osmaniye illerindeki yerler için 28.7.2021-26.08.2021 tarihleri arasında (bu tarihler dahil), Adana ve Muğla illerindeki yerler için 29.07.2021-26.08.2021 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) 5510 sayılı Kanun'a göre vermekle yükümlü olunan her türlü bilgi, belge ve beyannamelerin (iş kazaları ile meslek hastalıkları bildirimleri hariç) 26.08.2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) Kuruma verilmesi halinde yasal süresi içinde verilmiş sayılacak.

– Antalya, Mersin ve Osmaniye illerindeki yerler için 28.07.2021, Adana ve Muğla illerindeki yerler için 29.07.2021 tarihinden önce ödeme süresi dolmuş mevcut prim borçları ile 2021 yılı Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül aylarına ait prim borçları, gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmaksızın 30.11.2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) ertelenecek.

– Antalya, Mersin ve Osmaniye illerindeki yerler için 28.7.2021-26.08.2021 tarihleri arasında (bu tarihler dahil), Adana ve Muğla illerindeki yerler içinse 29.07.2021-26.08.2021 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) verilmesi gereken aylık prim hizmet belgelerinin/muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin 26.08.2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) verilmesi halinde ve muhteviyatı prim borçları ile Antalya, Mersin ve Osmaniye ilindeki yerler için 28.07.2021, Adana ve Muğla ilindeki yerler için 29.07.2021 tarihi öncesi yasal ödeme süresi geçmiş borçların 30.11.2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) ödenmesi kaydıyla işyerleri teşviklerden yararlanabilecek.

– Erteleme kapsamına girenlerin, afetin meydana geldiği tarihteki ödeme süresi dolmuş prim borçları ile erteleme dönemlerinde oluşan prim borçları, 30.11.2021 tarihi dahil düzenlenecek “borcu yoktur” belgelerinde borç olarak gösterilmeyecek.

– Ödeme vadesi geçmiş borçları çeşitli kanunlar uyarınca yeniden yapılandırılmış veya 6183 sayılı Kanun uyarınca tecil ve taksitlendirilmiş olup, Antalya, Mersin ve Osmaniye illerindeki yerler için 28.07.2021, Adana ve Muğla illerindeki yerler için 29.07.2021 tarihi itibariyla yapılandırma/taksitlendirme işlemleri bozma koşuluna girmemiş işveren, sigortalı ve hak sahiplerinin ödeme vadesi Antalya, Mersin ve Osmaniye illerindeki yerler için 28.07.2021 ila 01.11.2021, Adana ve Muğla ilindeki yerler için 29.07.2021 ila 01.11.2021 tarihleri arasında sona eren taksitlerini 30.11.2021 tarihine kadar ödemeleri halinde yasal süresi içinde ödenmiş sayılacak.

– Erteleme kapsamındaki borçlar nedeniyle 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılan icra takipleri durdurulacak, erteleme süresince yeni icra takip dosyaları açılmayacak.