Yedek subay olarak yapılan askerliğin emekliliğe etkisi

Ben ve benim gibi, bedelli askerliğin kanunlaşmadığı yıllarda yedek subay olarak askerliğini yapmış binlerce kişi, 4 ay (belirli bir yıldan sonra 3 ay) sınıf okullarında eğitim görüp, sonrasında yedek subay olarak 12 ay (belirli bir yıldan sonra 9 ay) askerlik görevini ifa ettiler. Sınıf okulundaki dönem ile yedek subaylık döneminde memur olarak geçirilen dönemi SGK kayıtlarında birleştirmek mümkün müdür? Emeklilik yaşı ve primi olarak bizlere bir katkısı olur mu? Selçuk Saraç

Yedek subaylık döneminde Emekli Sandığı'na tabi olarak geçen hizmet süreleri, SGK tarafından diğer sigortalılık statülerindeki prim günü/hizmet süresi ile birleştirilir. Bu da emeklilik hesabında esas alınan parametrelerden biri olan aylık bağlama oranını artırır. Birleştirme işlemi, emeklilik tarihine 6 ay kalana kadar yapılmamış olursa, emeklilik işlemlerinin hızlandırılması açısından hizmet birleştirmesi için SGK'ya başvurulmalı.

4/a (SSK) statüsünden emekli olacak kişi, sigorta başlangıcından önce yedek subay olarak askerlik yapmış ise, yedek subay olarak Emekli Sandığı'na tabi olduğu tarih sigorta başlangıç tarih kabul edilir.

Yedek subaylık dönemine ilişkin hizmet süresinin dörtte biri oranında hak kazanılan fiili hizmet süresi zammı (FHSZ), bir yandan prim gününe/hizmet süresine eklenirken diğer yandan sigorta başlangıç tarihini de farazi olarak FHSZ kadar geri götürür. Ayrıca yedek subay sınıf okulu dönemini borçlanırsa, sigorta başlangıç tarihi borçlanılan süre kadar daha geri gelir.

Askerliğini 8 Eylül 1999 tarihinden önce yapanlar açısından emeklilik şartlarının tespitinde bazen 1 günün bile önemli olduğu dikkate alındığında, FHSZ ve borçlanma bazı kişilerde emeklilik yaşının bir yaş geri gelmesini sağlayabiliyor.

4/a statüsünden emekli olacak kişinin, sigorta başlangıcından sonra yedek subay olarak askerlik yapmış olması halinde, sınıf okulu borçlanması sigorta başlangıç tarihini geri götürmez, sadece prim gün sayısı kazanır, dolayısıyla emeklilik yaşına etkisi olmaz. Ancak askerliğini ilk defa sigortalı olduğu tarihten sonra yapmış olsa da hak kazandığı FHSZ süresi, sigorta başlangıç tarihini farazi olarak FHSZ kadar geri götürür. Bu da bazıları için emeklilik yaşının bir yaş geri gelmesini sağlayabilir.

4/c (Emekli Sandığı) ve 4/b (Bağ-Kur) statüsünden emekli olacaklar açısından emeklilik şartlarının tespitinde sigorta başlangıç tarihi değil, prim günü/hizmet süresi esas alındığından, yedek subaylık dönemi, buna bağlı olarak hak kazanılan FHSZ ve borçlanılması halinde yedek subay okulu dönemi hizmet süresi olarak dikkate alınır.

4/c statüsünden emekli olunması halinde, yedek subaylık dönemine ilişkin olarak 8 Eylül 1999 tarihinden önce hak kazanılan FHSZ'nin tamamı, 8 Eylül 1999 tarihinden sonra ise hak kazanılan FHSZ'nin yarısı emeklilik yaşından indirilir.

Birleştirilmiş hizmet süreleri üzerinden emekli aylığı bağlananlara, 4/c kapsamındaki hizmet süresinin sadece yedek subaylık hizmeti olması halinde, 1 tam yıllık süre için emekli ikramiyesi ödenir.

Sigortalılık süresinin başlangıcı

Kızımın e-devlette görünen sigorta giriş tarihine ait 3 günlük primi var. Bu, işe giriş tarihi olarak kabul edilir mi, prim gün sayısının bir önemi var mıdır? Nevin Ahat

İlk defa uzun vadeli sigorta kolları olarak tanımlanan malullük, yaşlılık ve ölüm sigortasına tabi prim ödenmeye başlanan tarih sigortalılık süresinin başlangıcı olarak alınır. Bu bağlamda, kızınızın 4/a (SSK) statüsünden emeklilik planlaması yapması durumunda, 1 gün prim ödenmiş olsa dahi, o gün sigortalılık süresinin başlangıç tarihi kabul edilir.