Yıllık izin uygulamasında cumartesi günleri

8 Temmuz 2021 tarihli yıllık izin yazınızı dikkatle okudum ancak tam olarak anlayamadığım bir durum var. Bankada çalışıyorum ve 6 yılı aştım. Bu sene bana 18 iş günü izin hakkı tanındı. Bildiğiniz gibi cumartesi ve pazar günü bizler için iş günü değil. Dolayısıyla sizin dediğiniz yasal olan 20 günlük süreden az. Eğer bir yanlışlık varsa hakkımı aramak istiyorum. B. Orkun Culfa

İşyerindeki çalışma süresine göre hak kazanılan yıllık ücretli izin süresi ile hak kazanılan izin süresinin kullanımına ilişkin uygulama iki farklı konu.

Çalışma süreniz 6 yılı aştı ise 6. yılın izin süresi en az 20 iş günüdür. 20 iş gününün altında izin hakkı tanınmış ise buna itiraz edebilirsiniz. Hak kazandığınız izni kullanırken izin süresine denk gelen cumartesi günlerinin izin sürenize eklenip eklenmeyeceği ise ayrı bir konu.

Cumartesi günü, normal olarak iş günüdür. Ancak bazı işyerleri haftalık çalışma süresini haftanın çalışılan 5 gününe dağıtıp, cumartesi gününü de tatil edebiliyor. Haftalık çalışma süresinin işyerinde haftanın çalışılan günlerine dağıtılarak cumartesi gününün de tatil edildiği işyerlerinde cumartesi gününün yıllık ücretli izin süresine eklenip eklenmeyeceği konusunda iki ayrı görüş ortaya çıkıyor.

Bir görüşe göre, bir günden fazla verilen hafta tatillerinin de, bu bağlamda çalışılmayan cumartesi gününün de yıllık ücretli izin sürelerine eklenmesi gerekir. Benim de katıldığım diğer görüşe göre ise çalışılmayan cumartesi günleri de iş günü olduğundan, yıllık ücretli izin süresine sayılması ve izin süresine eklenmemesi, izin süresine sadece bir günlük hafta tatillerinin eklenmesi gerekir.

Nitekim Yargıtay 22. Hukuk Dairesi'nin kapatılarak Yargıtay 9. Hukuk Dairesi ile birleştirilmesi üzerine, daireler arasında bulunan görüş ayrılıklarını gidermek üzere alınan ilke kararında ve Yargıtay 9. Hukuk Dairesi'nin 2 Mart 2021 tarihli kararında; “Kural olarak cumartesi gününün iş günü olduğu vurgulanarak, işçinin akdi tatil günü olarak çalışmadığı cumartesi günlerinin hafta tatili olarak değerlendirilemeyeceği ve yıllık izin süresine eklenemeyeceği” belirtiliyor.

Bu bağlamda, bireysel veya toplu iş sözleşmenizde cumartesi günleri hafta tatili olarak belirtilmemiş, dinlenme günü veya çalışılmayacak gün olarak belirtilmiş ise ya da hafta tatiline eklenen cumartesi gününün yıllık izin hesabında iş günü sayılacağı veya izin süresinden düşülmeyeceğine ilişkin açık bir ifade yer alıyorsa, cumartesi gününün iş günü olarak değerlendirilmesi ve ayrıca izin sürenize eklenmemesi gerekiyor. Ancak bireysel veya toplu iş sözleşmesinde cumartesi günü hafta tatili olarak belirlenmişse, yıllık izin süresinden sayılmaz ve izin süresine eklenmesi gerekir.

Emeklilik için 25 yıl hizmet şart mıdır?

Eşim 6 Mayıs 2017 tarihinden beri isteğe bağlı Bağ-Kur sigortalısı olarak prim ödüyor. Önceden sigorta kaydı yok. 1970 doğumlu. Öğrenmek istediğim, 25 yıl hizmet süresi şartına tabi mi? 5400 gün primle kısmi emekli olamaz mı? Rüstem Beyazay

Eşinizin emekliliği için 25 yıl hizmet süresi şart değil. Eşiniz 4/b (Bağ-Kur) statüsünden normal emeklilik için 25 tam yıl (9000 gün) prim günü ve 58 yaş, yaştan emeklilik için ise 15 tam yıl (5400 gün) prim günü ve 61 yaş şartlarına tabi.

61 yaşı 2031 yılında doluyor. Ara vermeden prim ödemeye devam ederse 5400 günü de Mayıs 2032 yılında dolar ve emekli olmaya hak kazanır.