Hukuksuz kalmak

-Ölçülü olmak erdem (meziyet)dir.-

İnsan yaşamında, tutum ve davranışlarında ölçülü olmak, nitelik yüceliğidir. Toplumsal yaşamın ölçüleri hukukla belirlenir ve uygulanır. Hukuk alanında, hukuk bağlamında yapılan bir düzenleme mutlak kesin hukuksuzluğu sağlamaz. Hukuka aykırı öyle çelişkili, öyle karmaşık ve anlamsız kurallar yürürlüğe konuluyor ki hukuk karşıtlığının açık ve somut belgeleri oluyor. Hukuk, toplumsal ve kişisel yaşam düzeninin bilimsel güvencesidir. İlişkileri düzenleyerek insan varlığının sağlık, esenlik ve güvenliğini koruyarak yaşamsal görevini yaptırımlara Yaşama geçiren bilim dalıdır. Ne var ki hukuksuz kalmadıkça, yokluğu duyulmadıkça değeri pek bilinmiyor. Bir de hukuk adına, hukuka sığınarak, ona dayanarak, onu kullanarak yapılan haksızlıklar, kötülükler, yadsıyan tutum ve davranışlar, amaçlı ve yanılgılı kararlarla uygulamalar (tüm hukuksuzluklar) yaşamın koyu gölgeleri, hattâ kıskacıdır. Halkımız, çoğunlukla, hukuksuz kalmayınca hukuka gereken değeri vermemekte, önemini bilmemektedir. Hukuku aramadıkça hukuktan yana olmamakta, hukuku önemsememektedir.

Hukuk, çağdışılığın, ilkelliğin tersine insanlığı önde ve üstte tutan anlayışın kurumudur. Hukuku uygulamamak, yandaşlıkla karşıtlık yapmak da hukuksuzluktur. Hukuksuz kalmak, boşlukta kalmak, karanlıkta kalmak, yangında kalmak, yıkıma uğramak, kanda ve kötülükte boğulmaktır. Hukuk, etkin bir yaşam güvencesidir. Milliyetçilik maskesiyle gericilik ve tutuculuklarını saklayıp hukuku dışlayanlar, hukuktan yana olanları karalayarak yıpratıp yıkmak oyunlarının ustalarıdır. Kim ve nasıl oldukları her gün daha iyi açığa çıkmaktadır.

Hukuk, uygarlık, insanlık, eşitlik ve hak güvencesidir. Çağdaş yaşamın ışığıdır. Adaletin amacı hukuk, hukukun amacı da adalettir. Adalet yaşamın güneşidir. Hukuku gözardı etmek ya da etkisiz duruma getirmek hayınlığın dik âlâsıdır. Hukuk, yönetimin elindeki terazidir, pusuladır. Hukuksuzluğun acısı yaşamın en büyük sorunlarından biridir. Hukuksuz kalanların çektikleri en taşınmaz yüktür, en katlanılmaz ve dayanılmaz acılardan, ağırlıklardan biridir. Ülkelerin en büyük yarası hukuksuzluktur. Hukuk kurallarının düzenlenip uygulanması devletin saygınlığının en önemli gereklerinden ve göstergelerinden biridir. Hukuka bağlılık ve özen, nitelik ölçütüdür. Kişisel yarar olmadıkça hukuku aramayanlar, gözetmeyenlerle hukuk dışı yolları yeğleyenler toplum zararlılarıdır. Hukuksuzluk kayırma ve kıyım alanıdır.

Toplumsal güvence olan hukuka bağlı kalmak erdemdir.

YENİ YAYINLAR

– BERFİN Yayınları'ndan Yılmaz ÜNLÜ'nün “Yetimoğlu Hekim” romanı ile Prof. Dr. Esfender KORKMAZ'ın “Ekonomide Derin Göçük” adlı kitabı.

– M. Mutlu KARAKAYA'nın “Türkiye'de Ticarî Denizcilik Eğitimin Kurucusu Hamit Naci ÖZDEŞ” kitabı KASTAŞ Yayınevi ürünü.

– Alev COŞKUN'un CUMHURİYET KİTAPLARI yayınlarından “Samsun'dan Sonra En Zor 19 Ay, İşgal-İç Savaş-Diriliş” adlı iki ciltlik yeni kitabı,

– BİLGİ YAYINEVİ'nin yeni ürünleri:

– Tolga AYDOĞAN'ın “Bağımsızlık Yolu”,

– Hidayet KARAKUŞ'un “Kül Kahvesi-Seçme Şiirler”,

– Mustafa GAZALCI'nın “21 Köy Enstitüsü-Çınarlar Anlatıyor”,

– Esme Weıjun WANG'ın Gonca AYGÜN çevirisiyle “Cennetin Sırrı”,

– Prof. Dr. Haluk KABAALİOĞLU'nun “ÖZGEÇMİŞ III, IV”.

– TARİHÇİ Kitabevi'nin yayınları:

– Cüneyt AKALIN'ın “Asya'nın Işığı, Pandit Cevahirlal Nehru”

– Büyükelçi Ender ARAT'ın “Moldova-Gagauziya Anıları” adlı kitabı.

– Tanınmış yazarların kitapları:

– Prof. Dr. Hikmet ÖZDEMİR'in yeni yapıtı “Mustafa Kemal'le Anadolu'da Yolculuk” DOĞAN Kitap yayını,

– Mehmet Ârif DEMİRER'in “Hadi Gelin Yüzleşelim” adlı yeni kitabı son yılda yayımlanan beşinci yapıtı. SONÇAG Akademi Yayını.

– Emekli Öğretmen Recai ŞEYHOĞLU'nun 35. kitabı “Siyasal İstikamet” FAVORİ Yayınları ürünü.

– YAŞAR ÖZDEMİR'in “KİLİT” ve “Anahtar” adlı iki romanı FENİKS Yayınevi ürünü.

– Erol ÇEVİKÇE'nin “Daha İyimserim” adlı siyasî özeleştiri kitabı kişisel yayını.

GAZETE VE DERGİLER:

– BARTIN Gazetesi (Kuruluşu 6 Eylül 1924, sayı 3987),

– MİLLÎ ÇÖZÜM Dergisi (212.sayı),

– BERFİN BAHAR Dergisi (280.sayı),

– POS-TEL Dergisi (Sayı 624).

Loading...