Sağlık çalışanları Türkiye’nin dört bir yanından seslendi: Artık yeter! Oyalama değil hakkımızı istiyoruz

Son yıllarda sorunlar yumağı altında hizmet vermeye çalışan sağlık çalışanları Türkiye genelinde görev bıraktı. 81 ilde açıklama yapan sağlık çalışanları, "Aylar süren oyalamanın ardından, gasp yasa tasarısıyla hekimlerin emeğiyle yeniden alay ettiniz. Bugünkü grev eylemimiz bir itirazdır. Meclis’te yürütülen senaryoyu reddediştir. Oyalama değil hakkımızı istiyoruz" dedi.

Sağlık çalışanları Türkiye’nin dört bir yanından seslendi: Artık yeter! Oyalama değil hakkımızı istiyoruz

Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve sağlık emek-meslek örgütlerinin çağrısıyla; TBMM Genel Kurulu'na sunulan yasa teklifine karşı 81 ildeki sağlık çalışanları eylem yaptı. Eylem süresince acil hastalar, diyaliz hastaları, acil ve riskli gebeler, çocuk aciller, kanser hastaları, yoğun bakım hastalarının bakımının aksamayacağı belirtildi.

Tüm illerde okunan ortak basın açıklamasında ise, “Artık yeter” vurgusu yapıldı.

“Biz hekimler olarak ‘Giderlerse gitsinler’e boyun eğmeyi reddedenler; hekimliğin beyazını karanlığa ışık yapanlar; ‘Artık yeter!’ diyoruz” ifadelerinin yer aldığı açıklamada, şöyle denildi:

– Yoksulluk sınırı altı ödemelere, bizleri ölümüne çalıştıranlara, sağlıkta şiddeti üretenlere karşı ‘Sözümüz var’ diyoruz. Yeni yasa tasarısıyla yeniden farkına vardığınız gibi Meclis'te, ekranlarda yürüttüğünüz senaryolarınız; hem bizlerin hem de toplumun gözünde artık hükümsüzdür.

Sağlık çalışanlarının özlük ve mali haklarını iyileştirilmesi amacıyla sunulan ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen kanun teklifine tepki gösteren hekimler, açıklamalarına şöyle devam etti:

ALAY ETTİNİZ

Aylar süren oyalamanın ardından, gasp yasa tasarısıyla hekimlerin emeğiyle yeniden alay ettiniz. Bizler emekliliğe yansıyacak temel ücret artışı talep ederken, nitelikli şekilde ve baskı altında olmadan çalışabilmemiz için yeterli süre ve olanaklar, sağlıkta şiddetten arındırılmış çalışma alanları, toplumun daha az hastalanması için koruyucu sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesini isterken; sizlerin yaptığınız biz hekimlere performansa dayalı ödeme sistemini dayatmak, emeğimiz için ayrılması gereken bütçeyi şehir hastanelerine kira ve hizmet bedeli olarak gömmek oldu.

KARŞISINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Bugünkü grev eylemimiz bir itirazdır. Meclis'te yürütülen senaryoyu reddediştir. Hakkımız olanı alana kadar tüm hekimler hep birlikte, sağlıksız politikalarınızın ve emek gaspınızın karşısında olmaya tüm gücümüzle devam edeceğiz.

Grev kararı alan sağlık çalışanlarından halka çağrı İlginizi Çekebilir Grev kararı alan sağlık çalışanlarından halka çağrı
Loading...