Çağdaşlık çabaları

-Uygarlık, yaşam düzeyidir.-

Dilimizde önceki yıllarda, “asrîlik,  medeniyet” denilen uygarlık, gerçekte bir çağdaşlık çabasıdır. Kalkınma ve girişimin iyiden iyiye hızlandığı bir aşamayı anlatır. Bir tür devrim atılımıdır. Ulusal bağlamda büyük bir gelişmeyi özetler.  Büyük ATATÜRK'ün başlatıp geliştirdiği devrim koşusunun yaşamı aydınlatıp donatan olanakları bu hızla sağlanmış, kazanılmıştır. Şimdilerde adını bile silip unutturmak isteyen aymazlığın azgınlığı karşısında, yurtsever halkımızın duyarlılıkla karşı çıkmasından çekinip eveleyip geveleyerek durumu kurtarmaya çalışan kimilerinin oyalayıcı sözlerine yeterli güven duyulmamaktadır. ATATÜRK'ümüzün kazandırıp armağan ettiği çağdaş değerleri etkisiz kılmak bir yana silmek isteyen aymazların sarsak ve çarpık adımları, karanlığa sürüklenmenin belirtileridir.

Ülkesini seven, yurttaşı olduğu devletine yürekten bağlı,  duyarlı insanlarımızın canlarını adayarak korumaya andiçtikleri değerlerimizi, varlıklarımızı, kimsenin kıyımına olanak tanımayız. Siyasal tutarsızlık ve yetersizliklere tüm kapılar kapalıdır. Yurtsever insanlarımız tüm yıkıcılıklara karşı birer güvencedir. Her alanda, bilim, sanat, spor, sanayi, eğitim, askerlik, endüstri, ticaret, turizm,  tarım, sağlık vb. yetkili ve etkili temsilcileriyle ülkemizin varlıklarını ve değerlerini özenle koruma sorumluluğunun bilincindedir. Kimi zaman üzülerek izlenen tutarsızlıklar, yadsımalar (ihanetler, inkârlar) aymazlık ve yobazlıktan kurtulamayan ilkellerin tutumlarıdır.

Tüm aykırılık ve bozukluklarla çürümelere karşın umut ve esenlik yanında güven duyuran tutumlar da izlenmektedir. Yurtdışında çalışmalarını sürdüren araştırmacı yazar, elektrik mühendisi Semih KALKANOĞLU yazıları ve çabalarıyla eleştirilerini, uyarılarını, önerilerini yazarak aydınlanmaya ve ulusal bilinç düzeyine katkıda  bulunmaktadır. Yurtseverliğin sözde kalmamasının yararlı örneklerini vermektedir. Ulusal yapımız içinde çalışmaları, özverileri, çabalarıyla, emekleriyle hepimizi gönendiren aydınlar seçkin yurttaşlarımızdır.

Toplumsal yaşama gelişmeler yönünde katkıda bulunmak yurttaşlık niteliğinin başlıca gereğidir. Zamanını kişisel ya da ailece yalnız kendileri için değerlendirenlerin akçalı yararları olsa da, ülke ve ulus için soğuklukları, uzaklıkları bağışlanmaz bir zayıflıktır. Yurttaşlık gereklerinin önünde ve üstünde insanlık gerekleri vardır. Zamanını, olanaklarını, becerilerini, yararlarını kendileri ve yakınlarıyla sınırlı tutanların toplumsal aydınlığa katkıları tartışılır. Bencillikleri öne çıkan, ağır basan kişilerin topluma ve çevreye yararları yoktur. Kendini beğenme, büyüklenme (kibir) kişilik bozukluğu olmasa bile zayıflığı, düşkünlüğüdür. Uygar kişiler, terbiyeli ve görgülü kişiler insan üstünlüğü taslayarak çevresini dışlamaz. Kişilik önemli bir insanlık değeridir.

Loading...