Toplumsal dayanışma

-Birliktelik yaşam gücüdür.-

Ulusal birliğin temeli toplumsal dayanışmadır. Ülküde, amaçta ve uygulamada birliktelik yapısal gücün, özün (mayanın) kaynağı ve dayanağıdır. Kuruluşların, yurttaşların tutum ve davranış özeni, sorumluluk bilinci ulusal yapının harcı ve özüdür. Yurttaşların sorumluluk duygusu, yaşamlarına anlam veren yükümlülüklerini yerine getirmeleriyle değerini bulmuş olur. Sözde kalan eylemlerin, ödevlerin hiçbir değeri ve anlamı yoktur. Yurttaşlar için de en önemli nitelik insanlık ve yurttaşlık gereklerini yerine getirme başarısıdır. Özellikle siyasal alanda partizanlıkla gölgelenip kararan açılımlar toplumsal dayanışmaya ters düşen kimi aymazlıklardır.

Ankara-Çankaya Belediyesi'nin düzenlediği, Belediye Başkanı Alper TAŞDELEN'in güzel bir konuşmayla açtığı “Cumhuriyetin İkinci Yüzyılına Doğru Ulusal Egemenlik ve Demokrasi Söyleşileri'' programında 17 Mayıs 2022 günü gazeteciler Miyase İLKNUR, Mustafa BALBAY ve Fikret BÎLA'nın konuşmacı olduğu etkinliği önceki Adalet Bakanlarından Seyfi OKTAY ve emekli albay Ayşe KİL ile birlikte izledik. İlgiyle dinlenen yararlı konuşmalar cumhuriyetimizin özgeçmişi niteliğindeki değerlendirmelerle günümüze uzanan ve yarınlara koşan atılımlarımızı gözden geçirdik. Yapılması gerekenler üzerinde düşünme ve çaba gösterme gereği üzerinde görüş birliğimizi yineledik.

Başarı, anlaşma ve dayanışmayla örülen güçbirliğiyle sağlanır. Uygarlığın ve çağdaş kişiliğin gereği de toplumsal çalışma ve çabalarla sonucu daha zengin, daha yararlı kılmaktır. Bu nedenle etkinlikler, açık oturum olsun, konferans olsun, öbür çalışmalar olsun yararını düzenleyici ve dinleyenlerin çabaları ve ilgileriyle artırır. Özellikle kamu kuruluşu niteliğinde ki yapıların toplumsal aydınlık için sorumlulukları büyüktür. Asıl yapım işleri yurttaşların, hemşerilerin bilinçlerini dokumak, sorumluluk duygularını pekiştirmek, katkılarının içtenlikli ve sürekli olmasını sağlamaktır.

Özel yaşamda bile sevgi yetmez. Güven ve saygı olmayan dostluklar yürümez. Ülkemiz, kentimiz, çevremiz için hepimizin duyarlığı, özeni, özverisi ve çabası en doğal insanlık ve yurttaşlık gereğidir. Korumak ve yüceltmek için canımızı adadığımız en değerli, en büyük varlığımız olan yurdumuz hepimizin sonsuza değin bağımsızlığını korumakla yükümlü olduğumuz benzersiz değerimizdir, yaşam kaynağımızdır. İnsanlık ilişkileri içtenlik, güven, sevgi, saygı ve bağlılıkla geçerli ve değerli olur. Dostluğun, arkadaşlığın, komşuluk ve hemşerilikle meslektaşlığın yaşamdaki yeri ve değeri önemlidir, büyüktür. Sorunların, üzüntülerin, güçlüklerin, değerlerin, mutlulukların paylaşılması onların giderilip çoğaltılmasında büyük payı olan dayanışmadır.

İnsanlık gerekleri ve değerleri en özgün kaynak, en yararlı dayanaktır. Kazanmak büyük edinim, yitirmek büyük boşluktur.

Loading...